علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 961
مجموعه گزارشات علمی گروه های سه گانه "روش های خاص"
گزارش علمی گروه اصول فقه احکام حکومتی
مدیریت آموزش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، مدیریت آموزش این سازمان در ادامه اولین دوره آموزش مقطع تخصصی فرهنگستان، پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۹۶، گزارشی از مباحث و مساله های مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره) در زمینه «فلسفه اصول فقه»، «روش تفقه» و «فقه حکومتی» توسط حجت الاسلام غنایی به ارایه دادند. مسئول گروه روش تفقه و فقه حکومتی مباحث خود را در سه بخش ارایه دادند:

۱- تاریخچه و منابع بحث های اصولی مرحوم استاد حسینی الهاشمی(ره)

در این قسمت، حجت الاسلام غنایی، مهمترین جلسات اصولی مرحوم استاد حسینی الهاشمی را مربوط به دهه هفتاد دانسته و گزارشی از شش دوره مباحثی که مربوط به اصول فقه بوده است، ارایه دادند.
عنوان سلسله جلسات برگزار شدهتعداد جلساتشاکله کلی جلسات
مبادی اصول فقه احکام حکومتی۹۵ جلسهمباحث عمدتاً محتوایی
فلسفه اصول فقه احکام حکومتی ۹۶ جلسهمباحث عمدتاً محتوایی
مبانی کلامی علم اصول ۲۴ جلسهمباحث عمدتاً محتوایی
تنظیم فهرست علم اصول ۲۳ جلسهمباحث عمدتاً روشی
مبادی مدل تطبیقی علم اصول۳۸ جلسهمباحث عمدتاً روشی
مبانی تطبیقی علم اصول ۲۴ جلسهمباحث عمدتاً روشی

سپس ضمن اشاره به برخی مباحث مصداقی که مرحوم استاد حسینی (ره) به نحوی روش اصولی و استنباطی مورد نظر خود را در موضوعات خاصی تطبیق دادند-مثل دوره «مباحث زیرساختی صنعت»- بر ضرورت پژوهش در آن جلسات برای جمعبندی نگرش اصولی مرحوم استاد حسینی تاکید کردند.

۲- مساله ها و موضوعات مطرح شده در مباحث اصولی مرحوم استاد حسینی الهاشمی(ره)

حجت الاسلام غنایی در قسمت دوم، به اهم مساله های اصولی مطرح شده دوره های «مبادی اصول فقه احکام حکومتی»، «فلسفه اصول فقه احکام حکومتی»، «مبانی کلامی علم اصول» پرداختند.
عنوان دورهمساله های ارایه شده در جلسات
مبادی اصول فقه احکام حکومتی
نفی اطلاق از دلالت معنایی کلمات
رابطه زبان و معرفت
تاسیسی بودن ادبیات شارع
«حجیت در فهم و یقین» و «نقد حجیت ذاتی یقین»
ادارکات اعتباری و ادراکات حقیقی
مبنای کلامی جدید در توضیح «عدل و ظلم»، «ثواب و عقاب»، ...
پاسخ به شبهه خاتمیت و طرح دین جدید
جایگاه ادراکات و قواعد عرفی، عقلی، عقلایی
قواعد فهم دلالت زبانی
خصوصیات احکام حکومتی
خصوصیت احکام استنادی و ارتباط آن با منطق نظام ولایت
فلسفه اصول فقه احکام حکومتیتعمیق و تفصیل برخی مساله های فلسفی و منطقی دوره «مبانی اصول فقه احکام حکومتی»
مبانی کلامی علم اصول ضرورت مبانی کلامی فقه
طرح دین به مثابه سرپرست تولید موضوعات
طرح دین به مثابه ابزار توسعه احتمالات
طرح فقه به مثابه ابزار حادثه سازی و نه صرفاً پاسخگویی به مسائل مستحدثه

۳- جمع بندی اجمالی از پژوهش های گروه روش تفقه و فقه حکومتی

حجت الاسلام غنایی در پایان مباحث به برخی جمع بندی های اولیه گروه «روش تفقه» و نسبت این گروه با سایر گروه های علمی فرهنگستان اشاراتی داشتند.
Share/Save/Bookmark