پیام تسلیت ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم به مناسبت درگذشت آیت الله راستی
ارتحال عالم وارسته و فقیه ربانی، آیت الله راستی کاشانی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.