ابراهیم صادقی
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
نقد و بررسی نظریه تفکیک بین مقام گردآوری و مقام داوری
۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰

ابراهیم صادقی

جامعه توحيدی برای رفع مجموعه نيازهای اجتماعی محتاج محصولات, تكنولوژی و علوم متناسب با آن جامعه است. بنابراين به ميزانی كه نظام حساسيت ها يا تمايلات اجتماعی جامعه اسلامي با غير اسلامی فاصله دارد، تبعات آن يعنی محصولات, تكنولوژی ها و علوم آن دو نيز بايد از هم مجزا باشند اين آن معنايی است كه ما از جهت ...

 
ناسازگاری تحلیل تطابقی و کشفی از علم با نظام علّی و معلولی
۳۰ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۸

ابراهیم صادقی/پژوهشگر گروه فلسفه فرهنگستان علوم اسلامی

در بخش نخست نوشتار پیش رو که چندی پیش منتشر گردید در مرحله اول سعی گردید تا دیدگاه مخالفان علم دینی بیان شود. در مرحله دوم نقدهای مهم آنان بر رویکردهای تولید علم بومی یا تولید علم دینی نشان داده شده و در مرحله سوم به مبانی نقدهای مخالفان پرداخته شده است. در بخش دوم این مقاله که هم اینک ارائه می گردد ...

 
بررسی رویکرد مخالفان علم بومی/بخش نخست
۲۷ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۵

حجت الاسلام ابراهیم صادقی/پژوهشگر گروه فلسفه فرهنگستان علوم اسلامی

در این مقاله به بررسی رویکرد مخالفین علم بومی پرداخته شده و ادله آنها مورد بررسی قرارگرفته است. مخالفین بومی سازی علم معتقدند که ارزش ها نمی توانند به مقام داوری وارد شوند و همچنین ثابت بومی علم و شمولیت آن، مانع بومی سازی است. در ادامه مقاله پیش فرض های این ادعاها از قبیل تفکیک انگیزه و انگیخته، نظریه ...