فرهنگستان علوم اسلامی قم - آخرين عناوين مقاله ، يادداشت http://isaq.ir/article Sat, 23 Mar 2019 05:03:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isaq.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی قم http://isaq.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام فرهنگستان علوم اسلامی قم آزاد است. Sat, 23 Mar 2019 05:03:12 GMT مقاله ، يادداشت 60 علل مهجور شدن حکم زکات http://isaq.ir/vdcc.0qsa2bqspla82.html پس از اشاره اجمالی به جایگاه زکات در منابع دینی، در این قسمت به بررسی دلایل مهجوریت زکات می پردازیم و علل و عوامل بی توجهی به این حکم الهی را مورد دقت قرار می‌دهیم. ]]> مقاله ، يادداشت Wed, 23 Jan 2019 07:58:22 GMT http://isaq.ir/vdcc.0qsa2bqspla82.html سند الگوی پیشرفت در ترازوی نقد http://isaq.ir/vdca.un6k49n6m5k14.html نخبگان علمی تمام همت خود را در ارزیابی سند الگوی پیشرفت و ارائه پیشنهادات تکمیلی معطوف دارند، هرگونه تسامح در این امر آثار زیانباری برای جامعه در پی خواهد داشت؛ چرا که ریشه عمده همه آسیب های اجتماعی بازگشت به برنامه ها و ساختارهای اجتماعی دارند که ذیل الگوی پیشرفت شکل خواهند گرفت. ]]> مقاله ، يادداشت Sat, 01 Dec 2018 11:05:11 GMT http://isaq.ir/vdca.un6k49n6m5k14.html جریان های فکری مشروطیت http://isaq.ir/vdcj.yevfuqevmsfzu.html از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنایی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی، اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشن فکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه‌خواهی را فراهم آورد. سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل‌المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند. موضع گیری علمای وقت، نسبت به واقعه مشروطیت و رویکردهای موجود در مواجهه با مشروطیت می تواند دستمایه عبرت مسئولین برای چگونگی برخورد با اتفاقات پیش رو در انقلاب اسلامی باشد. «اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان و روشن فکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب آن خواهد آمد که بر سر انقلاب مشروطه آمد». ]]> مقاله ، يادداشت Sun, 05 Aug 2018 04:53:43 GMT http://isaq.ir/vdcj.yevfuqevmsfzu.html فرهنگ عمومی و الزامات آن در آسیب های اجتماعی http://isaq.ir/vdch.vnzt23nzkftd2.html در حقیقت آسیب های ناظر بر امنیت اجتماعی جامعه دینی که ظهور و بروز آن در قالب شکاف هویتی و اختلاف طبقاتی و عدم همدلی و تفاهم و تعاون اجتماعی و نیز در قالب اخلاق رزیله حرص،حسد، ظلم و تکاثر و اسراف و..نمود پیدا می کند، و در نهایت در اشکال مختلف جرم و بزهکاری پدیدار می شود، ریشه در آسیب های فرهنگ تخصصی و کارشناسی دارد ]]> مقاله ، يادداشت Sun, 22 Jul 2018 09:56:19 GMT http://isaq.ir/vdch.vnzt23nzkftd2.html ادوار تحول حوزه http://isaq.ir/vdci.3azct1auybc2t.html تحول در حوزه های علمیه از بدو تشکیل این حوزه ها، جزء دغدغه های گردانندگان این مجموعه علمی بوده است. به روز بودن و ایجاد تناسبات درونی و بیرونی برای حوزه های علمی که منجر به کارآمدی یا ناکارآمدی این مجموعه می شود حکم حیات و ممات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی این سازمان علمی و عملی را دارد. این تحول و ایجاد تناسب را می توان از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داد. حجت الاسلام محمد صالحی در مقاله ای به بررسی ادوار تحول حوزه علمیه در طول زمان با رویکرد عوامل بیرونی که منجر به این تحول می شوند و چگونگی تعامل حوزه های علمیه با این پدیده پرداخته است. متن حاضر برداشتی کوتاه از این مقاله مفصل می باشد. ]]> مقاله ، يادداشت Sat, 23 Jun 2018 13:33:29 GMT http://isaq.ir/vdci.3azct1auybc2t.html راهبرد های مقابله با جنگ نرم در «حوزه فرهنگی» http://isaq.ir/vdce.v8zbjh87e9bij.html پس از تبیین مختصر راهبردها و راهکارهای عام و سیاسی جبهه خودی، اینک در این یادداشت با ملاحظه نقشه راه استراتژی دشمن در بُعد فرهنگی، راهبردها و راهکارهای جبهه انقلاب اسلامی را در حوزه فرهنگی مورد بررسی و دقت قرار می‌دهیم. ]]> مقاله ، يادداشت Tue, 08 May 2018 06:03:37 GMT http://isaq.ir/vdce.v8zbjh87e9bij.html توصیفی از فضای تقابل قائلین و مخالفین امکان تحقق تمدن اسلامی http://isaq.ir/vdcf.edyiw6dxvgiaw.html ]]> مقاله ، يادداشت Wed, 11 Apr 2018 11:24:20 GMT http://isaq.ir/vdcf.edyiw6dxvgiaw.html طب اسلامی به کدام روایت؟ http://isaq.ir/vdcg.u9qrak9zupr4a.html ]]> مقاله ، يادداشت Wed, 11 Apr 2018 04:28:27 GMT http://isaq.ir/vdcg.u9qrak9zupr4a.html نگاهی به ارکان و ماهیت هندسه تمدن نوین اسلامی http://isaq.ir/vdcc.mqsa2bqx1la82.html دستیابی به تمدن نوین اسلامی آرمان انقلاب اسلامی است و اولین گام در تحقق این آرمان عظیم، شناخت دقیق ماهیت، تناسبات و ارکان آن است. ]]> مقاله ، يادداشت Thu, 05 Apr 2018 10:56:41 GMT http://isaq.ir/vdcc.mqsa2bqx1la82.html حجیت قطع (2) http://isaq.ir/vdcf.tdyiw6dxcgiaw.html بعد از آنکه موضوع شناسی قطع در شماره پیشین این نوشتار انجام شد، اینک نوبت آن می رسد که مفهوم «کاشفیت» به عنوان مؤلفه اصلی تعریف هویت قطع در نزد اصولیین مورد مداقه جدی قرار بگیرد. نگارنده در این شماره، مداقه لازم را انجام داده و به لوازم تحلیل ماهیت قطع به کاشفیت پرداخته است. ]]> مقاله ، يادداشت Wed, 28 Feb 2018 06:44:42 GMT http://isaq.ir/vdcf.tdyiw6dxcgiaw.html