فرهنگستان علوم اسلامی قم - آخرين عناوين الگوی پيشرفت http://isaq.ir/olgo Sun, 04 Dec 2022 18:15:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isaq.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی قم http://isaq.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام فرهنگستان علوم اسلامی قم آزاد است. Sun, 04 Dec 2022 18:15:36 GMT الگوی پيشرفت 60 متن کامل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت http://isaq.ir/vdci.razct1azpbc2t.html در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، که در آن اهمّ مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنجاه سال آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، رهبر حکیم انقلاب اسلامی دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. ]]> الگوی پيشرفت Wed, 14 Nov 2018 13:16:42 GMT http://isaq.ir/vdci.razct1azpbc2t.html ارکان ساماندهی فرهنگی کشور و متولیان اصلی آن http://isaq.ir/vdcht6nkd23ni.ft2.html عدم تطابق و شكاف بين حوزه ارزش‌ها و رفتارها درجامعه ناخواسته نوعي نفاق اجتماعي را برجامعه تحميل كرده است. الزاماً تمام افراد جامعه آنطور كه فكر مي‌كنند زندگي و رفتار نمي‌كنند.روند و فرايند اصلي ما همين مهندسي و مديريت فرهنگي است كه مي‌تواند اين عدم تطابق را به حداقل برساند و تقريبي بين رفتارها و ارزش‌ها ايجاد كند و ارزش‌ها را در كنش و رفتار اجتماعي جريان دهد. ]]> الگوی پيشرفت Sun, 03 Mar 2013 04:40:46 GMT http://isaq.ir/vdcht6nkd23ni.ft2.html از اشتباه یک رئیس بانک تا بحران مالی غرب http://isaq.ir/vdccaoq182bqm.la2.html اگر اعتبار دلار لطمه ببیند و از صحنه مبادلات اقتصادی حذف شود آمریكا قدرت صادر كردن فقر خود را به سایر كشورها از دست خواهد داد و ایالت متحده به وضعیتی به مراتب بدتر از اتحاد جماهیر شوروی گرفتار می شود. ]]> الگوی پيشرفت Mon, 24 Dec 2012 06:58:35 GMT http://isaq.ir/vdccaoq182bqm.la2.html رويکردی به رابطه «عدالت» و «پيشرفت» http://isaq.ir/vdcht-nzd23nq.ft2.html در اين نوشتار، رابطه عدالت و پيشرفت، با رويکردی نو مورد ملاحظه قرار گرفته است. در گام نخست، «عدالت»، به «تناسبات دست¬يابی به کمال» تعبير شده و تصريح می¬شود که هيچ عرصه¬¬ای از جامعه نمی¬تواند فارغ از کمال باشد و از¬اين¬رو، نمی¬تواند جدا از تناسبات عدالت تحليل گردد. از سوی ديگر، با توجه به اين¬که مفهوم «پيشرفت الهی» هم، به حرکت همه¬جانبة جامعه در مسير کمال می¬انديشد، در نتيجه، رابطه نزديک و تنگاتنگ دو مقوله عدالت و پيشرفت اسلامی واکاوی می¬گردد و مشخص می¬شود که در اين بين، عدالت اسلامی، ساختاری برای پيشرفت اسلامی است که چارچوب و ساز و کار تحقق آن را تهيه می¬کند. در واقع، عدالت، واسطه تحققِ يک غايت و ارزشِ محوری است که همان پيشرفت وگسترشِ عبوديت در نظام اجتماعی می¬باشد. ]]> الگوی پيشرفت Sat, 18 Aug 2012 08:59:38 GMT http://isaq.ir/vdcht-nzd23nq.ft2.html