علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
کد مطلب: 909
معرفی نامه علمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۰
 
جايگاه مباحث منطق و روش‌شناسی در نظام موضوعات فرهنگستان

بدون شک پس از فلسفه نظام ولايت به عنوان مبنای اصلی و بخش اول فلسفه شدن اسلامی، «منطق و روش‌های عام ارائه شده توسط استاد علامه حسينی(ره) مبتنی بر حد اوليه نظام ولايت» که از آن تعبير به «منطق نظام ولايت» می نماييم، مهم‌ترين رکن تکميل فلسفه شدن اسلامی در انديشه ايشان است.
در حقيقت برای اسلامی شدن مهندسی توسعه اجتماعی و حرکت به سمت تمدن نوين اسلامی مهم‌ترين نياز نرم‌افزاری پس از فلسفه نظام ولايت که به تفسير از چگونگی می پردازد، عبارت است از: منطق و روش عامی که بتواند تفکر و شناخت را نسبت به کليه موضوعات به گونه‌ای هدايت نمايد که:
اولاً اطلاعات، علوم و دانش‌های متنوع وحيانی، تجربی و عقلی بر مدار تعبد و حاکميت مفاهيم دينی بر تحقيقات تجربی و کاربردی به صورت هماهنگ (مبتنی بر روش‌هاي خاص هماهنگ) توسعه و تکامل يابند.
ثانياً اطلاعات، علوم و دانش‌های پيش گفته قدرت پيش بينی، کنترل و هدايت اسلامی تغييرات را در کليه موضوعات اجتماعی داشته باشند.
ثالثاً امکان مديريت اسلامی تحقيقات در کليه موضوعات به گونه‌ای که نظام معارف حوزوی، علوم دانشگاهی و اطلاعات اجتماعی بر محور توسعه و تکامل تعبد سامان يابد، وجود داشته باشد.
دستيابی به اين منطق و روش عام تفکر و شناخت پديده‌ها و درنهايت مديريت اسلامی تحقيقات مبتنی بر فلسفه نظام ولايت در طول عمر با برکت استاد علامه حسينی(ره) به ميزان بسيار زيادی واقع شده است و اکنون نيازمند تدوين، تطبيق و به کارگيری در مراحل آزمايشی و سپس اصلاح و تکميل نهايی است. تحقيق و تبيين اين موضوع در تطبيق با ساير نظريه‌های علمی مرتبط، موضوع محوری گروه علمی منطق و روش‌شناسی است.

مأموريت گروه

باتوجه به رسالت و مأموريت فرهنگستان و جايگاه بحث منطق و روش‌شناسی در نظام معرفتی جامعه علمی و هندسه معرفتی استاد حسينی(ره)، مأموريت اين گروه را می توان در سه امر ذيل خلاصه نمود:

۱. ارائه دقيق دستاوردهای پژوهشی فرهنگستان به جامعه علمی در موضوعات منطق و روش‌شناسی عام تحقيق و تفکر؛

۲. تعامل علمی با ساير گروه‌های فرهنگستان در جهت کمک به توليد و تکامل منطق‌های سه گانه تکامل تفقه، علوم دانشگاهی و مدل برنامه‌ريزی؛

۳. پيشبرد انديشه مديريت اسلامی تحقيقات و ايده تأسيس بانک توسعه اسلامی اطلاعات و شبکه تحقيقات از طريق تعامل با نخبگان و مديران علمی نظام اسلامی.

موضوعات اصلی گروه (پژوهشی ـ آموزشی)

۱. منطق نظام ولايت (مدل عام تعريف و استدلال در تحليل کل متغير)؛

۲. روش عام تحقيق (روش عام شناخت در مديريت تغييرات هر موضوع)؛

۳. روش توليد شاخصه (روش تطبيق مفاهيم بر موضوعات عينی)؛

۴. نرم افزار مديريت اسلامی اطلاعات و تحقيقات؛

اهداف (سه ساله)

۱. آموزشی
آموزش و تربيت حداقل ۳ تا ۵ محقق آشنا و مسلط به انديشه فلسفه شدن اسلامی با توجه ويژه به منطق نظام ولايت و ساير موضوعات اصلی گروه که تحصيلات رسمي خويش را در موضوعات مرتبط با گروه، حداقل در سطح کارشناسی ارشد يا معادل حوزوی آن، تکميل کرده باشند.

۲. پژوهشی و ارتباطات علمی
ـ طراحی و پيشبرد علمی پروژه بانک توسعه اسلامی اطلاعات و مديريت تحقيقات شبکه‌ای در تعامل با نخبگان جامعه علمی و برخي مديران مرتبط در نظام؛
ـ تکميل جمع‌بندی و توليد سرفصل‌های آموزشی از منطق نظام ولايت و مباحث روش عام تحقيق مبتنی بر اسناد پژوهشی مرحوم استاد حسيني(ره) برای ارتقاء سطح آموزش و پژوهش گروه.
Share/Save/Bookmark