فرهنگستان علوم اسلامی قم - آخرين عناوين مدیریت های ستادی http://isaq.ir/ Sun, 04 Dec 2022 18:04:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isaq.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی قم http://isaq.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام فرهنگستان علوم اسلامی قم آزاد است. Sun, 04 Dec 2022 18:04:00 GMT مدیریت های ستادی 60 آموزش و ارتباطات فرهنگی http://isaq.ir/vdccaxqo82bqx.la2.html ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:56:39 GMT http://isaq.ir/vdccaxqo82bqx.la2.html پژوهش و ارتباطات علمی http://isaq.ir/vdcjfheozuqeh.sfu.html ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:56:08 GMT http://isaq.ir/vdcjfheozuqeh.sfu.html انتشارات http://isaq.ir/vdcicvav2t1a3.bct.html ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:55:24 GMT http://isaq.ir/vdcicvav2t1a3.bct.html اداری - مالی http://isaq.ir/vdchtqn6d23nw.ft2.html ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:54:55 GMT http://isaq.ir/vdchtqn6d23nw.ft2.html امور رسانه http://isaq.ir/vdcgr3974ak9y.pra.html ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:54:20 GMT http://isaq.ir/vdcgr3974ak9y.pra.html روابط عمومی و دفتر معاونت http://isaq.ir/vdcfitdcaw6d1.giw.html ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:53:59 GMT http://isaq.ir/vdcfitdcaw6d1.giw.html تدوين اسناد http://isaq.ir/vdcebe8vijh8o.9bj.html ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:53:28 GMT http://isaq.ir/vdcebe8vijh8o.9bj.html بانک و فناوری اطلاعات http://isaq.ir/vdcd2s0j6yt0n.a2y.html ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:43:22 GMT http://isaq.ir/vdcd2s0j6yt0n.a2y.html