فرهنگستان علوم اسلامی قم - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://isaq.ir/ Thu, 22 Mar 2018 12:26:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isaq.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی قم http://isaq.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام فرهنگستان علوم اسلامی قم آزاد است. Thu, 22 Mar 2018 12:26:01 GMT 60 شبکه اسلامی تحقیقات3 http://isaq.ir/vdcf.vdyiw6dxegiaw.html به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، حجت الاسلام سید مهدی رضوی، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در گفتگویی به بررسی شبکه اسلامی تحقیقات و هدف از به کار بردن این شبکه پرداختند و به زوایای پیدا و پنهان شبکه تحقیقات غربی(الحادی) در مقابل شبکه تحقیقات اسلامی پرداختند. چندی پیش بخش اول و دوم این مصاحبه منتشر گردید و متن حاضر بخش آخر از مصاحبه با حجت الاسلام سید مهدی رضوی می باشد.*** - در دو مصاحبه ای که تا کنون با شما داشته ایم درباره ضرورت و برخی از ویژگی های شبکه اسلامی تحقیقات بحثهایی شد. اگر مایل باشید در این جلسه از ارکان یا مقومات شبکه صحبت کنیم. بنابراین اولین سوال ما این است که از نظر شما مقومات یا ارکان اصلی شبکه اسلامی تحقیقات چیست؟بسم الله الرّحمن الرّحیم. از یک منظر می توان گفت شبکه تحقیقات دارای چهار مقوم اساسی است که عبارتند از: 1 ـ مدیریت شبکه 2 ـ بانک اطلاعات شبکه 3 ـ مدل تطبیقی شبکه 4 ـ تالار گفتگو یا گفتگوی سازمانی شبکه - منظور شما از مدیریت شبکه، این است که یکی از افعال شبکه، مدیریت است؟ همان طور که می دانیم شبکه تحقیقات، به دنبال شبکه کردن تمامی تحقیقات - نه بخشی از تحقیقات - موجود در جامعه است. در این شبکه ـ چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس جهانی ـ برای این که به تحقیقات جامعه پوشش و چینش منطقی داده شود، اولاً باید از تحقیقات غیر ضرور جلوگیری گردد، ثانیاً از موازی کاری در تحقیق پرهیز شود، ثالثاً اولویت بندی در میان تحقیقات انجام گیرد و رابعاً تمام تحقیقات در یک نظام جامع تحقیق دیده شود. مجموعه این فعالیت ها و فعالیت های دیگری که در شبکه تحقیق باید انجام گیرد، بدون مدیریت تحقیق امکان پذیر نیست. - مدیریت شبکه سلیقه ای انجام می گیرد یا اینکه چنین مدیریتی از طریق یک ابزار متفاهم و متفق علیه اجتماعی انجام می گیرد? یکی از ابزارهای این مدیریت، پروپازال یا نظام جامع طرح تحقیق است که همه طرح تحقیق های نظام اجتماعی - برای حل نیازمندیهای جامعه - باید در ذیل آن و مبتنی بر آن هماهنگ گردند؛ یعنی پذیرفته، اولویت بندی و نظام یابند؛ نظام جامع طرح تحقیق، ابزار منطقی مدیریت شبکه برای مهندسی تمامی تحقیقات موجود در جامعه است. - آیا مدیریت شبکه یک مدیریت لجستیکی است؟ اگر منظورتان از لجستیک پشتیبانی تدارکاتی به معنای مصطلح در جامعه علمی است که از سنخ مدیریت ستادی است، چنین مدیریتی از نوع مدیریت لجستیک نیست، بلکه از نوع مدیریت محتوا و یک مدیریت روشی است. این مدیریت، مدیریتی برای توسعه تحقیقات است که همه خلأهای تحقیقاتی را در یک نظام جامع می بیند تا اولاً تحقیقی خارج از نظام جامع طرح تحقیق ( که به نحوی نمایانگر نظام و مجموعه کامل نیازهای اجتماعی است ) اجازه حضور پیدا نکند، ثانیا هم پوشانی و هم زمانی میان تحقیقات صورت نگیرد، ثالثا اولویت بندی میان تحقیقات صورت گیرد، رابعا همه تحقیقات را در یک نظام جامع و در نسبت با هم دیده شوند. - از یک طرف شما از پوشش تمامی تحقیقات می گویید ولی از طرف دیگر از حذف برخی از تحقیقات سخن می گویید این دو بیان ناسازگار است! حذفی که در شبکه انجام می گیرد یک حذف منطقی است چون شبکه دارای یک طرح جامع است و مبتنی بر آن استانداردهای طرح تحقیق، مصداق تحقیق و کلاسه تحقیق روشن می گردد، هر امری به عنوان طرح یا موضوع تحقیق پذیرفته نمی شود، البته ایجاد سعه و ضیق در استانداردهای طرح تحقیق و تحقیق ها از طریق تغییر در نظام تحقیق همیشه میسور است که خود آن هم مبتنی بر نیاز اجتماعی صورت می گیرد، مانند تغییری که ممکن است در قانون اساسی یک کشور رخ دهد که آن هم مبتنی بر نیاز اجتماعی و ناکارامدی قانون اساسی در یک برهه از زمان است...اما اصل کار مدیریت از طریق طرح جامع طبقه بندی، نظام دهی و تخصیص و تعیین جایگاه مناسب است تا حذف کلی، مگر در جایی که موضوع مورد نظر تخصصا از موضوع تحقیق خارج باشد یا تشخیص خروج امری موسوم به تحقیق از ذیل طرح جامع در حد بدیهی باشد.... - این مدیریت چگونه می تواند تمامی تحقیقات را تحت پوشش خود قرار دهد؟ یکی از ویژگی های این مدیریت، غیر متمرکز بودن است، جامعه تحقیقات اعم از افراد، گروه ها، سازمان ها و ... باید اختیار لازم را در ارائه طرح های تحقیقاتی داشته باشند، همه بتوانید در ارائه طرح تحقیقاتی مشارکت داشته باشند و اگر کسی بخواهد تحقیقی انجام دهد به الزام دیگری نباشد، به اقبال خود باشد، مکانیزم عمل در این نوع مدیریت به طریق عزل و نصب نیست، بلکه از طریق قواعد و نرم افزاری که ساخته می شود، این مدیریت اعمال می شود. در این شبکه هر مجموعه اطلاعاتی به عنوان تحقیق و هر طرحی به عنوان طرح تحقیق پذیرفته نمی شود، هم تحقیق و هم طرح تحقیق، دارای شاخصه های عمومی و تخصصی است و در نسبتی که می تواند با تحقیقات دیگر داشته باشد، دارای اولویت و درجه اهمیت خواهد شد. بنابراین در این شبکه نه جبر مطلق است که هیچ اختیاری نباشد و طرح های تحقیق و تحقیق ها همه بر اساس الزام و دستور انجام گیرد و نه اختیار مطلق است که هیچ قاعده ای بر طرح های تحقیقی و تحقیق حاکم نباشد، بلکه هر طرحی در تناسب با طرح جامع تحقیقات پذیرفته و اولویت بندی می شود. طرح جامع تحقیق که متناظر با نظام مجموعه نیازمندی ها و خلأهای اجتماعی و توسعه آنها پدید آمده است. بنابراین هر تحقیقی خریدار دارد و خریدار، هر چیزی را به عنوان تحقیق نمی پذیرد. مهندسی طرح جامع تحقیقات میان تولید کنندگان تحقیق و پاسخ دهندگان و میان نیازمندان تحقیق، مصرف کنندگان و خریداران آن هماهنگی به وجود می آورد. بزرگی «طرح جامع تحقیقات» نیاز به تجزیه طرح به طرح های کوچک را ضرورت می بخشد تا امکان تحقیق و امکان تطبیق از منظر مطالعات تطبیقی باشد تا هنگامی که تحقیقات تفصیل می یابد، ترجمه تحقیقات در لایه های نظری، میدانی و کتابخانه ای امکان بیشتری یابد. به طور خلاصه باید گفت هر جامعه ای مجموعه نیازهایی دارد که برای تأمین متناسب با توسعه اجتماعی این نیازها، باید به صورت مجموعه نیازهایی دیده شوند که نسبتهای هر کدام از آن ها با هم در آن مجموعه دیده شود و وحدتی بین آنها از این طریق به دست آید. این وحدت، نیازهای به هم پیوسته و سیستم نیازهای اجتماعی از طریق یک مبنای فلسفی که همه نیازها را ذیل یک نیاز تکاملی اجتماعی قرار می دهد، تصویر می شود و مبتنی و متناسب با آن مبنای فلسفی است که بعد از طی مراحلی مبتنی بر آن، طرح جامع نظام نیازهای اجتماعی به دست می آید که یکی از ابزارهای مدیریت شبکه تحقیقات، برای مهندسی و سازماندهی تمامی تحقیقات موجود در جامعه در جهت حل نیازمندیهای اجتماعی است. مدیریت شبکه با مهندسی طرح های تحقیق، جامعه تحقیقاتی را هدایت می کند. محقق اگر بخواهد نیازمندی جامعه را پاسخ دهد فرقی نمی کند که دلسوز باشد یا نباشد. نگاه اقتصادی داشته باشد یا نداشته باشد، می تواند در شبکه حضور یابد و اگر نخواهد نیازهای اجتماعی را پاسخ دهد جامعه هزینه اش را نخواهد پرداخت، مانند هر کسی که می خواهد پایان نامه بنویسد هر محققی باید طرح تحقیق خود را ارائه دهد و بعد از اینکه با آن طرح موافقت اصولی شد، آن تحقیق اعتبار می یابد. موافقت اصولی بعد از سنجیده شدن نسبت آن طرح تحقیق در یک موضوع خاص با طرح نظام جامع تحقیقات، یک جامعه و تعیین سطح و میزان هماهنگی آنها انجام می شود و اگر میان آن طرح تحقیق و طرح جامع ارتباطی نباشد، کنار گذاشته می شود یا با درجه اولویت کمتری مورد تأیید قرار می گیرد. البته همان طور که گفتیم معنای کنارگذاری در این شبکه بیشتر به معنای تعیین جایگاه در یک مجموعه است تا حذف از مجموعه. در واقع مدیریت شبکه توامان هم مشارکت عمومی را از طریق مدیریت غیر متمرکز رقم می زند و از طرفی همه این مشارکت ها را از طریق طرح جامع تحقیقات مهندسی می کند؛ یعنی با مدیریت غیر متمرکز، حضور حداکثری را رقم می زند و با مهندسی تحقیقات از طریق طرح جامع تحقیقات، حدود و ثغور و جایگاه هر تحقیق را معین می سازد و با این روش بهترین نسبت ممکن را بین آگاهی های اجتماعی و اختیارات اجتماعی رقم می زند، هم حضور حداکثری و هم اولویت بندی و تخصیص متناسب با هر تحقیق از طریق اساس قرار دادن طرح جامع تحقیقات، نه با الزام سیاسی و از طریق حذف و جذب دستوری و نه با دادن آزادی مطلق و ایجاد فضای هرج و مرج تحقیقاتی، بلکه با در نظر گرفتن طرح جامع تحقیقات که نماینده تمام نیازهای اجتماعی در یک سیستم بنا شده بر مبنای حد معقول آن جامعه است. - دومین رکنی که برای شبکه تحقیقات گفتید، بانک اطلاعات است، تعریف بانک اطلاعات چیست و چه ضرورتی را برای بانک اطلاعات در شبکه تحقیقات بر می شمارید؟ از آنجا که هر تحقیقی نیاز به اطلاعات دارد، نیاز به چیزی وجود دارد که اطلاعات را در اختیار محقق قرار دهد بانک، اطلاعات و منابع اطلاعات را در اختیار محقق می گذارد. بانک اطلاعات واجد نیروی انسانی خدماتی و تخصصی، ابزارهای تحقیقاتی، نرم افزارها و منابع کتابخانه ای ... است هر طرح تحقیق و تحقیقی نیاز به نوع و حجم خاصی از اطلاعات نیاز دارد. در مرحله اول خود طرح تحقیق هم نیاز به بانک دارد، طرح تحقیق نیاز کلان هر تحقیقی است، اما نیاز خرد تحقیق به مواد اطلاعاتی بعد از این مرحله است. پس مجموعه نظام اجتماعی در دسترسی خود، به اطلاعات انسانی ـ در همه درجات آن ـ ابزاری (نرم افزاری) و امکانی (منابع) نیاز دارد. - چه نسبتی میان این بانک با بانک های اقتصادی وجود دارد که بانک نامیده شود؟ روشن است بانک های اقتصادی هم محل ذخیره پول و هم وسیله گردش پول هستند، این بانک ها نیز هم محل ذخیره اند و هم ابزار گردش، منتهی به جای پول، اطلاعات را ذخیره و به گردش در می آورند. بانک های اقتصادی دارای بانک مرکزی و عامل و شعب هستند، بانک اطلاعات نیز مانند بانک های اقتصادی دارای بانک مرکزی، بانکهای عامل و شعب هستند که با مدیریت مرکزی مدیریت عامل مدیریت شعب، اداره می شوند. - فعالیت بانک از چه زمانی آغاز می شود؟ بعد از این که طرح تحقیق مورد موافقت اصولی قرار گرفت، برای انجام این تحقیق نیاز به نوع و حجم خاصی از اطلاعات دارد که این اطلاعات را بانک در اختیار محقق می گذارد تا محقق بتواند تحقیق خود را به انجام برساند. در واقع بانک متناسب با آن نقشه جامع تحقیقات که طرح های تحقیقاتی و تحقیقات جامعه را مهندسی می کند، اطلاعات متناسب را تخصیص می دهد؛ یعنی بانک سرویس خدماتی برای تحقق تحقیقات در هماهنگی هر چه بیشتر با آن نقشه است. هرچند بانک اطلاعات طبقه بندی های خاص خودش را دارد، اما اطلاعات را متناسب با آن نقشه جامعه در اختیار محقق می گذارد تا تحقیق خود را به انجام برساند. - آیا خدمات بانک چند لایه است یا فقط اطلاعات تخصصی را در اختیار محققین قرار می دهد؟ بانک در دو سطح، اطلاعات را در اختیار افراد جامعه می گذارد یک سری خدمات عمومی می دهد و در آن سطح در حد بایگانی اطلاعات ارزش دارد، اما یک سری دیگری از خدمات دارد که خدمات سازمان یافته است که این خدمات را متناسب با درجه موافقت اصولی در اختیار محقق می گذارد. - آیا بانک در قبال خدماتی که ارائه می دهد هزینه ای را هم مطالبه می کند و آیا بانک هزینه ای را در قبال اطلاعات و تحقیقاتی که توسط افراد انجام می گیرد، می پردازد؟ بانک در سطوح مختلف هزینه های مختلفی را می تواند مطالبه می کند و همچنین می بایست برای تحقیقات دیگران ارزش مالی نیز در نظر بگیرد تا بتواند از آن اطلاعات و تحقیقات برای خدمات بهتر به جامعه در مرحله بعد استفاده کند. ارزش گذاری اقتصادی نیز متناسب با اهمیت اطلاعات ـ به لحاظ کیفی و به لحاظ کمی ـ است که ارزش این اطلاعات تحقیقی در نسبت با امکانی است که برای تحقق بخشی نقشه جامعه ایجاد کرده اند. بنابراین بانک به میزان تسهیلی که ایجاد می کند، تسریعی که پدید می آورد، اطلاعات ویژه ای که در اختیار می نهد و بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهایی که برای محقق فراهم می کند می تواند هزینه دریافت کند که این هزینه ها خرج توسعه اطلاعاتی بانک ها و نرم افزارها و تأمین هزینه های جاری نیروهای انسانی و استهلاک سخت افزارها ... می شود. - آیا با پرداخت هزینه اطلاعات در اختیار همه افراد قرار می گیرد؟ تخصیص اطلاعات در درجه اول نیاز به موافقت اصولی طرح تحقیق است ( که به هماهنگی آن با طرح جامع برمی گردد ) و درجه بعدی نیاز به هزینه های مالی ... دارد، اگر همه اطلاعات در اختیار همه قرار گیرد در سطح اول منجر به ورشکستگی بانک می شود. و در سطح دوم منجر به خروج بیشتر تحقیقات از طرح جامع و عدم امکان مهندسی و هدایت تحقیقات خواهد شد و در سطح سوم منجر به عدم موازنه و استعمار فرهنگی و سلطه عده ای از افراد و برخی از شرکتهای بزرگ بر اکثر افراد جامعه از طریق انحصار اطلاعاتی خواهد شد. - جاذبه اصلی بانک به چیست؟ چرا باید افراد به بانک رجوع کنند در حالی هم موافقت اصولی لازم دارند و هم هزینه اطلاعات مصرفی را باید بپردازند؟ آن چه به بانک جاذبه می دهد در درجه اول همان قدرت پردازش و طبقه بندی است که نسبت به اطلاعات دارد و در جه دوم قدرت تسهیل، تسریع و کثرت اطلاعاتی است که در اختیار محقق قرار می گیرد. در هر طرح تحقیقی فازها و لایه های مختلفی وجود دارد که محقق در هر یک از آن فازها و لایه ها به یک سری از سرویسهای بانک احتیاج دارد. مثلا اینترنت نیز دو نوع سرویس دارد، سرویسهای عمومی، سرویسهای تخصصی که هر کدام نیز سطوح متفاوتی دارند، صفحات، سایت ها و شبکه های اجتماعی عمومی و صفحات و سایت های تخصصی و علاوه بر این که نفس ورود به اینترنت و حضور در آن بدون هزینه امکان ندارد، به میزان مصرفی که دارید هزینه دریافت می کند. علاوه بر آن سایت های خاص، اطلاعات خود را می فروشند در سایت های تخصصی این امر ملموس تر است. اما این هزینه ها مانع استفاده از اینترنت نشده است، بلکه استفاده از آن روز به روز بیشتر شده است. علت آن هم تسهیل و تسریعی است که در سطح عمومی ایجاد کرده است و در سطح تخصصی علاوه بر تسهیل و تسریع دقت و کیفیت اطلاعات در اختیار گذاشته شده را بالا برده و با طبقه بندی اطلاعاتی و کیفیت پردازشی که در اختیار محقق می گذارد، به هر چه کیفی تر کردن تحقیق کمک می کند. بنابراین به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست که از اینترنت استفاده نکنیم. - اگر ممکن است درباره مدل تطبیقی نیز توضیح بفرمایید. منظورتان از مدل تطبیقی چیست؟ مگر مدل تطبیق یکی از مدل های تحقیق نیست؟ اگر چنین باشد به نظر می رسد مربوط به مرتبه طرح تحقیق باشد که قبل از بانک اطلاعات است یا این که می تواند یکی از امکانات بانک اطلاعات برای یک سری از تحقیقات تطبیقی باشد. چرا آن را به عنوان یک رکن بعد از بانک مطرح کرده اید؛ با وجود بانک، مدل تطبیقی چه ضرورتی دارد؟ زیرا یکی از مدل ها و طرح های تحقیقی مدلهای تطبیقی است و همان طور که فرمودید هم مواد تحقیق و هم طرح تحقیق می تواند از بانک به دست آید. بین مدل های تطبیقی ای که بانک در اختیار محققین می گذارد و مدل تطبیقی که بعد از بانک به عنوان یکی از ارکان شبکه تحقیق از آن نام برده می شود، تفاوت زیادی وجود دارد، مدلهای تطبیقی ناشی از بانک یکی از انواع طرح های تحقیق و با توجه به موضوعات جزئی تحقیقی مورد نیاز جامعه از طرف بانک در دسترس محققین قرار می گیرد. اما منظور از مدل تطبیقی بعد از بانک، یک مدل کلان و غیر وابسته به موضوع خاص تحقیق است؛ ضرورت آن نه از ضرورت تطبیق های موردی بلکه از ضرورت تطبیق همه جانبه علوم در سطوح مختلف با هم است تا از این طریق سرعت آگاهی از تغییرات، سرعت آموزش آن تغییرات و سرعت عکس العمل نسبت به تغییرات حوزه های مختلف علوم در حوزه های دیگر علوم بالا رود. در این مدل، صحبت از یک تحقیق تطبیقی جزئی و طرح تحقیق جزئی نیست که مدیریت شبکه ای از طریق سنجه آن با طرح جامع تحقیق با آن موافقت یا مخالف کند، مانند هر تحقیق و طرح تحقیق غیر تطبیقی دیگری، بلکه صحبت بر سر ضرورت عام تطبیق ـ نه ضرورتهای موردی و خاص ـ همه علوم به هم (تحولات علوم در سطوح مبادی، مبانی، ارکان، آثار ...) است. این که تحقیق شما در طرح تحقیق تطبیقی است غیر از این است که باید تمام تحقیقات جامعه در سطوح مختلف تطبیق یا امکان تطبیق خاص یابند که هم امکان بیشتری را برای تطبیق های خاص فراهم آورند و هم در سطح عام تری تطبیق به طور اتوماتیک تری صورت پذیرد. ضرورت مدل تطبیق، ضرورت زبان مشترک بین حوزه های مختلف علوم است. - چه کسی متکفل مدل عام تطبیق است؟ «مدل تطبیق» ابزار مختص بانک است، نه محقق که از بانک استفاده می کند، چون یک ابزار کلان است نه خرد. با مدل تطبیق به دنبال ایجاد زبان مشترک هستیم و نسبت به همه تحقیقات در حوزه های مختلف به نحو عام باید دیده شود. چنین کاری از عهده محقق بر نمی آید، باید به محقق برگردانیم که در بانک فعالیت می کند و از طریق ابزاری به نام بانک که هم منبع تمامی اطلاعات و هم پردازشگر کل اطلاعات است به ایجاد مدل تطبیق و ارتقای آن مدل بپردازد. برای کارامدی آن می توان گفت مثلاً اگر امکان ترجمه ابداعات فیزیکی به شیمی پدید آید، امکان شکل گیری ایده های جدیدی بر اساس آن ابداعات در حوزه علم شیمی هم زیاد می شود و هم سرعت می گیرد، همین طور با مدل مطالعات تطبیقی در نسبت علوم و فلسفه یا با ترجمه سطوح مختلف علوم پایه، علوم انسانی، و علوم تجربی به هم می توان باعث شدید شدن تأثیر و تأثرات علوم و سریع شدن آن تاثیر و تاثرات شد. ـ با توجه به این که می گویید تطبیق عام یکی از فعالیتهای بانک است، نه یک محقق خاص؛ آیا می توان گفت رکنی غیر از بانک است؟ فعلاً برای ما مهم نیست که منطقاً جزء بانک است یا خارج از بانک است، اگر کسی هم بگوید مدل تطبیقی جزء بانک یا یکی از نرم افزارهای بانک است ممکن است از او بپذیریم، اما بگوییم سنخ این مدل تطبیق با مدل تطبیق خرد تفاوت دارد و ما به دلیل اهمیت، آن را از بانک تفکیک کرده ایم. این مدل بر خلاف مدلهای خرد تطبیق، مقید به قید همه تحقیقات است نه مقید به قید تحقیق خاص. - بعد از مدل تطبیقی چه ضرورتی برای گفتگوی سازمانی داریم، البته قبل از آن اگر ممکن است تفاوت گفتگوی سازمانی با مناظره سازمانی را بگویید؟ مناظره سازمانی یکی از انواع یا اجزاء ذیل گفتگوی سازمانی است که قواعد خاصی هم دارد؛ اما ضرورت گفتگوی سازمانی، ضرورت تولید انگیزه در جامعه است که این امر از طریق فراهم آوری امکان ارتباط هر چه بیشتر اراده ها با هم در نسبت با توانمندی هایی که دارند یا می توانند داشته باشد، ایجاد می شود. - چه تفاوتی با مدل تطبیق دارد؟ اول اشتراک مدل تطبیق و گفتگوی سازمانی را بگوییم که هر دو را سازمان متکفل است نه افراد خاص، اما در مدل تطبیق در کل مسیر که مجموعه منابع مرجع دیده می شود، «اصلی، فرعی، تبعی» می شوند و هر کدام، تجزیه ادبی، مفهومی، منطقی می شوند ...ارتباط اصلی با کتاب ها، نوشتارها ... است اما در گفتگوی سازمانی ارتباط اصلی با انسان ها و صاحبان اراده است. البته در مدل تطبیقی نیز با نیروی انسانی سر وکار داریم مانند مدیر پروژه، نویسنده و ... مانند وقتی که می خواهیم دایره المعارف بنویسیم. آخرین رابطه نظام دانش و نظام اداره کشور در سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، گفتگوی سازمانی است. گفتگوی سازمانی، فضای اتهام را می کاهد؛ نه نظام سیاسی و اقتصادی نظام دانش را متهم می کند که شما مقدورات را نمی بینید، نه نظام دانش، خواستار اجرای بدون چون و چرای خود می شود. بهانه ها را از دو طرف می گیرد. بدون گفتگوی سازمانی، موضع گیری اجتماعی دچار خلل می شود و سرعت عمل در جریان عینی پیدا کردن دانش از بین می رود و در کنار آن سوء تفاهمات و ابهامات رفع نمی شود و از این طریق علاوه بر این که نظام تصمیم گیری دچار خلل می شود، چالش بین نظامهای دانشی و اداری بیشتر و بیشتر می شود و یا انحصار پدید می آید و سلیقه ای عمل می شود. زیرا تفاهم صورت نگرفته است. - گفتگو سازمانی چه نسبتی با مدل تطبیقی دارد؟ بعد از ترجمه علوم به هم امکان گفتگو پدید می آید مانند اینکه بگوییم با ترجمه زبان فارسی به انگلیسی یا بر عکس، امکان گفتگوی نوشتاری یا بعد از امکان ترجمه ، امکان مکاتبه و مفاهمه به وجود می آید. - آیا گفتگوی سازمانی بین حوزه های دانش نیز وجود دارد یا فقط بین حوزه دانش و اداره هست که این گفتگو وجود دارد؟ هدف اصلی گفتگوی سازمانی میان حوزه دانش و اداره هست و به نحو فرعی میان حوزه های دانش نیز می توان گفتگوی سازمانی را تصور کرد؛ اما دو سطح دارد 1 ـ در سطح اصلی برای مدیریت دانش با مدیران فرهنگی 2 ـ در سطح فرعی با دانشمندان حوزه های علمی برای بالا بردن سطح تفاهم و هماهنگی تئوریک دانشها. به نظر وظیفه اصلی گفتگوی سازمانی ایجاد حلقه اتصالی دانش به عمل اجتماعی است که از طریق تصمیم گیری و موضع گیری انجام می گیرد نه صرفاً تفاهم بین دانشها و دانشمندان. - مناظره سازمانی به عنوان یکی از اجزای گفتگوی سازمانی دارای چه بخش ها یا اجزایی است؟ گفتگوی سازمانی دارای هیأت های علمی، مدیره، اجرایی و دارای تیم های مخالف و موافق، هیأت ناظر و اجزای دیگری است تا امکان تعاطی و قضاوت افکار پدید آید. ـ آیا شبکه دارای مقومات دیگری نیست؟ شبکه دارای سه دسته مقومات است، مقومات سیاسی، مقومات فرهنگی، مقومات اقتصادی. ما در اینجا به مقدمات فرهنگی، آن هم در اجمالی ترین سطح پرداختیم. متشکریم. ]]> گفتگو ، گفتار Tue, 13 Mar 2018 11:47:23 GMT http://isaq.ir/vdcf.vdyiw6dxegiaw.html توسل دائم به حضرت زهرا، عامل رستگاری http://isaq.ir/vdcb.zb8urhbg5iupr.html به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، به مناسبت سالروز تولد حضرت زهرا -سلام الله علیها- و روز زن، مراسمی در دفتر فرهنگستان علوم اسلامی برگزار شد که در این مراسم ضمن مولودی خوانی و مدیحه سرایی در بزرگداشت مقام اهل بیت و حضرت زهرا علیهم السلام، آیت الله سید محمدمهدی میرباقری، ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم، به ایراد سخن پرداخت که گزارشی از آن ارائه می گرد.