فرهنگستان علوم اسلامی قم 28 خرداد 1396 ساعت 14:25 http://isaq.ir/vdcicvav2t1a3.bct.html -------------------------------------------------- عنوان : انتشارات -------------------------------------------------- متن : مأموريت انتشارات فرهنگستان علوم اسلامی قم با همكاری شورای نشر، گروه‌های پژوهشی، پژوهشگران، ارتباطات و مراکز وابسته به فرهنگستان، مسئوليت توليد و پخش کتاب‌ها، آثار و محصولات تدوينی قابل نشر فرهنگستان را به عهده دارد. وظائف و مسئوليت‌ها محور اول: طراحی، برنامه‌ريزی و تأمين مقدمات مرحله کتاب‌سازی ۱. دريافت پيشنهادات و محصولات قابل انتشار و اولويت سنجی و تصميم گيری برای طرح‌های نشر آثار، از طريق شورای نشر و در تعامل با مديران گروه‌های علمی؛ ۲. انعقاد قرارداد تدوين، تأليف و نشر اثر با مؤلف و يا تدوينگر. محور دوم: تکميل و ويرايش محتوايی متون ۱. تامين منابع تنظيم اوليه متون در تعامل مؤلف، انتشارات و مديريت تدوين (اين مرحله در تنظيم و تدوين آثار برگرفته از اسناد صوتی و متنی، به ويژه در آثار استاد ميرباقری و استاد حسينی(ره) به صورت جدی وجود دارد)؛ ۲. ارزيابی محتوايي متن از طريق افراد معين شده درونی ـ و در صورت نياز بيرونی ـ در تعامل با گروه‌های علمی. محور سوم: کتاب سازی در اين مرحله، مراحل مختلف تبديل متن به کتاب براساس فرايند کتاب سازی، پيگيری و اثر آماده چاپ و يا تکثير می گردد. محور چهارم: چاپ يا تکثير کتب، نشريات و ساير منشورات دفتر فرهنگستان. محور پنجم: فروش آثار ۱. بازاريابی و ترويج منشورات؛ ۲. فروش آثار از طريق پخش؛ ۳. فروش آثار از طريق فروشگاه؛ ۴. فروش آثار از طريق سايت. محور ششم: انبارداری و مديريت امور مالی و حسابداری (در تعامل با مديريت اداری ـ مالی و حسابرسی دفتر). اهداف ۱. انجام امور تدوين در راستای فعاليت‌های فرهنگی و آموزشی فرهنگستان جهت تبيين کيفيت اداره امور براساس اسلام و شيوه تحقق احکام و معارف اسلامی در جامعه؛ ۲. تقويت جبهه علمي ـ فرهنگی انقلاب اسلامی در فرآيند توزيع و پخش آثار ۳. انتشار و توزيع آثار قابل نشر فرهنگستان (کتاب‌ها، طرح‌هاي پژوهشی، پايان‌نامه‌ها، مجموعه مقالات، کتاب‌های آموزشی، مجلات، بروشور و نرم‌افزار)؛ ۴. انتشار آثار اساتيد، نخبگان و محققين جبهه علمی و فکری انقلاب اسلامی که دارای مباحث مرتبط با نظرات و آراء فرهنگستان هستند. ۵. ارتقاء، حفظ و حراست از هويت و جايگاه علمی فرهنگستان در حوزه نشر جمهوری اسلامی ايران و بين الملل؛