علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 1129
گزارش
تبیین طرح فرهنگستان برای مشارکت در ارتقای الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۴
 
پیرو دستور ویژه آیت الله میرباقری ریاست فرهنگستان، طرحی آماده اجرا شده که معاونت فرهنگستان جناب حجت الاسلام سید پیمان غنایی به تبیین این طرح در جمع پژوهشگران و کارکنان فرهنگستان پرداختند که گزارش آن ارائه می گردد
تبیین طرح فرهنگستان برای مشارکت در ارتقای الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، پیرو دستور ویژه آیت الله میرباقری ریاست فرهنگستان، طرحی آماده اجرا شده که معاونت فرهنگستان جناب حجت الاسلام سید پیمان غنایی به تبیین این طرح در جمع پژوهشگران و کارکنان فرهنگستان پرداختند که گزارش آن ارائه می گردد:


***در این نشست که با حضور پژوهشگران و کارکنان فرهنگستان علوم اسلامی برگزار گردید. حجت الاسلام غنایی معاونت فرهنگستان علوم اسلامی به تبیین تصمیم گیری ها در زمینه نحوه مشارکت و همکاری برای اصلاح و ارتقای سند الگوی پیشرفت پرداختند.

حجت الاسلام غنایی با تشکر از افرادی که در یک ماهه اخیر و بعد از دستور ویژه ریاست فرهنگستان علوم اسلامی به همکاری در این موضوع همت خود را مصروف داشته بودند. فضای پیش رو در به ثمر رسیدن اهداف مد نظر را در زمینه الگوی پیشرفت تببین نمود.

وی با بر شمردن اهمیت موضوع الگوی پیشرفت و نامه اخیر مقام معظم رهبری و نیز سابقه علمی و ظرفیتهای پژوهشی فرهنگستان، توانمندی نیروی انسانی و ساختارهای مناسب ارتباطی، ضرورت مضاعف حضور در این فرایند را تاکید کرد.

معاونت فرهنگستان با توجه به برنامه ریزی و هماهنگی های یکماهه اخیر، فعالیت های تنظیم شده را در سه محور ارائه داد:
یک: «پیگری روند اصلاح و ترمیم سند»
دو: « تلاش برای ارائه الگوی پیشرفت مبتنی بر اندیشه استاد حسینی (رحمه الله علیه)»
و سه:«مشارکت عمدتاً فکری برای گفتمان سازی رویکردانقلابی و جهتگیری فکری در الگوی پیشرفت».

باتوجه به محور ها ارائه شده، دبیرخانه ای درون مجموعه فرهنگستان برای بهینه فعالیت در موضوع شکل گرفته است که دبیری آن بر عهده حجت الاسلام عابدی با مسئولیت حجت الاسلام غنایی خواهد بود؛ تامین و توزیع منابع، مستند سازی روندکار، شبکه سازی دیگر ارتباطات، تنظیم طرح ها و گزارش ها و مدیریت اجرایی کار با این دبیرخانه خواهد بود. همچنین کمیته ای مرکزی برای مدیریت علمی و محتوایی کار با مسئولیت استاد میرباقری و دبیری استاد پیروزمند تشکیل شده است.

همچنین بنا بر سه فعالیتی که بر شمرده شده سه کارگروه اصلاح و ترمیم، کارگروه نظریه پیشرفت و کارگروه گفتمان سازی تشکیل شده است که آقایان استاد دکتر رضایی، ،آقای حجت الاسلام مهدیزاده و آقای مظفری مسئولیت کارگروه های گفته شده را برعهده خواهند داشت.

حجت الاسلام غنایی با تشکر از پژوهشگرانی که به صورت خودجوش در این موضوع ورود داشته اند، از سایر اعضاء فرهنگستان علوم اسلامی که توانایی انجام کار در هر سه محور بر شمرده را دارند درخواست شد که برای همکاری تلاش خود را مصروف داشته و با این کارگروه ها و دبیرخانه الگوی پیشرفت همکاری داشته باشند.
Share/Save/Bookmark