*** ریاست فرهنگستان علوم اسلامی ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا – سلام الله علیها- در مطلع سخنان خودشان با اشاره به سوره قصص و آیه «إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسي فَبَغي عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي ...» و آیات بعد به داستان قارون و قضایای مربوط به آن پرداختند: « قرآن توصیه می کند مواظب باشید امکاناتی که دارید موجب فساد نشود. قارون امکاناتی که داشت را خرج تفاخر و برتری جویی می کرد و این یعنی فساد، اگر انسان به دنبال اثبات خودش باشد، فساد ایجاد می شود. در همان زمان عده ای از مردم بودند که افق نگاهشان در حد دنیا بود. دعا می کردند که ای کاش ما هم مثل قاروون بودیم. اما کسانی که نگاه مادی نداشتند، می دانستند که آنچه برای اهل ایمان خواهد ماند ارزشمندتر از داشته های قاروون است.»  استاد میرباقری با توضیح اینکه پاداش الهی صرفا در آخرت نخواهد بود و آنچه به صابران اعطا خواهد شد در دنیا نیز محقق می شود به حادثه غزوه حنین اشاره کرده و افزود: « بعد از جنگ حنین، پیامبر تقریبا همه غنائم را به مهاجرین اعطا کردند و چیزی برای انصار نماند. انصار مدینه با سعده بن عباده که بزرگ مدینه بود، خدمت پیامبر رسیدند و به این نحوه تقسیم غنائم اعتراض کردند؛ (امام صادق فرمودند که نور این افراد گرفته شد و همین ها پایه گذار سقیفه شدند.) پیامبر میان این افراد نشست و اتفاقاتی که بعد از هجرت افتاده بود و با ایمان شدن آنها را به ایشان گوشزد کردند و فرمودند آیا این تقسیم بدی است که غنائم را مهاجران دادم و خودم با شما هستم؟!» آیت الله میرباقری با تذکر به اینکه مومن باید امکانات داشته باشد ولی در آنها غرق نشود، افزود:«مومن احسان می کند و فساد نمی کند، ولی امکانات باعث غرق شدن غیر مومن و جهنمی شدنش می شود. اصحاب ائمه با بهره نقد نعمتهای دنیایی و به واسطه تلقی که داشتند، کنار ائمه ماندند. لکن کافر امکانات دارد ولی به رستگاری نمی رسد. ریاست فرهنگستان علوم اسلامی در ادامه با ذکر آیه «لک الدّار الأخرة نجعلها للّذین لایریدون علوّا فی الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتّقین» به روایاتی که ذیل این آیه آمده است پرداختند: « در ذیل این آیه از امیرالمومنین علیه السلام آمده است که فرمودند این آیه مربوط به امرا است و آنها با داشتن جایگاه و مقام باید مواظب باشند که برتری جو نباشند. در جایی دیگر با توسعه معنای آیه حضرت فرمودند که اگر حتی دنبال این باشید که بند کفشتان بهتر از دیگران باشد، به همین اندازه از دار الاخره محروم می شوید... بنابراین شیطان به دنبال حبس ما در دار دنیاست ولی ائمه می خواهند ما را به درالاخره برسانند.» استاد میرباقری در ادامه این نکته را بسط دادند که برای رسیدن به امام و دارالاخره باید دنبال امر امام باشیم و با اشاره به کاری که یکی از عرفا انجام داده بودند و از قم برای تیمار اسب روضه خوانی چند روزی به شهری دیگر رفتند بیان داشت:« ما اگر بخواهیم دنبال دارالاخره باشیم باید امر امام را انجام دهیم.نباید برای امام شرط گذاشت و البته در همین دنیا هم دنبال پاداش باشیم. تلقی کردن محیط ولایت در همین دنیا باید اتفاق بیفتد. امام خورشیدی است که دنیا را نورانی کرده ولی کسی دستش به امام نمی رسد. مقام امام رفیع است ولی با تمام وجود به دنبال دستگیری از مردم هستند.» وی در ادامه به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها، پرداخته و بیان داشت:« وجود حضرت زهرا سلام الله علیها، به دنیا آمده است تا ما را به امام متصل کند و ما دائما باید به ایشان توجه داشته باشیم. مصائبی که ایشان تحمل کردند را حتی ابراهیم خلیل هم توان تحملش را نداشت. البته این بلایا ما را هم خواهد گرفت، ولی اگر کنار حضرت زهرا سلام الله علیها ماندیم به سلامت عبور خواهیم کرد. آنانی که دنبال دنیا هستند هم سختی می کشند ولی برای خدا نیست و ثمره ماندگار ندارد.» در انتها آیت الله میرباقری، راه مقابله با مشکلات دنیا را نه در فرار از مشکلات بلکه بزرگتر شدن روح دانسته و توصیه هایی کوتاه به خانواده های کارکنان فرهنگستان در زمینه همراهی با همسرانشان ارائه دادند. ]]> گزارش ، خبر Tue, 13 Mar 2018 08:50:25 GMT http://isaq.ir/vdcb.zb8urhbg5iupr.html پیشکسوتان جهاد، نسل سوم انقلاب را تنها نمی گذارند http://isaq.ir/vdca.0n6k49nw65k14.html به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، به نقل از رجانیوز، به همت جمعی از جوانان جهادی و با حمایت «سازمان بسیج دانشجویی»، «دفتر مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامی» و «فرهنگستان علوم اسلامی قم»‌، همایش «پاسداشت اندیشه جهادی» به‌منظور پاسداشت خدمات جهادگر پیشکسوت، حسینعلی عظیمی، روز سه‌شنبه با سخنرانی آیت‌ا... سیدمحمدمهدی میرباقری، در سالن بصیرت مجتمع فرهنگی 13 آبان (لانه جاسوسی) برگزار شد. آیت الله سید محمد مهدی میرباقری در این مراسم در سخنانی با اشاره به فرازهایی از نهج البلاغه درباره شرایط جزیره العرب و و وضعیت مردم آن و مواجهه آنها با ایران و روم به عنوان دولتهای پیشرفته آن زمان، گفت: با بعثت پیامبر یک دوران جدید شروع شد. یک حقیقتی از عالم غیب تجلی کرده و انسان های دیگری ساخته شدند و اتفاقات عظیمی افتاد. آیت الله میرباقری ادامه داد: انسان هایی که بت می پرستیدند تبدیل شدند به انسان های جهادگر بزرگ، شهدای بدر و احد، سلمان ها و ابوذرها و همه اینها با بعثت یک انسان و یک رسول اتفاق افتاده است. همین اتفاق آدمها را آدم دیگر و جهان را جهان دیگری کرده است. وی خاطرنشان کرد: در داستان موسی(ع) خداوند متعال نقل می کند وقتی بنابر هماوردی با موسی شد و قرار شد تا ساحران بیایند و سحر خود را در معرض نمایش قرار بدهند به فرعون خطاب می کنند که اگر ما غلبه کردیم پاداشی هم خواهیم داشت؟ و فرعون پاداشی که برای آنها مقرر می کند و می گوید شما در پیشگاه ما مقرب خواهید شد. آیت الله میرباقری اضافه کرد: این افراد به جایی می رسند که وقتی با موسی(ع) برخورد می کنند به او ایمان می آورند. اما فرعون آنها را تهدید کرد و آنها به فرعون می گویند که هر داوری که می خواهی بکن. وی یادآور شد: تلقی من این است که امام بزرگوار ما از آن شخصیت های بزرگ بود. او نفسی را در دوران ما دمید که اتفاقات عظیمی افتاد و یک قدرت جدیدی در عالم ظاهر شد. در دوران اوج قدرت های مادی و غلبه قدرت های مادی یک قدرت جدید در عالم ظاهر شد و موازنه قدرت را برهم زد و فضای جهان را به نفع اسلام و معنویت تغییر داد و تمامیت تمدن غرب را در معرض فروپاشی قرار داد. این حقیقت عظیمی است که اتفاق افتاد. فروکاست اسلام از حقیقت فراتمدنی به یک فرهنگ و شریعت، علت انحلال نهادهای انقلابی آیت الله میرباقری عنوان کرد: تاثیر نفس این مرد بزرگ، انسان هایی را تربیت کرد که در جهان دیگری زیست می کردند و گویا اهل عالم دیگری بودند و برای اینکه راه امام ادامه پیدا کنند یک طرح هایی را زیر نظر حضرت امام (ره) درانداختند و در مقابل ساختارهای رسمی آن دوران که در امتداد ساختارهای دولت مدرن و امتداد جریان غرب و تجدد بود ساختارهای موازی با انگیزه های جدید و ساختارهای جدید را ایجاد کرد. آدم‌هایی درست شدند که واقعا به دنبال برتری جویی نبوده و اهل عالم دیگری بودند. وی اظهار داشت: قرآن، دنیای فرعون و قارون را تحقیر می کند. خداوند دستور داد تا زمین قارون و تمام دارایی هایش را بلعید. بعد از تحقیر دنیای قارون خداوند فرمود آخرتی است و آن را برای کسانی قرار دادیم که در زمین به دنبال برتری جویی و فساد نیستند. آن نفس روح بخش امام برای کسانی است که حتی در انتخاب بند کفش هم به دنبال برتری جویی نیستند و اهل ایثار و گذشت هستند. آیت الله میرباقری افزود: معتقد هستم که آغاز انقلاب اسلامی این اتفاق در کشور افتاده بود. یکی از امتیازهای جهاد سازندگی این بود که کسی دنبال برتری جویی نبود. آنجا همانند یک صندوقی بود که همه سعی می کردند بیشتر بریزند و کمتر بردارند. به عبارتی بهتر آدم های جدیدی درست شده بودند. حرکت انقلاب اسلامی ساختارهای موازی را درست کرد و آدم های جدید ساخته شدند تا رسیدیم به دوران سازندگی که یک سری از ساختارها پایدار شدند و همانند بسیج به الگوهایی برای منطقه و جهان تبدیل شدند. آیت الله میرباقری ادامه داد: البته برخی از آنها هم به خصوص در دوران سازندگی کم کم منحل شدند. سوال من این است که چرا آن عهد جدید و آن عهدی که با خدا و پیغمبر بسته شده بود و آدم هایی که دنیا را کفش خود هم به حساب نمی آوردند، عوض شدند؟ چرا گاهی هنوز همان آدمها در فضا جدید وقتی دو هم جمع می شوند دنبال زیاده خواهی و سهم خواهی اند؟ چه اتفاقی افتاده است؟ وی خاطرنشان کرد: تلقی من این است که یکی از علت های عدم پایداری همان تغییر عهد است. آن رویکردی که ما به اسلام داشتیم و آن را حقیقتی فراتمدنی می دیدیم که می تواند همه عرضه های حیات ما را هدایت کند آرام آرام تبدیل شد به افرادی که درکشان از اسلام در حد و اندازه یک فرهنگ یا حداکثر شریعت است و آنها بودند که کار و زمام امور را در دست گرفتند. آیت الله میرباقری اضافه کرد: الان هم هستند. مدیرانی خوبی هستند. نماز شب می خوانند. صدقه می دهند. نماز اول وقت می خوانند و خمس می دهند ولی وقتی بحث از اسلام و تمدن اسلامی، حرکت تمدنی و درگیری در مقیاس تمدنی با دنیای غرب پیش می آید پای به میدان نمی گذارند. آنها فقط یک تعلق فرهنگی به اسلام دارند. وقتی اینگونه شد ما یک فرهنگ در دل یک تمدن می شویم. بنابراین ساخت دنیای ما بر اساس آن دنیای مدرن می شود و آن مناسبات اینجا حاکم می شود و اگر این مناسبات حاکم شد آدم ها نیز آدم های دیگری می شوند. غربی ها درگیری آینده خود را با تمدن اسلامی می دانند وی یادآور شد: وقتی عهد خود را با اسلام تغییر بدهیم و به جای تعلق تمدنی به اسلام تعلقی در حد و اندازه یک فرهنگ داشته باشیم و تا اینقدر این تعلق تنزل پیدا کند دیگر اسلام را یک فرهنگ می بینیم. در این دوران بیداری اسلامی و تحول ایجاد شده در جهان به مرزی رسیده که دشمنان ما نام آن را دوران برخورد تمدن ها می گذارند. آنها می گویند اسلام تمدنی است که از نو احیاء شده و می بینیم که درگیری غرب عمدتا با تمدن اسلامی است. آیت الله میرباقری عنوان کرد: هانتینگتون یکی از متفکرین و مسئولین شورای روابط خارجی آمریکا این نظریه «برخورد تمدن ها» را بیان کرد و بر اساس این نظریه هم به قول خودشان از آغاز قرن بیست و یکم، جنگ جهانی چهارم را راه انداختند. در این دوران که آنها می گویند اسلام به عنوان یک تمدن در حال حیات مجدد است و به عنوان یک رقیب در برابر لیبرال دموکراسی قرار دارد در چنین دورانی تعلق عده ای به اسلام در حد و اندازه یک فرهنگ است و هر وقت صحبت از علم دین می کنیم وحشت می کنند. وی اظهار داشت: وقتی جریان تعلق به اسلام در حد یک فرهنگ تنزل پیدا کرد و پرچم دار سازندگی در کشور و کسانی که مسیر سازندگی کشور به دستان آنها افتاد که نگاهشان به تمدن نگاه دیگری است و غرب را یک تمدن و اسلام را یک فرهنگی می دانند چنین اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین یکی از اصلی ترین عوامل آن را فروکاسته شدن تعلق به اسلام از سطح اسلامی که می تواند منشاء شکل گیری یک تمدن و بلکه یک فراتمدن باشد به یک فرهنگ است. طبیعی است که در دوره توسعه فرهنگی که می خواهند نقش فرهنگ های متفاوت را ببینند فرهنگ اسلام ذیل تمدن غرب قرار می گیرد. آیت الله میرباقری تصریح کرد: در این شرایط جهاد سازندگی و آن فداکاری ها یعنی چه؟ زیرا باید ساختارهای جدید با مدیریت های تازه شکل بگیرد. نکته دوم این است که به نظر می رسد ما نسل انقلاب تلاش نکردیم ادبیات انقلاب و نهضت را به ادبیات سازندگی تبدیل کنیم. ادبیات نهضت باید به ادبیات کاربردی تبدیل شود. ادبیات انقلاب باید به ادبیات تمدنی تبدیل شود. وی در ادامه سخنان خود در این مراسم گفت: به نظرم دو خلا فروکاسته شدن عهد تعلق ما به اسلام و عدم بازتولید ادبیات انقلاب در قالب ادبیات دوران گذار به سمت تمدن، موجب ایجاد مشکلات فعلی ما است. بنابر این مجددا باید به دوران جهادسازندگی بازگردیم. زیرا با حرکت جهادی از نو می توانیم به اهداف خود برسیم. آیت الله میرباقری افزود: این بحث که ما در دوران توسعه نیافتگی هستیم یک اشکال دارد. زیرا به این معنی است که ما به تمام آنچه که در تمدن غرب است تعلق داریم. انسانی که انسان دوران امام و انقلاب بود تبدیل شد به انسانی که متعلق به دوران تجدد و پسا تجدد است. به نظرم این تصادفی اتفاق نمی افتد بلکه مهندسی شده است. کسانی کار را در دست گرفتند که در عهد نسبت به اسلام با امام همراه نبودند. وی ادامه داد: تعهد و تعلق امام به اسلام در حد یک فرهنگ نبود بلکه امام مدعی عصر ظهور بود. امام انقلاب خود را مقدمه عصر ظهور و عبور از تمامیت حیات مدرن می دانست. پس این اتفاق باید رخ بدهد و ما باید برگردیم و آن عهد را از نو تجدید کنیم. آیت الله میرباقری خاطرنشان کرد: بنابر این معتقد هستم که آن حیات جهادی باید از نو احیا شود. حیاتی که کارکردن در آن اولا برای خداوند باشد. مقصود ما هم جهاد همه جانبه است. حیات جهادی یعنی حیات کار کردن برای خداوند. این انسان ها بزرگتر از دنیا هستند و تلاش آنها فانی در این دنیا نیست. بلکه اراده آنها از افق این دنیا بیشتر و بالاتر است. وی اضافه کرد: نکته دوم این است که حیات جهادی حیاتی است که کارکردن خالصانه برای خداوند در یک درگیری با جبهه مقابل را به دنبال دارد. البته نمی خواهم جهاد را با مقاتله فیصله بدهم زیرا وسعت جهاد بیشتر از مقاتله است. این جهاد طرف مقابل دارد و به وسعت درگیری با جبهه مقابل و به وسعت برنامه جبهه مقابل توسعه پیدا می کند. آیت الله میرباقری یادآور شد: الان جبهه ای که با آن درگیر هستیم کدام جبهه است؟ عمده آن جبهه تمدن غرب و جریان های همسو با او در جهان، منطقه و دنیای اسلام است. یعنی مسلمانان توسعه گرا که مدل آن ترکیه است یا مسلمانان با قرائت سلفی از اسلام که نمونه آن عربستان است. این دو روایت آمریکایی از اسلام هستند. وی عنوان کرد: ما با جبهه عظیمی روبرو هستیم. جبهه ای که بعد از انقلاب های ایدئولوژیک، فلسفی، علمی و صنعتی وارد عصر جدید شده است. مسیری را دارد طی می کند که گویا تمام انقلاب های گذشته در حال یکی شدن در این دوران جدید هستند. چیزی الان دارد اتفاق می افتد و فضای مجازی که دارد شکل می گیرد و توسعه ای که پیدا می کند به نظرم چیزی معادل انقلاب فلسفی، علمی و صنعتی گذشته است و در حال ساختن جهان جدیدی هستند که در آن معنی دولت، ملت، حکمرانی، اقتصاد و مفهوم زیست سیاسی کلا تغییر می کند. وی تصریح کرد: جهاد یعنی اینکه ما باید در این میدان درگیر شویم، آن هم یک درگیری همه جانبه در مسیر خدای متعال، بنابراین تلقی من این است که اتفاقی که ما برای ادامه آن مسیر جهادی باید رقم بزنیم یکی این است که باید روحیه جهادی، روحیه کار فی سبیل الله و روحیه درگیری همه جانبه با جبهه دشمن را تقویت کنیم. یکی از مهمترین های آن تبری از دشمن است. آفت زمانه ما غرب گرایی، توسعه گرایی و احساس عقب افتادگی از غرب و توسعه نیافتگی است که در حیات اجتماعی ما دمیده می شود و این بلای کار جهادی و مدیریت الهی است. آیت الله میرباقری ادامه داد: بنابر این اولین قدم مقابله با غرب گرایی و به تعبیر رهبر بزرگوارمان تعبیر قرآنی جهاد کبیر است. البته منظور از جهاد کبیر عدم اطاعت از کفار و منافقین در تمامی عرصه ها است. آنها به دنبال طرح تاریخی استحاله مومنین هستند. حضرت آقا باید یک جهاد کبیری کنند که راه این نفوذ را ببندند. یکی از ارکان جهاد فی سبیل الله ایجاد آگاهی، خودآگاهی، بصیرت، بیداری، دشمن شناسی و ایجاد یک سد پولادین در برابر نفوذ دشمن است. وی خاطرنشان کرد: منظورم این است که به هیچ وجه به هیچ یک از برنامه های آنها نباید اعتماد داشت زیرا آنها کافر هستند. بحث ما مرزبندی جغرافیایی نیست بلکه مرزبندی فرهنگی است. زیرا هستند افرادی که در جامعه غرب زندگی می کنند اما آدم های موحد درجه یکی هستند و از این طرف هم هستند افرادی که در جغرافیای اسلام زندگی می کنند و وابسته به دنیای کفر هستند. به همین دلیل ما به دنبال مرزبندی نیستیم بلکه در حال تعریف مرزبندی ایدئولوژیک هستیم. بنابراین ما نیاز به یک مرزبندی بسار جدی داریم و هیچ اعتمادی به دستگاه کفر نیست. آیت الله میرباقری اضافه کرد: ما باید حتی با علم آنها نیز مبارزه کنیم و این به معنای این نیست که نباید قله های علم آنها را فتح کنیم. ما حتما باید علم جدیدی را ایجاد کنیم. اگر می خواهیم مسیر جهادی ادامه پیدا کند اول باید حیات جهادی احیا بشود. احیای حیات جهادی یعنی ایجاد روحیه درک یک میدان مجاهده و یک درگیری عظیم، ورود به این میدان، کار برای خدا کردن، تلاش برای خداوند متعال کردن و خود را وقف خداوند کردن و بعد از جهاد کبیر به اطاعت نکردن و استحاله نشدن و اعتماد نکردن به دستگاه کفر با تمام وسعتی که دارد است و سپس بازسازی و ساختن است. عهدمان را نو کنیم وی یادآور شد: اگر بخواهیم وارد ساختن برای مردم شویم نیاز به عقلانیت داریم که باید آن را خودمان تولید کنیم. بنابراین تا این عقلانیت تولید نشود جهاد سازندگی به صورت یک کار بزرگ احیاء نخواهد شد. بنابراین یکی عهد ما باید نو بشود و آدم هایی نو و متعلق به اسلام شویم. آن هم نه تعلق فرهنگی بلکه تعلق تمدنی و نکته دوم بکوشیم که رفتار در چارچوب تمدن سازی را تبدیل به عقانیت و دانش کنیم. آیت الله میرباقری در بخش دیگر سخنانش با تشکر از عوامل کتاب «رسم جهاد» که اندوخته های مهندس حسینعلی عظیمی را جمع کرده است، عنوان کرد: این کتاب یکی از گام ها در راه ایجاد یک دانش جدید برای زیست جدید است. وی اظهار داشت: باید مجموعه تجربیات چهار دهه گذشته را هم افزا کنیم. البته کافی نیست و این شیوه گردآوری و جمع آوری اطلاعات، بازخوانی و تبدیل کردن آن به یک دانش یکی از گام هایی است که ما باید در مسیر احیای حرکت جهادی آن هم نه در مقیاس تبری و جهاد کبیر در جلوگیری از نفوذ دشمن بلکه بعد از آن برای ساخت کشور و دنیای جدید بر مبنای اندیشه اسلام به آن نیازمندیم. آیت الله میرباقری در پایان صحبت های خود با اشاره به خاطره ای تصریح کرد: حاصل مسئله یک کلمه بیشتر نیست. استاد ما که حدود 30 سال قبل از او درخواست کردیم برای فرماندهان نظامی جنگ که کمی ممکن بود طول کشیدن دوران جنگ بعضی ها را نگران کرده باشد سلسله بحث هایی داریم که ارائه شود. ایشان بحثی را ارائه کرد که امروز به یک کتاب تبدیل شده است و موضوع آن "حکومت جهانی محور محو یا گسترش انقلاب اسلامی" بود. ما یا به سمت حکومت جهانی حرکت می کنیم و می خواهیم تمام قله های رفیع عالم را به دست بیاوریم و یا اگر آرمان خود را در حد یک فرهنگ تنزل دادید و گفتید می خواهید این چارچوب فرهنگی محفوظ بماند، بدانید که حکومت جهانی آنها، انقلاب اسلامی و فرهنگ شما را هم استحاله خواهد کرد. البته ما هم اگر نخواهیم این کار را کنیم خداوند در پایان کار این اجازه را به آنها نخواهد داد. در بخشی دیگر از این برنامه پیش از تقدیر از حاج حسینعلی عظیمی، دو تن از همراهان و جهادگران پیشکسوت به روی آمدند و درباره او صحبت کردند. وقتی جهاد وزارت شد؛ زیارت عاشورا خواندیم که دشمن را بشناسیم آقای دلگرم از جهادگران همراه حسینعلی عظیمی در سخنان خود گفت: باید بگویم من از سال 61-62 خدمت مهندس حسینعلی عظیمی بودم. او طرح های بزرگی اجرا کرد که برخی از آنها الان هم اجرا می شوند. او همزمان با شناساندن دشمن به ما کارهای بزرگی می کرد. ما جمعی کار کردن را از آقای عظیمی آموختیم . وی ادامه داد: زمانی که جهاد سازندگی قرار بود وزارت شود ما به یاد حرف شهید بهشتی افتادیم که گفته بود مواظب باشید می خواهند جهاد را وزارت کنند و اگر وزارت کنند با کشاورزی ادغام می کنند. کسانی که به سمت توسعه غربی خط دهی می کردند، کم کم جهاد را به این سمت بردند. اسناد این موارد موجود است و یک روزی پخش خواهد شد و تاریخ درین باره خواهد گفت . این جهادگر پیشکسوت افزود: روزی جهاد سازندگی، وزارت شد آقای عظیمی ما مزار شهید شوریده، جمع‌مان کرد تا زیارت عاشورا بخوانیم، می گفت زیارت عاشورا دشمن را نشان می دهد . وی توضیح داد: ما جهاد سازندگی را به نام ظهور و عدل انتخاب کردیم و ما از روز اول در جهاد، با کوچک‌ترین فاسدان در روستاهای کوچک و دورست تا فاسدان بزرگ مبارزه کردیم. هرگز هیچ جهادی دست از جهادش دست برنداشته و برنخواهد داشت تا ظهور اتفاق افتد. جوان های امروز، همین راه را می روند و امید ما به این جوانان است. آقای طوبی دیگر جهادگر پیشکسوت هم در سخنانی در این مراسم گفت: یک جهادگر در راه و رسم و تفکر جهادی خود، با اعتقاد به مسئولیت و دِینی که دارد برحسب تشخیص، مسئولیتی در یک زمان و مکان، احساس می کند و با کمترین امکانات سعی می کند بیشترین بازدهی را با رعایت اصول داشته باشد . او توضیح داد: چهار نکته در جهاد، مهم است؛ هر چیزی در جای خود، هر کاری در موقع جهاد، هرکسی در موقعیت خودش، هر کاری در زمان خود با سازماندهی باید باشد. اگر هر کدام از این موارد هم باشند اما به موقع نباشند به درد نمی خورند. وی تصریح کرد: آقای عظیمی، متخصص قبل از انقلاب، جهادگر روزهای انقلاب، جهادگر مدیریت جهادی در زمان شهید رجایی به عنوان فرماندار و استاندار، کارآفرین در فقیرترین مناطق شمال کشور، ایجاد کننده کانون سنگرسازان بی سنگر است. او بزرگترین کارها را انجام داده است و نیاز به دفاع و معرفی ندارد. این جهادگر پیشکسوت تاکید کرد: آقای عظیمی، بسیار متواضع است و همیشه از ما که از او کوچکتر بودیم برای طرحها نظر می خواست، من از ایشان تشکر می کنم که مرا به عنوان شاگرد قبول کردند. آیت ا... میرباقری؛ خودم را لایق تجلیل از مهندس عظیمی نمی بینم بنابرین گزارش، در ادامه این مراسم، با حضور آیت الله میرباقری و جمعی از جهادگران پیشکسوت مهندس وکیلی فرد، مهندس یحیوی و... با اهدای هدایایی از حاج حسینعلی عظیمی تقدیر شد. آیت الله میرباقری در سخنان کوتاهی بعد از این تقدیر گفت: من به شخصه خودم را لایق تجلیل از کسی که یک عمر طولانی را در راه خداوند خرج کرده نمی بینم. می دانم و معتقدم که موازی این مجلس، مجلس با عظمت تری ان شاءالله در ملکوت عالم برگزار می شود و آنجا از ایشان تجلیل می شود و خداوند متعال و اولیای الهی و امام زمان (عج) بر سر ایشان است و تجلیل از ایشون بوسیله آن انوار الهی انجام می گیرد. پیشکسوتان جهاد، نسل سوم انقلاب را تنها نمی گذارند مهندس عظیمی پس از این تقدیر در سخنانی گفت: امروز برای من به عنوان یک جهادی، اگر بودم روز خوبی نیست. چون تحت این عنوان جهادی من مردود شدم. سوختم، به خاطر اینکه حاضر شدم به جلسه تجلیل از خودم بیایم. جهادی وقعی باید گمنام باقی بماند. در حقیقت چند روز قبل مردود شدم که استخاره کردم به این جلسه بیایم یا نه. نباید استخاره می کردم. ولی حکمت اینکه استخاره خوب آمد شاید این باشد که خداوند می خواهد پیشکسوتان واقعی جهاد تشویق شوند و به جوانان نسل سوم بیشتر نزدیک شوند و آنها را برای کارهایی که می خواهند برای انقلاب کنند تنها نگذارند. وی افزود: ولی خدا کریم است. ما که مردود شدیم و همه گذشته ام که رفت. حالا از این به بعد نفسی بکشیم چون همیشه محتاج عنایت خداوند هستیم. دستمان خالی خالی است. این تجربه ای که می گویم باید در اختیار نسل جوان قرار بگیرد تجربه 40 ساله برای نسل جوان است که بسیاری از شما در این مراسم حضور دارید مثل کمک تمام ملت انقلابی قبلی به نسل انقلاب فعلی است و اینقدر ارزش داشت. مثل کمک یک ملت به این نسل انقلاب فعلی که نباید دریغ کنیم. عظیمی ادامه داد: برای مومنین معتقد به جهاد و انقلاب هم تجربه مثبت و منفی ندارد، شکست و پیروزی فرقی ندارد. هردو به یک مقدار مفید و پشتوانه نسل فعلی است. اما بعد، اگر از انقلاب استقلال را بگیریم چی می ماند؟ چیزی نمی ماند. جز یک تاریخ و شهدا چیز دیگری نمی ماند و همه خاطره می شود. وی خاطرنشان کرد: استقلال نقطه مقابل وابستگی است و سه رکن هم دارد. که شامل استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. البته امنیت هم جزء استقلال سیاسی محسوب می شود. با حاکمیت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه جنبه سیاسی آن حاصل شد. با داشتن فرهنگ قرآن و عترت از نظر فرهنگی محتاج نیستیم که دست خود را به سمت جایی دراز کنیم. البته نمی گویم درست عمل کردیم می گویم محتاج نیستیم. ولی در اقتصاد، لیبرالیسم و لیبرال ها در مقابل ما ایستادند. حالا دنیا هم پشت آنها قرار دارد. هرچه هم خواستیم مقابله کنیم به سمت الگوی شرقی رفتیم. عظیمی اضافه کرد: اینکه آنها از نظر اقتدار از ما جهادی ها پولدارتر هستند دلیلش قدرت و فرهنگ آنها نیست بلکه ضعف ما در اقتصاد اجتماعی است که امام جهاد سازندگی را برای جبران آن درست کرد. منتها نه ما فهمیدیم و نه ملت ایران و موقع جنگ هم که جهاد وزارتخانه شد. وی یادآور شد: ما جهادی ها ضعیف عمل کردیم و در مقاطعی از لیبرال ها شکست خوردیم. حضرت امام در پیام خود به جهادی ها به سه گروه اشاره کردند. من نمی گویم این سه گروه چه گروه هایی هستند. بلکه گفتند دشمنان شما این سه گروه هستند. یک گروه در سیاستمداران، یک گروه در سرمایه داران و یک گروه در روحانیون هستند. اینها دشمنان ما بودند، هستند و خواهند بود. عظیمی عنوان کرد: اگر بخواهیم به استقلال سیاسی هم برسیم و فکر کنیم با این فرمول های غربی و این دیسیپلین هایی که بانک مرکزی و بانک ربوی و این مقررات جاری در کشور بخواهیم برسیم این یک توهم است. زیرا آن به استقلال نمی انجامد. وی در پایان تصریح کرد: اگر فرمولی گرفتیم مثل فرمول ربا محور و یا قانون تجارت شرکت سهامی های خاص که نه کاری به عدالت، دین، قرآن و عترت دارد و خواستیم در اقتصاد استقلالی به دست بیاوریم این فرمول ها مثل موریانه از درون آن دو ستون دیگر را می خورد. ما نیاز داریم به نگاه های جهادی و جهاد برای خداوند، اقتصاد و کار برای خدا و الان بعد از 40 سال اطلاعاتش را داریم و شما نسل جوان می توانید از تجربیات جهادی های قدیمی هم استفاده کنید. بنابرین گزارش، در بخشی دیگر از این مراسمف حاج حسینعلی عظیمی، جهادگر پیشکسوت با اهدای هدیه ای از همسر فداکار خود تقدیر کرد. «رسم جهاد»؛ حاصل اندوخته های یک پیشکسوت جهاد سازندگی براساس این گزارش، کتاب «رسم جهاد» هم که در این مراسم رونمایی شد، حاصل اندوخته ها و تجارب مهندس عظیمی از پیشکسوتان جهاد سازندگی است به همت محمدرضا حسینی و علی مشایخی، گردآوری شده است. این کتاب از سوی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر شده است و علاقه‌مندان جهت سفارش و تهیه این کتاب افزون بر مراجعه به کتابفروشی های سطح شهر می توانند نام کتاب را به شماره 09199038270 ارسال و همچنین جهت اطلاع از جدیدترین محصولات دفتر مطالعات جبهه فرهنگی نیز می‌توانند به کانال @Ammaryar_ir مراجعه کنند. ]]> گزارش ، خبر Sun, 11 Mar 2018 06:49:52 GMT http://isaq.ir/vdca.0n6k49nw65k14.html علوم انسانی اسلامی درپی ابتنای علم بر معارف دینی است http://isaq.ir/vdcj.aevfuqeyysfzu.html به گزارش پایگاه خبری فرهنگستان علوم اسلامی قم، به نقل از طلیعه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم درباره سخنان اخیر دکتر رضا داوری اردکانی درباره علوم انسانی و اجتماعی، گفت: دکتر داوری در حدود ۶۰ سال عمر خود را در نقد غرب و مدرنیته سپری کرده و طبیعتا چنین شخصیتی بیش از هر فرد دیگری نسبت به ماهیت علم غرب اشراف دارد و نمی شود شخصی ناقد مجموعه غرب باشد اما ناقد علم غرب به ویژه در حوزه علوم انسانی اسلامی نباشد و در منابع مختلفی از مکتوبات و اسناد گفتاری به این مسائل پرداخته باشد. وی افزود: طی چند روز اخیر عده ای با زیرکی می خواهند ایشان را به نفع اندیشه خودشان مصادره کنند درحالی که اندیشه ایشان با آنچه که این افراد به دنبال القای آن هستند، متفاوت است. تفاوت آن هم از این ناحیه است که آقای داوری اردکانی موافق با علم غرب نیست همان طور که در این نامه هم توجه داد که این علم نظم مدرن و انسان موجود در نظم مدرن را تبیین و تفسیر می کند. وی اضافه کرد: ایشان امتناعی برای علم دینی و علم اسلامی قائل شده و می گوید کارها در این مسیر به نتیجه نرسیده است و این مطلب به این مناسبت نیست که اصولا تلاش در جهت اسلامی سازی علوم انسانی را امر محال و غیر ضروری بدانند بلکه به این مناسبت است که باید جامعه، اسلامی شود و وقتی جامعه توحیدی گردید از درون خود علوم انسانی اسلامی به طور طبیعی می جوشد. وی ادامه داد: ایشان می گوید ابتدا باید جامعه اسلامی را ایجاد کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که علوم انسانی شکل بگیرد. جامعه ای که با تمام قوا به دنبال مدرنیته می دود، نمی توان انتظار داشت که در آن علوم انسانی اسلامی رشد پیدا کند. پیروزمند اضافه کرد: مخالفان علوم انسانی اسلامی نباید سعی کنند آقای داوری را به نفع خود مصادره کنند. عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم درباره ماهیت علم و دینی کردن آن، گفت: این مساله بستگی به این دارد که چگونه علم را معنا کنیم. اگر منظور این باشد که دین خود را در ساحت علم که مقرون به تجربه و حس است، مخلوط کند همان طور که اعتبار علم را از تجربه می گیریم، اعتبار دین را هم از تجربه بگیریم و یا بالعکس طبیعتا من هم تایید نمی کنم که علم قابل دینی شدن و دین قابل علمی شدن است. آن چه که در علوم انسانی اسلامی تعقیب می شود، این مساله نیست بلکه صحبت بر سر ابتناء علوم انسانی بر معارف دینی است. وی بیان کرد: وقتی ابتناء صورت گیرد تأثیرگذاری آن در قالب مبانی و غایت‌ها و تا حدودی در روش شناسی علم صورت می گیرد و به این ترتیب علم قابل دینی شدن و اسلامی شدن است اما به این معنا که علم مبتنی بر معارف دینی رخ دهد و ابتناء به این معنی که تاثیرگذاری فرهنگ و مذهب در گردآوری نظریه پردازی و داوری نسبت به نظریه اتفاق بیفتد. پیروزمند اظهار کرد: اگر بنا باشد در دانش فقه که به فهم کتاب و سنت می پردازد، روش تجربی را برای فهم درستی یا نادرستی فهم از کتاب و سنت مبنا قرار دهیم و نگاه بیرونی را ملاک قرار دهیم، امکان پذیر نیست در حالی که عکس این اتفاق هم صحیح نیست یعنی روش علم اصول را مبنا قرار دهیم برای این که آیا اقتصاد اسلامی، اسلامی است یا خیر؟ وی ادامه داد: ما از این سخن دفاع نمی کنیم اما بحث بر سر ابتناء است. به عنوان مثال ما در اقتصاد، حکم فقهی به نام «حرمت ربا» داریم. اگر نظام مالی در سیستم اقتصاد غرب پیشنهاد بر سود پول در زمان به نام ربا داد ولو اینکه غرب با تجربه به این نتیجه رسیده است که چنین نظامی دارای کارآمدی است آن را تایید می کند اما اگر کسی بخواهد مبتنی بر فرهنگ اسلامی عمل کند، ربای محرز شده را توجیه نمی کند و اطمینان دارد این تجربه ناکام است. پیروزمند درباره این نظر دکتر داوری اردکانی که دین می تواند به علوم انسانی و اجتماعی نظر انتقادی داشته باشد اما این چون و چرا در نقد علم است و نه درباره تولید علم جدید، گفت: اگر ما علم را در مسند نقد علم می پذیریم باید در مسند علم ورزی هم بپذیریم به این معنا که وقتی دین مطلوبیت هایی را نسبت به انسان و روابط انسانی و جامعه بیان می کند، به ما در مسائل علم و آن چه که علم انسانی به آن پاسخ می دهد، راهنمایی می کند و هم نسبت به نوع توصیفی که ما نسبت به واقعیت ها می کنیم، تاثیرگذار است و راهنمایی می کند. ضمن این که نسبت به معیار اعتباربخشی و علمیت نظریه ها تأثیرگذار خواهد بود. عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم تصریح کرد: وقتی ما می گوییم علم همان گونه که اگر نظر مخالفت قطعی با معیار اسلامی داشته باشد کنار گذاشته می شود از آن سو هم از علم ورزی که مبتنی بر ارزش های دینی و انسان شناسی و معرفت شناسی دینی باشد، استقبال می شود. پیروزمند درباره این نظر که تحول در علوم انسانی طی ۳۰ سال به نتیجه ای نرسیده و احتمالا در آینده هم به نتیجه ای نرسد، گفت: این نظر هم قابل مناقشه است زیرا اولا میزان به نتیجه رسیدن را با مقدوراتی که در طیف قائلین به علوم انسانی اسلامی در اختیار داشته اند باید مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. ثانیا به طور طبیعی چنین مسائلی زمان تاریخی را به خود اختصاص می دهد و باید زیرساخت هایی در نگرش ها و مبانی و روش ها رخ بدهد تا بعد از آن انتظار داشته باشیم در سرشاخه های علم تاثیرات آن ظاهر شود. وی تصریح کرد: ثالثا با همه این تفاسیر، اتفاقات مبارکی در این عرصه در تولید زیربناها و زیرساخت ها یعنی معرفت شناسی و روش شناسی علم و هم در رشته های مختلف علمی در حوزه مبانی و فلسفه مضاف مانند علوم سیاسی و اقتصاد و حقوق و روان شناسی و هم در بدنه علم در نظریه پردازی های مساله محور در انواع مقالات و کتاب هایی که ارائه شده رخ داده و این مساله گویای این است که در این میدان انسان های قابلی، پرورش پیدا کرده اند و نشریات تخصصی که با استانداردهای علمی دانشگاه ها منتشر می شود، وجود دارد و هم کتاب های متعددی در این زمینه به نگارش درآمده است. پیروزمند گفت: این مولفه ها همه دستاورد و پیشرفت محسوب می شود و نسبت به سی سال قبل تاکنون تفاوت های جدی داشته ایم که باید با عدد و رقم بیان گردد و کسانی هم که نظر مخالف دارند باید با عدد و رقم عنوان کنند. طبیعی است که وقتی بدنه عمومی دانشگاه ها و ساختار آموزشی و پژوهشی به گونه ای چیده شده که اساتید و دانشجویان اگر بخواهند در مسیر خلاف روند دانش غربی شنا کنند، مسیر و زمینه برای شان فراهم نیست و مجبورند با مسیر سابق همراهی کنند زیرا عرصه برای علوم انسانی اسلامی آماده نبوده است. وی در پایان سخنانش گفت: با توجه به میزانی که عرصه آماده بوده و شرایط اقتضاء کرده، دستاوردهای مهمی به دست آمده هر چند که در آغاز راه هستیم و آثاری که ارائه شده همه در یک اندازه نیستند. ]]> گزارش ، خبر Sun, 11 Mar 2018 06:44:30 GMT http://isaq.ir/vdcj.aevfuqeyysfzu.html ادبیات انقلاب باید به ادبیات تمدنی تبدیل شود/ عهدمان را نو کنیم http://isaq.ir/vdch.