علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
۲۳ تير ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۴۷

در شوراي دانشكده هاي مستقل، شاهد در حاشيه قرار گرفتن علوم مقدماتي از جمله علوم انساني بوديم، كه علت آن فشار بار اولويت هاي دانشجويان و پاسخ دهي مسئولان و دانشكده ها مي باشد كه گاهي اوقات نتيجه اي جز تغييرات نادرست در برنامه هاي درسي و تحصيلاتي نداشته است. در واقع افزايش عوامل دلهره آور و نگران كننده ...