در این مقاله به بررسی رویکرد مخالفین علم بومی پرداخته شده و ادله آنها مورد بررسی قرارگرفته است. مخالفین بومی سازی علم معتقدند که ارزش ها نمی توانند به مقام داوری وارد شوند و همچنین ثابت بومی علم و شمولیت آن، مانع بومی سازی است. در ادامه مقاله پیش فرض های این ادعاها از قبیل تفکیک انگیزه و انگیخته، نظریه تطابق، استقلال مکانیزم نظام طبیعت، خنثی بودن روش علمی و ... مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است و در پایان بیان می شود که علوم، جهت دارند و امکان های متعددی در تجربه و واقعیت وجود دارد.

علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( بررسی رویکرد مخالفان علم بومی/بخش نخست ))نام شما :
آدرس ايميل شما :
نام دوست شما :
آدرس ايميل دوست شما :
پيغام شما :