علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 760
برگزاری جلسات آموزشی مقطع تخصصی
نظام معادله و توزین
محمدحسین علیخانی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۴
 
به طور کلی سه دستگاه ریاضیاتی وجود دارد؛ «محوری، تصرفی، تبعی» فلسفه نظام ولایت ریاضیات تصرفی و تبعی که در نظام علمی جهان است قبول می کند، اما دست به تولید ریاضیات محوری جدیدی می زند که بر اساس دستگاه فلسفی اش می باشد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶، جلسه ای با موضوع «نظام معادله و توزین» از سلسله جلسات آموزشی مقطع تخصصی، توسط آقای محمدحسین علیخانی برگزار گردید.
متن حاضر گزارشی مختصر از این جلسات می باشد.


***معادله کیفی


معادله یک قضیه شرطی است، به بیان دیگر وقتی می گوید اگر این تغییر انجام شود، آن گاه آن اثر ایجاد می شود. در واقع روش معادله، چگونگی انجام تغییر را می گوید. با توجه به اینکه برای تکامل نیاز به تغییرات داریم، بنابراین برای تکامل نیاز به معادله است.

هر موضوعی از سه بخش «اوصاف، مفاهیم، موضوعات» تشکیل شده است برای تغییر از موضوعات شروع می کنیم؛ به عبارت دیگر اجزاء عینی موضوع را تغییر می دهیم، تا نتایج آن را در مفاهیم و اوصاف موضوع مشاهده کنیم.

روش تولید معادله از سه بخش «تست ارتباط، بهینه ارتباط، تغییر عوامل» تشکیل شده است. تست ارتباط و بهینه ارتباط ناظر به شناسایی وضع موجود موضوع است و تغییر عوامل جهت حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب می باشد.


ریاضیات

ریاضیات علم محاسبه زیاده و نقصان در کمّ است. بازگشت ضرورت ریاضیات به ضرورت سنجش است، که در این بین سنجش امری غیر قابل انکار است. اگر چه سنجش، فی الجمله غیر مقنن است و در لایه های بعدی به سمت قیاس که مقنن است می رود. ریاضیات «قیاس بالمقیاس» یعنی قیاس بین نسبت های کمی است.

به طور کلی سه دستگاه ریاضیاتی وجود دارد؛ «محوری، تصرفی، تبعی» فلسفه نظام ولایت ریاضیات تصرفی و تبعی که در نظام علمی جهان است قبول می کند، اما دست به تولید ریاضیات محوری جدیدی می زند که بر اساس دستگاه فلسفی اش می باشد.
Share/Save/Bookmark