مقیاس عمل مجلس شورای اسلامی باید تمدنی باشد
رابطه جریان نفاق با جاهلیت جدید در کلام حضرت زهرا(س)
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.