چگونگی تشکیل جامعه ایمانی حول امام
تمايزات فقه و فقه سياسی
 
 
نقش جوانان در استمرار قيام عاشورا

گفتاری از علامه حسینی الهاشمی(ره)؛

نقش جوانان در استمرار قيام عاشورا

  در تحليل عاطفيِ دقيق کربلا، دو موج ارزش گرايي انسانيت و مقابله با ستمگري از دو سو، تاریخ را مورد تأثیر شدید قرار می دهد؛ که این به معناي استراتژيِ ...