محمد متقیان
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
حجیت قطع (2)
۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۴

حجت الاسلام محمد متقیان

بعد از آنکه موضوع شناسی قطع در شماره پیشین این نوشتار انجام شد، اینک نوبت آن می رسد که مفهوم «کاشفیت» به عنوان مؤلفه اصلی تعریف هویت قطع در نزد اصولیین مورد مداقه جدی قرار بگیرد. نگارنده در این شماره، مداقه لازم را انجام داده و به لوازم تحلیل ماهیت قطع به کاشفیت پرداخته است.

 
حجیت قطع (1)
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰

حجت الاسلام محمد متقیان

حجت الاسلام محمد متقیان، طلبه سطح 3 حوزه علمیه قم و عضو گروه فلسفه شدن اسلامی فرهنگستان علوم اسلامی قم در سلسله یادداشت هایی با موضوع حجیت قطع به بررسی موضوع شناسی قطع پرداختند.

 
محدودیت معرفت بشری از منظر قرآن کریم
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۲

حجت الاسلام محمد متقیان

توقع بیش از انتظار از عقل، یعنی فروغلطیدن در اموری فراتر از توان و طاقت عقل بشری، که سبب می گردد تا نسبت به سایر داشته ها و دارایی های عقل نیز تشکیک گردد. اگر این نکته مورد توجه قرار بگیرد، می توان در مباحث هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی، محدوده ای از مسائل را فراروی عقل بشری قرار داد و فرصت ...

 
حجت الاسلام محمد متقیان
۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۶

حجت‌الاسلام محمد متقیان؛

علامه حسینی الهاشمی در این نقطه که باید از «واقعیت پیرامونی» شروع کرد با فلاسفه اسلامی همراهی کامل دارند. ایشان اعتقاد دارند که «واقعیت مطلق» محیط بر فیلسوف است و شخص فیلسوف باید تلاش کند که از مدار «ذهنیت» خود و مفاهیم ذهنی خود عبور کند و به حاق واقع دست یابد و واقع را کماهو حقه ادراک کند. خود فرد ...

 
معرفت‌شناسی تطبیقی، چالش صدق در اولیات (2)
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۱

حجت‌الاسلام محمد متقیان

آنچه را ما با علم حضوری می یابیم معلول شخصی است پس چگونه می توانیم حکم آن را درباره هر معلولی تعمیم دهیم و چنین حکم کلی را بدیهی بشماریم؟ پاسخ این است که هر چند ما از یک پدیده خاصی مفهوم معلول را انتزاع می کنیم ولی نه از آن جهت که دارای ماهیت خاصی است و مثلاً از اقسام کیف نفسانی به شمار می رود بلکه ...

 
حجت‌الاسلام محمد متقیان
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۳

حجت‌الاسلام محمد متقیان

هرچند اولیات دارای منزلتی ویژه در معرفت شناسی اسلامی هستند و اهمیتی درخور در پیشبرد برهان و استدلال‌های نظری دارند، لیکن یک سؤال اساسی پیرامون «وجه صدق اولیات» قابل طرح می باشد. چگونه و با چه تبیینی می توان «وجه صدق اولیات» را توضیح داد به گونه ای که از معقولیت برخوردار باشد و مصادره به مطلوب تلقی نگردد....

 
پژوهشی در فلسفه منطق/ بخش سوم
۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۳۱

در بخش پیشین دو لایه معرفت شناسی و انسان شناسی که از زاویه ضرورت شناسی به دست می آمد و ضرورت شناسی نیز منتج از تحلیل التزامی غرض و غایت علم منطق بود، پرداخته شد. در این شماره، می خواهیم با تمرکز بر تعریفی که از علم منطق ارائه شده است به نکات و ابعادی دست یابیم که تحت عنوان "علم شناسی منطق" یکی از سرفصل ...

 
پژوهشی در فلسفه منطق/ بخش دوم
۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۲۱

در بخش پیشین، نمایی کلی از فلسفه منطق مختار ارائه شد که در مواجهه با فلسفه منطق مرسوم و موجود مطرح گشته بود.در این بخش، دو لایه اساسی از لایه های پیشینی حاکم بر علم منطق مورد دقت و تأمل قرار می گیرد و نسبت میان آنها با فلسفه منطق مورد نظر تبیین می گردد. دو لایه مورد نظر در این مقام عبارتند از لایه های ...

 
پیوند هستی شناسی و مسائل منطق در دانش «فلسفه منطق»
۱۴ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۲۷

حجت الاسلام محمـد متقیـان

در نگاه مختار، فلسفه منطق دانشی است که میان تأملات درجه دوم ناظر برعلم منطق با اصالت ها و مبدأهای هستی شناختی ارتباط برقرار می کند و اینگونه تحلیل می کند که چه نسبتی میان بنیان های هستی شناختی و اصالت های عام فلسفی با اصول حاکم بر مسائل علم منطق برقرار است؟

 
اشاره ای گذرا به ایمانی بودن حرکت فلسفه اسلامی
۲۰ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۰۷

حجت الاسلام محمد متقیان/پژوهشگر فرهنگستان علوم اسلامی

تاریخ فلسفه اسلامی در تکامل خویش همیشه خواهان تعبد به وحی بوده و از هر آنچه که مغایر با آموزه های وحیانی می بود استنکاف داشته است و این نیز نه از سر ترس و واهمه از معاصرین بلکه از سرآزاد اندیشی و حقیقت نگری بود. این مختصر به این معنا نیست که تمام گزاره هایی که در متون و کتب فلسفی آمده است بلااستثناء ...