علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 590
گزارش تصویری؛
استاد پیرزومند در مرکز اسلامی هامبورگ
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۹
 
 
 
استاد پیروزمند در مرکز اسلامی هامبورگ
استاد پیروزمند در مرکز اسلامی هامبورگ
استاد پیروزمند در مرکز اسلامی هامبورگ
استاد پیروزمند در مرکز اسلامی هامبورگ
استاد پیروزمند در مرکز اسلامی هامبورگ
مرکز اسلامی هامبورگ
مرکز اسلامی هامبورگ
مرکز اسلامی هامبورگ
مرکز اسلامی هامبورگ
Share/Save/Bookmark