علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
پیشنهادی به نام الگوی پیشرفت «حکمت بنیاد»
۴ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۳۴

دکتر ابراهیم فیاض

ماهیت توسعه در کشورهای غیرغربی با کشورهای توسعه یافته یکی است و هر دو تابع یک عقلانیت هستند. از این رو بهتر است میان آنها تمیز ندهیم، اگرچه امکانات فکری و ساختاری کشورهای غیرغربی با توسعه غربی سازگار نیست.