معاونت

18 اسفند 1395 ساعت 7:00


معاون هماهنگی و اجرا به حکم ریاست محترم فرهنگستان علوم اسلامی قم، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری، حجت الاسلام سید پیمان غنایی می باشد.

اهم وظایف این معاونت به شرح ذیل می باشد:

- مسئول اجرای تصمیمات و بازخورد دادن آن به هیئت مدیره

- هماهنگی اجرایی واحدها

- پشتیبانی خدماتی واحدها

- پیشنهاد مدیریت های اجرایی به هیئت مدیره


کد مطلب: 809

آدرس مطلب: http://isaq.ir/vdcakona149nw.5k4.html

فرهنگستان علوم اسلامی قم  http://isaq.ir