علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
کد مطلب: 999
دوره تخصصی آموزش فرهنگستان
مبنا و الگوی مدیریت شبکه ای
حجت الاسلام دکتر عبدالعلی رضایی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۵
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در نیمسال ششم از اولین دوره تخصصی آموزش فرهنگستان، سلسله مباحثی تحت عنوان «مبنا و الگوی مدیریت شبکه ای» توسط استاد عبدالعلی رضایی ارایه شده است. که گزارش اولین جلسه از این مباحث در ادامه می آید.


***



اولین جلسه گروه منطق و روش شناسی در موضوع مدیریت شبکه تحقیقات با حضور استاد حجت الاسلام دکتر رضایی عضو هیات علمی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی برگزار گردید.

در این جلسه استاد رضایی از پیشینه موضوع شروع نموده و توضیح داد که این مباحث در تحقیقات فرهنگستان با مشارکت سازمان مدیریت صنعتی در دهه ۷۰ توسط مرحوم استاد حسینی ارائه شده است؛ همچنین متناظر مباحث غربی آن توسط آقایان لینداک و کاسترز به شکل مدون در دهه ۸۰ میلادی و به صورت پراکنده در ماقبل این تاریخ ارائه شده است.

در ادامه جلسه وی با ارائه جایگاه این مباحث در کلیت نظام مفاهیم فرهنگستان، ضرورت این موضوع را مورد بحث قرار دادند. فلسفه وجودی بحث شبکه تحقیقات و ضرورت هایی از جمله توسعه تفاهم علمی و نیزجامعه سازی در بستر تحول علمی، همچنین نحوه مدیریت اراده های اجتماعی در کنار توسعه اختیارات جامعه ایمانی از جمله روئوس مباحث استاد رضایی در این جلسه بود.

در انتهای جلسه و جهت تکمیل مباحث، کتاب «الگوی مدیریت شبکه ای تحقیقات» نوشته دکتر رضایی و نیز «کتاب توسعه تفاهم علمی» تدوین شده در سازمان مدیریت صنعتی معرفی شد.

لازم به ذکر است که جلسات سه گانه ای حول این موضوع برگزار خواهد شد.
Share/Save/Bookmark