عنوان پرونده:
الگوی پيشرفت

گزارش

تبیین طرح فرهنگستان برای مشارکت در ارتقای الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی

پیرو دستور ویژه آیت الله میرباقری ریاست فرهنگستان، طرحی آماده اجرا شده که معاونت فرهنگستان جناب حجت الاسلام سید پیمان غنایی ...

سند الگوی پیشرفت در ترازوی نقد

یادداشت

سند الگوی پیشرفت در ترازوی نقد

نخبگان علمی تمام همت خود را در ارزیابی سند الگوی پیشرفت و ارائه پیشنهادات تکمیلی معطوف دارند، هرگونه تسامح در این امر آثار ...

 
 
 
 
ارکان ساماندهی فرهنگی کشور و متولیان اصلی آن

عدم تطابق و شكاف بين حوزه ارزش‌ها و رفتارها درجامعه ناخواسته نوعي نفاق اجتماعي ...

گفتگو

امروزه دنیای اسلام در وضعیت رقابت تمدنی با دنیای مدرن است

در دستیابی به تکنولوژی های برتر الزامی به پیمودن طریق کشورهای توسعه یافته نیست ...

گزارش

دلائل اصلی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی

در طرح کلان فرهنگ از جمله؛ مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی و پیوست ...

گفتگو

 
تکنولوژی و تأثیر آن بر سبک زندگی

رهبری نظام های اجتماعی است که جهت دهی تکنولوژی را مشخص می کند. تکنولوژی بی ...

خبر

از اشتباه یک رئیس بانک تا بحران مالی غرب

اگر اعتبار دلار لطمه ببیند و از صحنه مبادلات اقتصادی حذف شود آمریكا قدرت صادر ...

مقاله

راهکارهاي افزايش جمعيت در وضعيت کنوني

یکی از اقدامات مؤثر در افزایش جمعیت، ارائه الگوی حضور اجتماعي زنان است. حضور ...

مقاله