فلسفه اصول و فقه حکومتی
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
کد مطلب: 916
تاریخچه گروه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۳
 
پیشینه
مباحث مربوط به روش اجتهاد و نقد و بررسی روش‌های مختلف در فهم و استنباط از منابع دینی، از ابتدای تأسیس فرهنگستان علوم اسلامی، یکی از مهمترین مباحث مورد تحقیق و پژوهش بوده است.
محصول این مطالعات در دهة ۶۰ در دو اثر «اجتهاد ترجیحی و تخریجی» و «فقه سنتی و نظام سازی» به طور برجسته‌تری تبلور یافت. اما مطالعات مربوطه به دهة ۷۰ که متأثر از مباحث فلسفی و منطقی استاد علامه حسینی (رض)، توسط ایشان و در حجم حدود سیصد جلسة علمی صورت گرفت، به سطح مبانی و فلسفة علم اصول فقه احکام حکومتی ارتقاء یافت.
از سال ۱۳۸۰ نیز که گروه‌های ثابت پژوهشی در فرهنگستان علوم اسلامی ایجاد شد، «گروه اصول فقه احکام حکومتی» با اشراف ریاست فرهنگستان و مسئولیت جناب حجت الاسلام و المسلمین پیروزمند کار خود را آغاز نمود. این گروه در ادامه با مدیریت حجت الاسلام آقایان رضوانی و پرور تا سال ۱۳۹۲ عمدتاً به مرور و جمع‌بندی محتوایی مباحث استاد حسینی (ره) پرداخت و با مشارکت پژوهشگران گروه بویژه در طول سال ۹۰ تا ۹۲ به بررسی موضوعات مهمی چون فقه حکومتی و جریان‌های فکری فعال در عرصه تحول تفقه پرداخت که اسناد علمی آن موجود است.
کتاب احکام حکومتی، اولین اثر چاپ شدة گروه است که پس از جمع بندی‌های اولیه مباحث استاد حسینی توسط محقق ارجمند جناب آقای اسماعیل پرور در سال ۱۳۹۱ تألیف و منتشر گردید.
اما از سال ۱۳۹۳ و با اصلاح ساختار سازمانی فرهنگستان علوم اسلامی و باز تعریف گروه‌های علمی (آموزشی ـ پژوهشی) به عنوان جایگزین گروه‌های پژوهشی گذشته، «گروه روش تفقه و فقه حکومتی» به عنوان یکی از گروه‌های علمی فرهگستان علوم اسلامی قم طراحی و فاز جدید فعالیت‌های خود را در ادامة فعالیت‌های گروه اصول فقه احکام حکومتی، با تأکید بر اولویت فعالیت‌های آموزشی به مدیریت حجت الاسلام یحیی عبداللهی آغاز نمود.
Share/Save/Bookmark