فرهنگستان علوم اسلامی قم 18 اسفند 1395 ساعت 9:00 http://isaq.ir/vdcicyav2t1au.bct.html -------------------------------------------------- عنوان : شورای سياست گذاری -------------------------------------------------- متن :  آقایان سید محمدمهدی میرباقری، محسنی، ساجدی، علیرضا پیروزمند، سیدمعزالدین حسینی، سید مرتضی حسینی، مرعشی، عباس معلمی، عبدالعلی رضایی و نجابت، کسانی هستند که در شورای سیاستگذاری فرهنگستان علوم اسلامی قم حضور دارند. وظايف و اختيارات شورای سياستگذاری عبارت است از: ۱. بررسی و تصويب بيانيه مأموريت دفتر ۲. بررسی و تصويب سند چشم انداز دفتر و اصلاح آن در صورت نياز ۳. تعيين و تصويب سياست های كلان محقق كننده مأموريت و چشم‏ انداز فرهنگستان ۴. بررسی و تصويب نقشه راه فرهنگستان ۵. بررسی و تصويب ساختار كلان فرهنگستان ۶. بررسی و تصويب سياست های پژوهشی، آموزشی، تبليغی و ارتباطی فرهنگستان ۷. بررسی و اعلام نظر در مورد رفع مشكلات و تنگناهای اساسی فرهنگستان ۸. نظارت بر حسن اجرای چشم‏ انداز، بيانيه مأموريت و سياست‏ های ابلاغی