علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 814
برگزاری جلسات آموزش گروه الگوی اسلامی برنامه ریزی و مدیریت
نقشه کلان گروه الگوی اسلامی برنامه ریزی و مدیریت
حجت الاسلام سید مهدی رضوی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۸
 
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، اولین دوره از سلسله جلسات آموزش تخصصی مقطع مقدمات، ویژه دانش پژوهان جدید الورود گروه الگوی اسلامی برنامه ریزی و مدیریت با عنوان «نقشه کلان گروه الگوی اسلامی برنامه ریزی و مدیریت» توسط حجت الاسلام سید مهدی رضوی برگزار گردید.

لازم به ذکر است که دوره مقدماتی شامل دو دوره عمومی و اختصاصی می باشد.

هدف اصلی از سرفصل های اختصاصی، آشنایی بیشتر دانش پژوهان با سرفصل ها و مسأله ها و بعضا نتایج علمی گروه مربوطه است.
در این دوره تلاش می شود، تا به نحو عمیق تر، دانش پژوهان را با پرسش های محوری و اساسی که موجب شده فرهنگستان علوم اسلامی، پاسخ های متفاوت و خلاف مشهور بدهد، بررسی شود.***در این جلسات گزارشی مختصر از بحث نقشه کلان گروه الگوی اسلامی مدیریت برنامه ریزی و مدیریت توسط حجت الاسلام سید مهدی رضوی ارائه گردید که در متن حاضر سرفصل های این جلسات ارائه می گردد.

۱ ـ در سرفصل اول جایگاه بحث برنامه ریزی و مدیریت در نظام مباحث فرهنگستان و نیز در نسبت با سایر مباحث دفتر، با محوریت جداول طبقه بندی آموزشی «روند، ارکان، کارآمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.

در این سرفصل جایگاه بحث اداره و تکامل اداره که عمدتاً از مباحث این گروه می باشد، نسبت به مباحث عمیق فلسفی و معرفت شناسی و مباحث مربوط به روش تحقیق و اصول فقه و روش علوم و معادله مورد سوال و دقت قرار می گیرد. علاوه بر آن جایگاه بحث اداره نسبت به مباحث بیروین از فرهنگستان مورد بررسی واقع می شود.

یکی از مباحثی که در این قسمت باید مورد بحث قرار گیرد این است که بحث اداره، چه زیرساخت هایی به لحاظ فلسفی و منطقی نیاز دارد و در ادامه، مباحث دفتر و جریان آن در جامعه علمی، اعم از حوزه، دانشگاه و نظام اجرایی، چه نیازی به مباحث گروه مدیریت و برنامه ریزی به لحاظ مفهومی و نیز به لحاظ تحقق و جریان عینی آن وجود دارد.

۲ ـ در سرفصل دوم، زیر ساخت مشترک بحث مدیریت و برنامه ریزی با گروه اصول و روش تفقه که بحث آنها ناظر به حجیت می باشد و با گروه منطق و روش شناسی که بحث آنها ناظر به معادله است، ملاحظه و بررسی می شود. این زیرساخت های مشترک، از سه نقطه مختصات که به آن پرداخته شود، متفاوت می شوند از نقطه مختصات حجیت که نگاه می کنیم، این زیرساخت متعلق به گروه اصول و حجیّت است از نقطه مختصات دوم، همین زیرساخت مشترک، اختصاص به گروه معادله پیدا می کند.
و از نقطه مختصات سوم، این زیرساخت مشترک به گروه مدیریت و برنامه ریزی اختصاص می یابد که موضوع آن تکامل اداره است.

۳ ـ در قسمت سوم نظام کلان و ساختار کل مباحث گروه برنام ریزی و مدیریت مورد دقت و ملاحظه قرار می گیرد.

البته یک سرفصل دیگر نیز برای این بحث تعریف کرد و آن این که موضوعات خرد و ریزموضوعات این گروه چیست؟ در این مورد، علاقمندان این بحث خود می توانند از این ساختار کلان و مباحث تخصصی رشته خودشان در بیرون، به صورت مقایسه ای و تطبیقی و یا جداگانه، این موضوعات خرد و ریز موضوعات را احصاء کنند. در ادبیات فرهنگستان به این زیر موضوعات کمتر پرداخته شده است و در مباحث بیرونی، این ریز موضوعات کاربردی، زیاد مورد بحث قرار گرفته است.
Share/Save/Bookmark