فرهنگستان علوم اسلامی قم - آخرين عناوين الگوی اسلامی برنامه ریزی و مدیریت :: نسخه کامل http://isaq.ir/olgooye_modiriat Mon, 15 Oct 2018 13:41:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isaq.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی قم http://isaq.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام فرهنگستان علوم اسلامی قم آزاد است. Mon, 15 Oct 2018 13:41:50 GMT الگوی اسلامی برنامه ریزی و مدیریت 60