علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
کد مطلب: 915
تاریخچه گروه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۰
 
پیشینه گروه علمی منطق و روش شناسی
به منظور ارائه پیشینه گروه علمی منطق و روش شناسی به بررسی پیشینه موضوع این گروه پرداخته خواهد شد؛ چرا که موضوع این گروه در گذشته متناسب با نیاز مجموعه در گروه‌هایی با اسامی عام و یا خاص‌تر از نام کنونی مورد بررسی قرار می‌گرفته است. پیشینه گروه علمی منطق و روش شناسی را می‌توان به دو دوران تقسیم نمود:
الف: دوران حیات مرحوم استاد سیدمنیرالدین حسینی
ب: دوران پس از حیات ایشان
یک ـ دوران حیات مرحوم استاد سیدمنیرالدین حسینی
دوران حیات مؤسس، دوران پرباری برای تأُسیس مفاهیم بنیادین این گروه بوده است. این دوره زمانی، از سال تأسیس دفتر فرهنگستان -۱۳۵۹ هجری شمسی- شروع شده و تا وفات مرحوم استاد –اسفند ۱۳۷۹ هجری شمسی- ادامه می‌یابد. البته بیشتر محصولات مرتبط با این گروه در دهه هفتاد و پس از تأسیس مبنای نظام ولایت ایجاد شده است. در این دوران سیاست اصلی تولید مباحث بوده است و سعی می‌شده که نقاط ابهام یا مسائل حل نشده در موضوع گروه، مورد دقت قرار گرفته و پاسخ داده شود. غالب تولیدات در این دوره، به صورت شفاهی بوده و صوت آنها ضبط شده و موجود می‌باشد. تولیدات ایجاد شده با نام دوره‌های پژوهشی شناخته شده و هر دوره پژوهشی متناسب با موضوع مورد بررسی نام گذاری شده است.
دو ـ دوران پس از حیات مرحوم استاد سیدمنیرالدین حسینی
پس از حیات مرحوم استاد سیدمنیرالدین حسینی و در زمان ریاست استاد میرباقری، بحث تخصص گرایی در دفتر فرهنگستان دنبال شده و سیاست تنظیم و تدوین آثار مرحوم استاد در دستور کار قرار گرفته است. لذا از سال ۱۳۸۱ «گروه پژوهشی روش» با مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای «دکتر عبدالعلی رضایی» شروع به فعالیت می‌کند. اکثر محصولات این گروه به تنظیم و شناسایی منابع مرتبط با موضوع و توضیح حدود اجمالی موضوعات گروه مرتبط می‌شود.
در سال ۱۳۸۴ به دلیل کثرت حجم موضوعات گروه مذکور، برای تأسیس بانک اطلاعات دفتر فرهنگستان علوم اسلامی و ایجاد مقدمات آزمون تئوری مرحوم استاد در موضوع "بانک توسعه اسلامی اطلاعات" و مباحث "روش تحقیق" دفتر فرهنگستان، گروه پژوهشی "بانک توسعه اسلامی اطلاعات"به مسئولیت حجت الاسلام جناب آقای سید مهدی رضوی تأسیس می‌گردد. اکثر محصولات این گروه شامل امکان ایجاد دسترسی همگانی به منابع مرحوم استاد و ایجاد زمینه دسترسی موضوعی به منابع در قالب پورتال پژوهشی و تنظیم قسمتی از مباحث مرتبط با بانک توسعه اسلامی اطلاعات بوده است.
در سال ۱۳۸۷ «گروه پژوهشی روش» و «گروه پژوهشی بانک توسعه اسلامی اطلاعات» در هم ادغام شدند. دلیل ادغام این دو گروه ظرفیت اجرایی آن وقت دفتر فرهنگستان و وابستگی‌های علمی دو گروه به هم می‌باشد. «گروه پژوهشی روش عام» نام گروه ایجاد شده بود. مسئولیت این گروه را حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای «علیرضا پیروزمند» به عهده می‌گیرند. اغلب محصولات این گروه شامل تقریر موضوعات مرتبط با گروه و جمع‌بندی اعضای گروه از این موضوعات بوده است. همچنین به تطبیق اجمالی پاره‌ای از موضوعات گروه با موضوعات جامعه علمی پرداخته شده است.
در سال ۱۳۸۹ به دلیل کثرت حجم و تخصصی شدن موضوعات گروه پژوهش روش عام، کار گروه "روش تحقیق" از این گروه جدا شده و به صورت مستقل فعالیت خود را با عنوان "گروه پژوهشی روش تحقیق" آغاز می‌کند. مسئولیت این گروه از آغاز تأسیس تا فروردین سال ۱۳۹۰ به عهده حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای "علیرضا پیروزمند" و از سال ۱۳۹۰ الی شهریور ۱۳۹۳ مسئولیت این گروه با جناب حجت الاسلام جناب آقای رضوی بود. تکیه بر تحقیقات کتابخانه‌ای و استنادی بودن، شاخصه اغلب محصولات این گروه بوده است.
دفتر فرهنگستان علوم اسلامی در سال ۱۳۹۳ رویکرد پرورش نیروی انسانی مستعد و کارآمد را در دستور کار خود قرار داده و جمع‌بندی تولیدات انجام گرفته را در اولویت‌های بعدی در نظر گرفته؛ لذا به تغییر ساختار علمی خود اقدام نموده است. "گروه علمی منطق و روش شناسی" محصول ادغام دو گروه پژوهشی "روش عام" و "روش تحقیق" می‌باشد. این گروه در شهریور ۱۳۹۳ تأسیس شده و تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است.
Share/Save/Bookmark