علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 528
حجت الاسلام یحیی عبداللهی؛
برسی خصوصیات مدیریتی علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره)
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۰
 
اگر «شدت روحی» یک مدیر و فرمانده را شاخصه اصلی مدیریت بدانیم، به حق، مرحوم علامه حسینی الهاشمی از این جهت، مدیری شایسته بود چنانکه استقامت و ثبات قدم ایشان در مسیر نیل به اهداف، موجب تشجیع و تحریک اطرافیان بود. همین شدت روحی، مجموعه را به تکاپو وا می داشت و انرژی حرکت مجموعه را تأمین می ساخت.
 
پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، «هویت» یک انسان را می توان به مجموعه و برایند ظهورات شخصیتی او در عرصه های مختلف تعریف کرد که تصویری از آن فرد نزد دیگران می سازد. «فرهنگستان» برای مرحوم علامه حسینی الهاشمی، نه یک شغل و یا صرفاً یک دغدغه با ارزش - و هرچیز دیگر از این قبیل- بلکه به تمام هویت ایشان تبدیل شده بود. هویتی که در تمام ابعاد شخصیتی او حضور داشته و با آن زندگی می کرد. هرچند این هویت، درون خود، طیف وسیعی از موضوعات متکثر را جای می داد اما بر همه آنها روح واحدی حاکم بود و نظم و نسقی خاص داشت و هدف واحدی را دنبال می کرد.

هویت فرهنگستانی مرحوم استاد حسینی الهاشمی، اولویت اصلی او بود، در تزاحم با دیگر کارها تعطیل نمی شد، زمان و مکان نمی شناخت و با قواعد و قوانین اداری محدود نمی گشت. (لذا شنیده ایم که ایشان بعضاً جمعه ها در دفتر حاضر شده و یا شب ها در آنجا می خوابیده اند.)

یک موضوع آنگاه می تواند به هویت یک فرد تبدیل شود که او به «خلوص» در آن موضوع دست یابد و تمام وجودش یکپارچه رنگ و بوی آن را دهد و از اغیار و اجانب فاصله گیرد. رسیدن به مقام خلوص، نیازمند دست کشیدن از بسیاری از تعلقات و جاذبه ها و چشم فرو بستن بر بسیاری از فرصت ها و پیشنهادهای رنگارنگ است، این ره نیازمند افرادی است که به تعبیر حافظ:

                               غلام همت آنم که زیر چرخ کبود                         ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

تعلق به «جایگاه علمی و اجتماعی در جامعه» یکی از دام هایی است که می تواند دامن گیر بسیاری از رهروان این طریق شود و آن ها را از رسیدن به مقصود اصلی باز دارد. فرهنگستان، تنها هویت حاج آقا حسینی بود و لذا توانست این پروژه را تا حد زیادی به پیش ببرد.

کلام و رفتار علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی در خصوص فرهنگستان موجی از انرژی و روحیه را بر مستمعین القاء می کرد و موجب قوت قلب آنها می گردید. اگر «شدت روحی» یک مدیر و فرمانده را شاخصه اصلی مدیریت بدانیم، به حق، مرحوم علامه حسینی الهاشمی از این جهت، مدیری شایسته بود چنانکه استقامت و ثبات قدم ایشان در مسیر نیل به اهداف، موجب تشجیع و تحریک اطرافیان بود. همین شدت روحی، مجموعه را به تکاپو وا می داشت و انرژی حرکت مجموعه را تأمین می ساخت.

از دیگر شاخصه های مسلک خالصانه مؤسس فرهنگستان علوم اسلامی، تمحض و تمرکز بر موضوع کار خود بود؛ مدیری که قصد دارد مجموعه ای از افراد یک سازمان را ولایت و سرپرستی کند می بایست همچون پدری مهربان و دلسوز نسبت به همه شئونات افراد مجموعه خود حساس و جویای احوال آنها باشد.
مولف : یحیی عبداللهی
Share/Save/Bookmark