کد مطلب: 898
انتشارات
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۵
 
مأموريت

انتشارات فرهنگستان علوم اسلامی قم با همكاری شورای نشر، گروه‌های پژوهشی، پژوهشگران، ارتباطات و مراکز وابسته به فرهنگستان، مسئوليت توليد و پخش کتاب‌ها، آثار و م