-nzt23nvwftd2.html به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، به نقل از مهر، به همت جمعی از جوانان جهادی و با حمایت «سازمان بسیج دانشجویی»، «دفتر مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامی» و «فرهنگستان علوم اسلامی قم»‌، همایش «پاسداشت اندیشه جهادی» به‌منظور پاسداشت خدمات جهادگر پیشکسوت، حسینعلی عظیمی، روز سه‌شنبه با سخنرانی آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری، در سالن بصیرت مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان (لانه جاسوسی) برگزار شد. آیت الله سید محمد مهدی میرباقری در این مراسم در سخنانی با اشاره به فرازهایی از نهج البلاغه درباره شرایط جزیره العرب و و وضعیت مردم آن و مواجهه آنها با ایران و روم به عنوان دولتهای پیشرفته آن زمان، گفت: با بعثت پیامبر یک دوران جدید شروع شد. یک حقیقتی از عالم غیب تجلی کرده و انسان های دیگری ساخته شدند و اتفاقات عظیمی افتاد. آیت الله میرباقری ادامه داد: انسان هایی که بت می پرستیدند تبدیل شدند به انسان های جهادگر بزرگ، شهدای بدر و احد، سلمان ها و ابوذرها و همه اینها با بعثت یک انسان و یک رسول اتفاق افتاده است. همین اتفاق آدمها را آدم دیگر و جهان را جهان دیگری کرده است. وی خاطرنشان کرد: در داستان موسی(ع) خداوند متعال نقل می کند وقتی بنابر هماوردی با موسی شد و قرار شد تا ساحران بیایند و سحر خود را در معرض نمایش قرار بدهند به فرعون خطاب می کنند که اگر ما غلبه کردیم پاداشی هم خواهیم داشت؟ و فرعون پاداشی که برای آنها مقرر می کند و می گوید شما در پیشگاه ما مقرب خواهید شد. آیت الله میرباقری اضافه کرد: این افراد به جایی می رسند که وقتی با موسی(ع) برخورد می کنند به او ایمان می آورند. اما فرعون آنها را تهدید کرد و آنها به فرعون می گویند که هر داوری که می خواهی بکن. وی یادآور شد: تلقی من این است که امام بزرگوار ما از آن شخصیت های بزرگ بود. او نفسی را در دوران ما دمید که اتفاقات عظیمی افتاد و یک قدرت جدیدی در عالم ظاهر شد. در دوران اوج قدرت های مادی و غلبه قدرت های مادی یک قدرت جدید در عالم ظاهر شد و موازنه قدرت را برهم زد و فضای جهان را به نفع اسلام و معنویت تغییر داد و تمامیت تمدن غرب را در معرض فروپاشی قرار داد. این حقیقت عظیمی است که اتفاق افتاد. فروکاست اسلام از حقیقت فراتمدنی به یک فرهنگ و شریعت، علت انحلال نهادهای انقلابی آیت الله میرباقری عنوان کرد: تاثیر نفس این مرد بزرگ، انسان هایی را تربیت کرد که در جهان دیگری زیست می کردند و گویا اهل عالم دیگری بودند و برای اینکه راه امام ادامه پیدا کنند یک طرح هایی را زیر نظر حضرت امام (ره) درانداختند و در مقابل ساختارهای رسمی آن دوران که در امتداد ساختارهای دولت مدرن و امتداد جریان غرب و تجدد بود ساختارهای موازی با انگیزه های جدید و ساختارهای جدید را ایجاد کرد. آدم‌هایی درست شدند که واقعا به دنبال برتری جویی نبوده و اهل عالم دیگری بودند. وی اظهار داشت: قرآن، دنیای فرعون و قارون را تحقیر می کند. خداوند دستور داد تا زمین قارون و تمام دارایی هایش را بلعید. بعد از تحقیر دنیای قارون خداوند فرمود آخرتی است و آن را برای کسانی قرار دادیم که در زمین به دنبال برتری جویی و فساد نیستند. آن نفس روح بخش امام برای کسانی است که حتی در انتخاب بند کفش هم به دنبال برتری جویی نیستند و اهل ایثار و گذشت هستند. آیت الله میرباقری افزود: معتقد هستم که انقلاب اسلامی آغاز این اتفاق در کشور افتاده بود. یکی از امتیازهای جهاد سازندگی این بود که کسی دنبال برتری جویی نبود. آنجا همانند یک صندوقی بود که همه سعی می کردند بیشتر بریزند و کمتر بردارند. به عبارتی بهتر آدم های جدیدی درست شده بودند. حرکت انقلاب اسلامی ساختارهای موازی را درست کرد و آدم های جدید ساخته شدند تا رسیدیم به دوران سازندگی که یک سری از ساختارها پایدار شدند و همانند بسیج به الگوهایی برای منطقه و جهان تبدیل شدند. آیت الله میرباقری ادامه داد: البته برخی از آنها هم به خصوص در دوران سازندگی کم کم منحل شدند. سوال من این است که چرا آن عهد جدید و آن عهدی که با خدا و پیغمبر بسته شده بود و آدم هایی که دنیا را کفش خود هم به حساب نمی آوردند، عوض شدند؟ چرا گاهی هنوز همان آدمها در فضا جدید وقتی دو هم جمع می شوند دنبال زیاده خواهی و سهم خواهی اند؟ چه اتفاقی افتاده است؟ وی خاطرنشان کرد: تلقی من این است که یکی از علت های عدم پایداری همان تغییر عهد است. آن رویکردی که ما به اسلام داشتیم و آن را حقیقتی فراتمدنی می دیدیم که می تواند همه عرضه های حیات ما را هدایت کند آرام آرام تبدیل شد به افرادی که درکشان از اسلام در حد و اندازه یک فرهنگ یا حداکثر شریعت است و آنها بودند که کار و زمام امور را در دست گرفتند. آیت الله میرباقری اضافه کرد: الان هم هستند. مدیرانی خوبی هستند. نماز شب می خوانند. صدقه می دهند. نماز اول وقت می خوانند و خمس می دهند ولی وقتی بحث از اسلام و تمدن اسلامی، حرکت تمدنی و درگیری در مقیاس تمدنی با دنیای غرب پیش می آید پای به میدان نمی گذارند. آنها فقط یک تعلق فرهنگی به اسلام دارند. وقتی اینگونه شد ما یک فرهنگ در دل یک تمدن می شویم. بنابراین ساخت دنیای ما بر اساس آن دنیای مدرن می شود و آن مناسبات اینجا حاکم می شود و اگر این مناسبات حاکم شد آدم ها نیز آدم های دیگری می شوند. غربی‌ها درگیری آینده خود را با تمدن اسلامی می‌دانند وی یادآور شد: وقتی عهد خود را با اسلام تغییر بدهیم و به جای تعلق تمدنی به اسلام تعلقی در حد و اندازه یک فرهنگ داشته باشیم و تا اینقدر این تعلق تنزل پیدا کند دیگر اسلام را یک فرهنگ می بینیم. در این دوران بیداری اسلامی و تحول ایجاد شده در جهان به مرزی رسیده که دشمنان ما نام آن را دوران برخورد تمدن ها می گذارند. آنها می گویند اسلام تمدنی است که از نو احیاء شده و می بینیم که درگیری غرب عمدتاً با تمدن اسلامی است. آیت الله میرباقری عنوان کرد: هانتینگتون یکی از متفکرین و مسئولین شورای روابط خارجی آمریکا این نظریه «برخورد تمدن ها» را بیان کرد و بر اساس این نظریه هم به قول خودشان از آغاز قرن بیست و یکم، جنگ جهانی چهارم را راه انداختند. در این دوران که آنها می گویند اسلام به عنوان یک تمدن در حال حیات مجدد است و به عنوان یک رقیب در برابر لیبرال دموکراسی قرار دارد در چنین دورانی تعلق عده ای به اسلام در حد و اندازه یک فرهنگ است و هر وقت صحبت از علم دین می کنیم وحشت می کنند. وی اظهار داشت: وقتی جریان تعلق به اسلام در حد یک فرهنگ تنزل پیدا کرد و پرچم دار سازندگی در کشور و کسانی که مسیر سازندگی کشور به دستان آنها افتاد که نگاهشان به تمدن نگاه دیگری است و غرب را یک تمدن و اسلام را یک فرهنگی می دانند چنین اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین یکی از اصلی ترین عوامل آن را فروکاسته شدن تعلق به اسلام از سطح اسلامی که می تواند منشاء شکل گیری یک تمدن و بلکه یک فراتمدن باشد به یک فرهنگ است. طبیعی است که در دوره توسعه فرهنگی که می خواهند نقش فرهنگ های متفاوت را ببینند فرهنگ اسلام ذیل تمدن غرب قرار می گیرد. ادبیات انقلاب باید به ادبیات تمدنی تبدیل شود آیت الله میرباقری تصریح کرد: در این شرایط جهاد سازندگی و آن فداکاری ها یعنی چه؟ زیرا باید ساختارهای جدید با مدیریت های تازه شکل بگیرد. نکته دوم این است که به نظر می رسد ما نسل انقلاب تلاش نکردیم ادبیات انقلاب و نهضت را به ادبیات سازندگی تبدیل کنیم. ادبیات نهضت باید به ادبیات کاربردی تبدیل شود. ادبیات انقلاب باید به ادبیات تمدنی تبدیل شود. وی در ادامه سخنان خود در این مراسم گفت: به نظرم دو خلا فروکاسته شدن عهد تعلق ما به اسلام و عدم بازتولید ادبیات انقلاب در قالب ادبیات دوران گذار به سمت تمدن، موجب ایجاد مشکلات فعلی ما است. بنابر این مجددا باید به دوران جهادسازندگی بازگردیم. زیرا با حرکت جهادی از نو می توانیم به اهداف خود برسیم. آیت الله میرباقری افزود: این بحث که ما در دوران توسعه نیافتگی هستیم یک اشکال دارد. زیرا به این معنی است که ما به تمام آنچه که در تمدن غرب است تعلق داریم. انسانی که انسان دوران امام و انقلاب بود تبدیل شد به انسانی که متعلق به دوران تجدد و پسا تجدد است. به نظرم این تصادفی اتفاق نمی افتد بلکه مهندسی شده است. کسانی کار را در دست گرفتند که در عهد نسبت به اسلام با امام همراه نبودند. وی ادامه داد: تعهد و تعلق امام به اسلام در حد یک فرهنگ نبود، بلکه امام مدعی عصر ظهور بود. امام انقلاب خود را مقدمه عصر ظهور و عبور از تمامیت حیات مدرن می دانست. پس این اتفاق باید رخ بدهد و ما باید برگردیم و آن عهد را از نو تجدید کنیم. آیت الله میرباقری خاطرنشان کرد: بنابر این معتقد هستم که آن حیات جهادی باید از نو احیا شود. حیاتی که کارکردن در آن اولا برای خداوند باشد. مقصود ما هم جهاد همه جانبه است. حیات جهادی یعنی حیات کار کردن برای خداوند. این انسان ها بزرگتر از دنیا هستند و تلاش آنها فانی در این دنیا نیست. بلکه اراده آنها از افق این دنیا بیشتر و بالاتر است. وی اضافه کرد: نکته دوم این است که حیات جهادی حیاتی است که کارکردن خالصانه برای خداوند در یک درگیری با جبهه مقابل را به دنبال دارد. البته نمی خواهم جهاد را با مقاتله فیصله بدهم زیرا وسعت جهاد بیشتر از مقاتله است. این جهاد طرف مقابل دارد و به وسعت درگیری با جبهه مقابل و به وسعت برنامه جبهه مقابل توسعه پیدا می کند. آیت الله میرباقری یادآور شد: الان جبهه ای که با آن درگیر هستیم کدام جبهه است؟ عمده آن جبهه تمدن غرب و جریان های همسو با او در جهان، منطقه و دنیای اسلام است. یعنی مسلمانان توسعه گرا که مدل آن ترکیه است یا مسلمانان با قرائت سلفی از اسلام که نمونه آن عربستان است. این دو روایت آمریکایی از اسلام هستند. وی عنوان کرد: ما با جبهه عظیمی روبرو هستیم. جبهه ای که بعد از انقلاب های ایدئولوژیک، فلسفی، علمی و صنعتی وارد عصر جدید شده است. مسیری را دارد طی می کند که گویا تمام انقلاب های گذشته در حال یکی شدن در این دوران جدید هستند. چیزی الان دارد اتفاق می افتد و فضای مجازی که دارد شکل می گیرد و توسعه ای که پیدا می کند به نظرم چیزی معادل انقلاب فلسفی، علمی و صنعتی گذشته است و در حال ساختن جهان جدیدی هستند که در آن معنی دولت، ملت، حکمرانی، اقتصاد و مفهوم زیست سیاسی کلا تغییر می کند. وی تصریح کرد: جهاد یعنی اینکه ما باید در این میدان درگیر شویم، آن هم یک درگیری همه جانبه در مسیر خدای متعال، بنابراین تلقی من این است که اتفاقی که ما برای ادامه آن مسیر جهادی باید رقم بزنیم یکی این است که باید روحیه جهادی، روحیه کار فی سبیل الله و روحیه درگیری همه جانبه با جبهه دشمن را تقویت کنیم. یکی از مهمترین های آن تبری از دشمن است. آفت زمانه ما غرب گرایی، توسعه گرایی و احساس عقب افتادگی از غرب و توسعه نیافتگی است که در حیات اجتماعی ما دمیده می شود و این بلای کار جهادی و مدیریت الهی است. آیت الله میرباقری ادامه داد: بنابر این اولین قدم مقابله با غرب گرایی و به تعبیر رهبر بزرگوارمان تعبیر قرآنی جهاد کبیر است. البته منظور از جهاد کبیر عدم اطاعت از کفار و منافقین در تمامی عرصه ها است. آنها به دنبال طرح تاریخی استحاله مومنین هستند. حضرت آقا باید یک جهاد کبیری کنند که راه این نفوذ را ببندند. یکی از ارکان جهاد فی سبیل الله ایجاد آگاهی، خودآگاهی، بصیرت، بیداری، دشمن شناسی و ایجاد یک سد پولادین در برابر نفوذ دشمن است. وی خاطرنشان کرد: منظورم این است که به هیچ وجه به هیچ یک از برنامه های آنها نباید اعتماد داشت زیرا آنها کافر هستند. بحث ما مرزبندی جغرافیایی نیست بلکه مرزبندی فرهنگی است. زیرا هستند افرادی که در جامعه غرب زندگی می کنند اما آدم های موحد درجه یکی هستند و از این طرف هم هستند افرادی که در جغرافیای اسلام زندگی می کنند و وابسته به دنیای کفر هستند. به همین دلیل ما به دنبال مرزبندی نیستیم بلکه در حال تعریف مرزبندی ایدئولوژیک هستیم. بنابراین ما نیاز به یک مرزبندی بسار جدی داریم و هیچ اعتمادی به دستگاه کفر نیست. آیت الله میرباقری اضافه کرد: ما باید حتی با علم آنها نیز مبارزه کنیم و این به معنای این نیست که نباید قله های علم آنها را فتح کنیم. ما حتما باید علم جدیدی را ایجاد کنیم. اگر می خواهیم مسیر جهادی ادامه پیدا کند اول باید حیات جهادی احیا بشود. احیای حیات جهادی یعنی ایجاد روحیه درک یک میدان مجاهده و یک درگیری عظیم، ورود به این میدان، کار برای خدا کردن، تلاش برای خداوند متعال کردن و خود را وقف خداوند کردن و بعد از جهاد کبیر به اطاعت نکردن و استحاله نشدن و اعتماد نکردن به دستگاه کفر با تمام وسعتی که دارد است و سپس بازسازی و ساختن است. عهدمان را نو کنیم وی یادآور شد: اگر بخواهیم وارد ساختن برای مردم شویم نیاز به عقلانیت داریم که باید آن را خودمان تولید کنیم. بنابراین تا این عقلانیت تولید نشود جهاد سازندگی به صورت یک کار بزرگ احیاء نخواهد شد. بنابراین یکی عهد ما باید نو بشود و آدم هایی نو و متعلق به اسلام شویم. آن هم نه تعلق فرهنگی بلکه تعلق تمدنی و نکته دوم بکوشیم که رفتار در چارچوب تمدن سازی را تبدیل به عقانیت و دانش کنیم. ]]> گزارش ، خبر Sat, 10 Mar 2018 09:14:36 GMT http://isaq.ir/vdch.-nzt23nvwftd2.html «درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی» منتشر شد http://isaq.ir/vdcg.39qrak9z7pr4a.html به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، کتاب «درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی» شامل مجموعه دیدگاه‌های سیدمحمدمهدی میرباقری در مورد فقه حکومتی به تحقیق و نگارش یحیی عبداللهی منتشر شد. *** این کتاب در پنج فصل اصلی شامل بررسی رویکرد «فقه موضوعات» در فقه حکومتی، بررسی رویکرد «فقه نظامسازی» در فقه حکومتی، بررسی رویکرد «فقه سرپرستی»در فقه حکومتی، مقایسه رویکردهای «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» و مروری بر مبانی فقه حکومتی به همراه فصل ضمیمه با عنوان فقه حکومتی در اندیشه رهبر معظم انقلاب منتشر شده است. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «سه رویکرد اصلی در صحنه مطالعات فقه حکومتی را به ترتیب فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی نام نهاده‌ایم. رویکرد فقه موضوعات عنوانی بر روش فقه سنتی است که تا کنون شیوه رایج و متداول حوزه‌های علمیه بوده است. رویکرد فقه نظامات که ایده اصلی آن توسط شهید محمدباقر صدر مطرح شد در یک سطح برتر از تفقه، سعی دارد نظامات اجتماعی را از منابع دین استنباط کند که غیر از احکام منفرد شرعی است. فقه سرپرستی نیز رویکردی است که حضرت امام خمینی افق‌گشایی کردند که طبق آن فقه، در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی قرار می‌گیرد. فقه می‌بایست برنامه عملی همه عرصه‌های فردی و اجتماعی را ارائه داده و درتمامی زوایای زندگی بشریت در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی کارآمدی دین را به منصفه ظهور رساند. فقه، تئوری واقعی و کامال اداره انسان از گهواره تا گور است.» این کتاب را نشر «تمدّن نوینِ اسلامی» وابسته به فرهنگستان علوم اسلامی قم در 324 صفحه و با قیمت 15 هزار تومان منتشر کرده است. ]]> گزارش ، خبر Wed, 07 Mar 2018 09:14:36 GMT http://isaq.ir/vdcg.39qrak9z7pr4a.html حرف تازه و محکم درحوزۀ علوم انسانی کم است/ علم شکننده نیست http://isaq.ir/vdce.p8zbjh87p9bij.html به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، به نقل از مهر، زاویه در برنامۀ این هفته نیز به ادامۀ بررسی موضوع اسلامی شدن علوم انسانی پرداخت و اینبار جنبۀ سیاسی و ایدئولوژیک آن را با کارشناسان به بحث گذاشت. شاپور اعتماد (هیئت علمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)، حجت الاسلام علیرضا پیروزمند، عضو فرهنگستان علوم اسلامی و محمدرضا اسدی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی مهمانان برنامه بودند. صلواتی مجری کارشناس برنامه سوال اول را ابتدا از اعتماد پرسید: در فضای واقعی و مجازی پر از مطالب و یادداشت‌ها در باب اسلامی شدن علوم انسانی و امکان و امتناع آن است . خیلی‌ها آن را یک پروژۀ سیاسی و ایدئولوژیک می دانند ولی برخی آن را مسئلۀ دانشی و آکادمیک می دانند که باید بدان پاسخ داد. ترکیب علوم انسانی اسلامی ایدئولوژیک است یا آکادمیک؟ اعتماد پاسخ داد: دربارۀ سیر معرفتی بشر انواع تاریخنگاری‌ها صورت پذیرفته ولی متناسب با بحث ما می‌توان گفت که فضای گفتمانی زمانی اسطوره‌ای بوده و بعد دینی شده و بعد علمی. اینطور نیست که این تحوّلات باعث نابودی آثار آنها شده باشد، بلکه اسطوره همچان هست، دین هم هست و فضای علمی بدان اضافه شده. لذا اینها در کنار هم هستند و دائماً در تعامل بوده‌اند وگاهی هم ترکیب شده اند و سوال شما به ترکیب مربوط است. در فضای خود ما سابقه‌ای دارد. از یک طرف در دوره‌ای فضای اسلامی ما پرسش‌هایی مطرح کرد که عالم جدید به آن پاسخ می داد که به قول رشدی راشد فضای مدرنیتۀ کلاسیک را بوجود آورد. لذا علم جدید مدیون این سابقه است. از طرف دیگر فضای گفتمانی ما تحوّل یافت و پا به پای تجدد پیش نرفتیم و این وسط یک اتفاق عجیب رخ داد و آن اینکه در فضای انقلاب و جنگ دشمنی عجیبی بین سیاست و دین یافتیم. لذا اینها می توانند در تعارض قرار گیرند و ملاک هم فقط کشور ما نیست و در خیلی جاهای دیگر هم هست. بلافاصله پیروزمند دیگر کارشناس برنامه پرسید: این دشمنی به چه صورت بود؟ اعتماد: بعد از انقلاب شاهد سقوط علمی عظیمی بودیم که سبب چیزی شد و آن وقوع دوستی بین علم و سیاست بود و ما بعد از جنگ تصمیم گرفتیم نظام آموزشی دانشگاهی را متحوّل کنیم به این اعتبار که بعد از جنگ تصمیم گرفتیم دانشگاه به نظام آموزشی و تحقیقاتی متحوّل شود تا خودش خودش را بازتولیدکننده باشد و محتاج اعزام اساتید به خارج از کشور نباشیم و این نقطۀ عطفی شد که می‌توان تصور کرد اگر انقلاب علمی چیزی فرامرزی و وسیع بود، در اینجا در سطح ملی استقبال شد و لذا تصمیم بر این شد که دانشگاه هم مثل حوزه به نظام اجتهادی تبدیل شود. صلواتی: در این تصمیم نظام بحث اسلامی کردن هم مطرح بوده؟ اعتماد: اصلاً دست اسلام بود. صلواتی: و این تصمیم آیا مبارک بوده یا نه؟ اعتماد: به قدری حیرت آور و خشنودکننده بود که آن را به فال نیک گرفتیم و سعی کردیم شاهد رشدش باشیم و بودیم. صلواتی: احتمالاً انتقاداتی به این اسلامی کردن دارید؟ اعتماد: نه. من به این تصمیم که نظام دانشگاهی بازتولیدپذیر باشه و در تمام رشته ها و در کلیۀ مدارج دانشگاهی در خود کشور دانشجو داشته باشد و همۀ مدارج را در خود دانشگاه های داخل کشور طی بکند انتقاد دارم. صلواتی: این خوب است ولی مسئلۀ ما نیست. مسئلۀ ما این است که آیا نظام تصمیم گرفته علوم را اسلامی کند؟ اعتماد: من به جزئیات تاریخ قضیه وارد نیستم، زیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم می گیرد و خیلی تصمیم‌گیری سرخطی است. صلواتی: از لحن شما چنین فهمیدم که مسئله را سیاسی می بینید و برایش تبعاتی قائل هستید. پیروزمند در پاسخ به سوال اول گفت: من ابتدا از منتقدینی که مدعی سوء دخالت حاکمیت در مسئلۀ اسلامی کردن علوم انسانی هستند می پرسم که آیا در بخش های دیگر هم قائل به این سوء دخالت هستند یا نه؟ اگر مثلاً قیمت ارز بالا رفته همه بانک مرکزی را مسئول می دانند یا در افزایش قیمت تخم مرغ دولت را مقصر می دانند. وقتی پای نان و ارتزاق مردم است همه اتفاق نظر دارند که حکومت مسئول است اما وقتی به حوزۀ فرهنگ و علم می رسند مخالف این دخالت هستند. آیا حکومت مسئولیت همه جانبه و فراگیر ندارد؟ به این جواب بدهند!آیا آمایش دانشگاهی لازم هست یا نه؟ یا آمایش رشته؟ چه کسی مسئول این آمایش است غیر از حاکمیت و دولت؟ اگر دولت نباید دخالت کند باید در اینجا هم بگویند. الان رشتۀ سیاستگزاری علم در کشور ما هم بعنوان رشته تدریس می شود و در خود غرب هم همگی متفق‌القول هستند که نیاز به آن هست.لذا اول باید سعی کنیم با جوّسازی بحث نکنیم و علمی و عاقلانه و طبق مصالح کشور بحث کنیم.اما در حوزۀ اسلامی شدن، اگر موافق هستند دولت در حوزۀ عمومی مسئول است، چرا نباید در اسلامی شدن علوم مسئول نباشد؟ سپس اسدی وارد بحث شد و گفت: انصافاً در حوزۀ علوم انسانی حرف تازه و محکم کم داریم، با این که چند دهه است بدان مشغولیم. لذا باید در قدم اول این چند دهه را بازبینی کنیم. شاید چون خود حرف زدن در این باب برایمان موضوعیت یافته و مهم شده، لذا جوّگیر شدیم و لذا آفت علوم انسانی در جامعۀ ما مسئلۀ مهمی است. طبق آماری، در طی ده سال گذشته حدود ۱۵۰ کتاب و اثر در حوزۀ علوم انسانی و اسلامی نوشته‌ایم، یعنی هر ده سال ۱۵ کتاب و از سوی دیگر، در علوم انسانی اسلامی با پیش‌فرض‌های خود در باب علوم انسانی و اسلامیّت وارد شده ایم و باید به این نکته توجه نماییم.من موافق هستم که اسلامی کردن علوم انسانی مسئلۀ ایدئولوژیک و سیاسی هست. اما پیش فرض مخالفان این است که این دخالت موجب وهن جامعۀ آکادمیک خواهد شد. لذا باید مقام هست و باید را تفکیک کنیم. در مقام هست بطور طبیعی لایه‌های متنوع قدرت اعم از حاکمیت، امر فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی، سیاسی و دینی نقش ایفا می کنند و لذا نقش قدرت را فقط به حاکمیت محدود نکنیم.در غرب هم سابقۀ تاریخی مسبوق به این است که حقیقت فقط تابع فهم ما نیست و تابع اراده هم هست. صلواتی: . اراده می تواند اراده فرد، اراده حاکمیت و یا نهاد باشد. اسدی: احسنت. این پیش فرض غربی‌هاست و اوجش در نیچه و هایدگر و فوکو بوده است. لذا در مقام هست به دخالت امر سیاسی تأکید می شود. اما منتقدان در مقام باید نظر دارند و معتقدند امر سیاسی سایه بر پژوهش می اندازد و امکان تحقیق آزاد را از آن می گیرد با ضابطه‌مندی و غیره. و در سطح بعد مانع پژوهشگری آزاد و دخل و تصرف‌های متنوع می شود. پیروزمند: تقریر خوبی است از بیان منتقدین، اما من از دو زاویه به انتقاد آنها می پردازم: یکی اینکه این باید را می توان زیر سوال برد و نیز از زاویۀ واقعیت آنچه رخ داده و از هر دو زاویه می خواهم بگویم چنین نیست. منم به دخالت حاکمیت به تقریر مخالفان قائل نیستم ولی سلب آن، به معنی نفی نقش حاکمیت هم نیست. باید این معلوم شود که آیا حاکمیت در آیندۀ علمی کشور نقش دارد یا نه؟! اسدی تذکر داد که امر سیاسی فقط به حاکمیت محدود نمی شود. پیروزمند: محدود نمی کنم. اما باید ناظر به واقع حرف بزنیم و در واقعیت منتقدان انگشت اتهامشان حاکمیت است. سوال من این است که آیا حاکمیت که در قبال نان و آب مردم مسئول است در برابر علم مسئول نیست؟ اینجا هم باید دخالت کند اما نه به این معنی که حاکمیت بجای متفکر فکر کند و تعیین تکلیف نماید. بلکه باید آینده نگری و بسترسازی کند. صلواتی: الان این چیزی که رخ می دهد بسترسازی است یا فراتر از آن؟ اسدی از پیروزمند پرسید: این بحث شما طبق کدام منطق است؟ پیروزمند: یک کبری دارد: مسئولیت حکومت، بخشی نیست. نسبت به کلّ حوزۀ عمومی جامعه مسئول است و باید آن را رصد کند. رصد فضای مجازی هم از همین باب است. اسدی: قیاس مع الفارق است. امر پژوهشی با معیشت قابل قیاس نیست. پیروزمند: پژوهش حوزۀ عمومی نیست؟ اسدی: باید جایگاه ویژه ای برای امر پژوهش قائل شد. اعتماد دنبالۀ بحث را گرفت و گفت: خیلی مواقع دولت وظایف عمومی خود را انجام می دهد و خیلی مواقع هم به نفع بخش خصوصی انجام می دهد. پیروزمند: اشکالی ندارد. اعتماد: منظورم این است که تصمیم گیرندگان حوزۀ عمومی به نحوی تصمیم می گیرند که به نفع منافعی خاص تمام می شود. من وارد این بحث نمی شوم اما اینکه فقط جنبۀ عمومی را درنظر بگیریم در سطح کلّی اینطور نیست و مسئلۀ اراده و فکر مردم است که در مقام اجرا ظاهر می شود و دولت به اعتباری حیته‌اش فعل است نه فکر و از این دید باید حدود دخالت دولت را لحاظ کرد. پیروزمند: سیاستگزاری فعل است یا فکر؟ اعتماد: فعل است. شما لایه بندی علم را در نظر بگیرید که یک نسبت ده، صد، هزار در آن مستتر است. به چه معنا؟ به این معنا که دولت از منافع عمومی استفاده می کند تا این ده، صد، هزار را بنابر علم توسعه‌ای یا کاربردی یا بنیادی تقسیم کند و با لحاظ این لایه‌بندی، این هسته مد نظر من است. در این هستۀ ده درصدی از منابع آن مقداری که اختصاص پیدا می کند ناچیز است. اما در همین نزاع وجود دارد. این ده درصد علوم پایه است در مقیاس علوم کاربردی و در مقیاس علوم توسعه‌ای. مسائل امنیتی و اقتصادی در علوم توسعه‌ای است و در کاربردی هم انواع و اقسام هستند. آن قسمتی که به بنیاد قضیه اختصاص می یابد، آن علم برای علم است که باید برایش مصونیتی قائل شد، زیرا امری اخلاقی است. اینکه حقایق عالم چه هستند و از اسرار عالم چگونه می توان سردرآورد مربوط به این قسمت هست. در این قسمت دولت حق دخالت ندارد. اینکه کاربردی‌اش بکنید دیگر کیمیا می شود. الان در تکنولوژی جدید این همه محرمانگی صنعتی به چه دلیل است؟ به این دلیل که چیزی نیست که در دسترس عمومی باشد. پیروزمند: شما بحث را تغییر دادید. بحث ما تفکیک علوم نیست. بحث ما اسلامی سازی علوم است و دخالت دولت در علم عمومی و اسلامی سازی علم.حوزۀ علم به مصالح کشور وابسته است یا نیست؟ اسدی اعتراض کرد: شما بحث را صغروی می کنید. من به دخالت حاکمیت معتقد هستم اما صحبت در دخالت حداقلی یا حداکثری است. پیروزمند: این شد بحث دوم. اسدی: با این کبری که حاکمیت حق دخالت دارد مخالف نیستم، اما در بحث صغروی و مصداقی ادلّۀ کافی نداریم. در غرب هم دخالت در پروژه های علمی هست اما صحبت بر سر این است که آیا به لحاظ مصداقی چنین اتفاقی در ما می افتد یا نه؟ در اینجا بحثی بین پیروزمند و اسدی درگرفت. صلواتی سوال بعدی را مطرح کرد و پرسید: دولت و حاکمیت از این اسلامی کردن علوم انسانی چه هدفی دارد؟ اعتماد: نظام دانشگاهی ما این امکان را تأمین کرده که انواع و اقسام نظرها مورد تحقیق قرار گیرد و پیروزمند هم از جملۀ آنهاست که می خواهند طرحی نو دراندازند. ولیکن نکتۀ مهم اینکه این طرح نو تصمیم بزرگان برآمده از انقلاب اسلامی بود که در آن تصمیم دخالت مستقیم داشتند و بصیرتشان این بود که اگر چنین کنیم به مصلحت کشور است. لذا برای تحول بنیادین اول باید اسناد کشور را باطل کنید، زیرا متضمن این است که نظام دیگری در ذهنتان است. شما طرح دارید پیشنهاد می دهید و لابی می کنید و بعد تبدیل به سیاستگزاری می شود و مصوبات از آن درمی‌آیند، ولی یک چیز را مدنظر داشته باشید که دین و تکنولوژی و اسطوره از پایداری بیشتری برخوردارند، ولی علم جدید شکننده است و اهل کوچ است. صلواتی: یعنی اگر اسلامی شود کوچ می کند؟ اعتماد: کوچ می کند. چون نوعی آیین سالاری میان می آید که تعلق خاطر شخصی است. شما ملاک را مسائل وجودی می گذارید مثلاً آفرینش یا تقدیر ما چیست؟! انواع و اقسام پرسش‌ها که ما را از قلمرو معرفتی که چه چیزی برای ما قابل فهم است چه چیزی نیست؟ دور می کند. در معرفت علمی در صدق و کذب، عامل بشری دخالت دارد. اما آن مسائل وجودی مربوط به اسرار عالم است. علم به مسائل ناچیز و ساده می رسد و اگر نرسد از فیزیک به شیمی کوچ می کند از شیمی به بیولوژی ... اسدی اعتراض کرد و گفت: ما تجربۀ تاریخی داشتیم که نشان داده علوم انسانی می تواند اسلامی شود. ما در گذشته از یونان قدیم فلسفه را وارد فضای اسلامی خود کردیم و این اسلامی شدن فلسفه منجر به کوچ تفکر یونان نشد. صلواتی: یعنی علم را شکننده و کوچ کننده نمی دانید؟ اسدی: نه نمی دانم. اعتماد: این سیر تحوّل دارد. مثلاً اگر سینوی (ابن سینایی) نگاه می کنید معطوف به ماهیت و وجود است، ولی در جایی متحول شده و به جایی می رسد که فقط دغدغۀ وجودی است و ماهیت فراموش می شود. صلواتی: اگر علم آنقدر شکننده است در موطن خودش نیز خیلی آغشته به نگاه‌های وجودی بوده، چرا از آنجا کوچ نکرده است؟ اعتماد: وقتی آیین سالاری پیش بیاید این حالت رخ می دهد. اسدی: فلسفۀ یونانی وقتی وارد فضای فلسفۀ اسلامی شد پروار یافت و در قرون وسطی از طریق قرائت‌های مسلمانان به یونان توجه داشتند. اعتماد: این را نفی نمی کنم و اگر اینطور است خب برویم سراغ احیای آن دوره.. برگردیم به این دوران شکوفایی. از ابن هیثم تقلید کنیم. برویم سراغ ابن سینا. ولی نمی رویم سراغ ابن سینا صلواتی از پیروزمند پرسید: آقای اعتماد به شکنندگی علم معتقد است و مثل بازی‌های زبانی ویتگنشتاین دوم، دین و اسطوره و علم را متمایز می داند و معتقد است اسلامی کردن علوم باعث آیین سالاری می شود و این علم را به دیار دیگر کوچ می دهد. چقدر موافق هستید؟ پیروزمند: آیا علوم انسانی غرب غیردینی است؟ نه، دین دنیاپرستی در آن ظهور یافته. اسدی: اینکه دین نیست. دین به معنای ادیان ابراهیمی منظور ماست. صلواتی: منظورشان راه و روش است. پیروزمند: منظورم ارزش‌ها و باورها و آرمان‌هاست که برای آنها علم و فناوری ساخته است. صلواتی: یعنی سکولاریسم و اومانیسم غرب مثل ادیان ابراهیمی مقدس است. پیروزمند: بله. غرب خودش را به آنها پایبند می داند. اسدی: شما دین را موسّع در نظر می گیرید اما آن خودنقادی اومانیسم در دین ما نیست. پیروزمند: آن مناقشۀ دیگری است. اسدی: نه خیلی تفاوت پیدا می کند. شما می گویید در غرب اومانیسم آیین است ولی این آیین اولاً مقدس نیست و ثانیاً حاوی خودانتقادی نامحدود است. پیروزمند: حالا دین نگوییم، بگوییم نوعی نگرش بوده است. اما چرا در غرب پایبندی به این نگرش ها و آیین باعث کوچ علم نشده بلکه باعث فربه تر شدن آن و جهانی شدن آن شده است؟ اعتماد اعتراض کرد: مخالفم. از جنگ جهانی دوم به بعد جابجایی رخ داده و از حدود ۱۹۸۰ به بعد برعکس شده و تکنولوژی مقدّم بر علم دانسته شده است. این کوچ رخ داده. ما جوامعی داشتیم که دین و تکنولوژی داشتند ولی علم نداشتند و مشکلی هم نداشتند. اگر به آن سمت می رویم بسیار خب، ولی این تقدّم و تأخر را در نظر بگیریم. ما می گوییم وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، ولی در سیاستگزاری می گوییم وزارت فناوری و تحقیقات و علوم. این خیلی ملموس است. پروژۀ نانوتکنولوژی که در صدر سیاستگزاری‌های ماست از نظر من خطیر بوده. چرا؟ بخاطر ارزشگذاری ما. اما مهمانان در پایان برنامه اینگونه به سخنان خود خاتمه دادند: اسدی: من به قائلین علوم انسانی می گویم که چه اشکالی دارد علم سکولار تا وقتی که با دین و مبانی ما تعارضی ندارد کارهای ما را انجام دهد؟! در بخش سخت افزاری که چنین است و مثلاً پژو و هواپیما وارد می کنیم و مشکلی هم نداریم، در بخش نرم افزاری هم چنین کنیم البته تا وقتی که تعرض مبنایی نباشد. چون من در علم به جهت پراگماتیستی قائلم و جهت واقع نمایی. علم هر دو جهت را دارد. مادامی که در وجه پراگماتیستی مشکل نداریم چه لزومی دارد آن را کنار بگذاریم؟ صلواتی: پس شاقول در اینجا چیست؟ حل مسئله یا عدم تعارض با وجه اسلامی یا واقع گرایی؟لذا مشکل منتقدان با علوم انسانی اسلامی این است که حل مسئله نمی کند و اگر همین علم اسلامی حل مسئله کند پس محقق شده و اگر نکند نشده است. پیروزمند: پس همگی بر سر دخالت حاکمیت توافق کردیم البته نه به معنای تحمیل رای خاص بر جامعۀ علمی.اما منتقدان آمار دهند که چه حجم از منابع علمی در خدمت علم وارداتی و چه مقدار در خدمت علم اسلامی بوده؟ بالای نود درصد مقدورات کشور در خدمت علم متعارف است و ما باید طلبکار باشیم که با این امکانات کشور از دانشگاه تا دولت‌های تکنوکرات که در دست شما بوده چرا مسائل اصلی کشور زمین مانده و فساد و فقر و تبعیض و بیکاری حل نشده است؟ چه کسی باید جواب دهد؟ در اینجا بحث مختصری بین او و اسدی شکل گرفت و پیروزمند معتقد بود قائلان به علوم اسلامی در اقلیت قرار گرفته‌اند و اسدی هم معتقد بود طرف منتقد هم همین ادعا را دارد که در اقلیت قرار گرفته است. اعتماد هم گفت: لندن و منچستر در قرن نوزده چه نسبتی با هم داشتند؟ الان تهران و قم هم همین نسبت را دارند. لذا اینکه کدام قدرتش بیشتر است بهتر است ورود نکنیم.ما یک تطبیق پذیری را می پذیریم، اینکه طبق سند در کلیۀ زمینه ها در منطقه حرف اول را بزنیم. ]]> گزارش ، خبر Wed, 07 Mar 2018 05:51:01 GMT http://isaq.ir/vdce.p8zbjh87p9bij.html عده ای می خواهند نظریات داوری اردکانی را به نفع خود مصادره کنند http://isaq.ir/vdcd.90f2yt0zka26y.html به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم درباره ارائه سخنان جدید رضا داوری اردکانی درباره علوم انسانی و اجتماعی گفت:داوری در حدود ۶۰ سال عمر خود را در نقد غرب و مدرنیته سپری کرده و طبیعتا چنین شخصیتی بیش از هر فرد دیگری نسبت به ماهیت علم غرب اشراف دارد و نمی شود شخصی ناقد مجموعه غرب باشد اما ناقد علم غرب به ویژه در حوزه علوم انسانی اسلامی نباشد و در منابع مختلفی از مکتوبات و اسناد گفتاری به این مسائل پرداخته باشد. وی افزود: طی چند روز اخیر عده ای با زیرکی می خواهند ایشان را به نفع اندیشه خودشان مصادره کنند درحالی که اندیشه ایشان با آنچه که این افراد به دنبال القای آن هستند، متفاوت است. تفاوت آن هم از این ناحیه است که آقای داوری اردکانی موافق با علم غرب نیست همان طور که در این نامه هم توجه دادند که این علم نظم مدرن و انسان موجود در نظم مدرن را تبیین و تفسیر می کند. ایشان امتناعی برای علم دینی و علم اسلامی قائل شدند و گفتند کارها در این مسیر به نتیجه نرسیده است و این مطلب به این مناسبت نیست که اصولا تلاش در جهت اسلامی سازی علوم انسانی را امر محال و غیر ضروری بدانند بلکه به این مناسبت است که باید جامعه، اسلامی شود و وقتی جامعه توحیدی گردبد از درون خود علوم انسانی اسلامی به طور طبیعی می جوشد. وی ادامه داد: ایشان می گویند ابتدا باید جامعه اسلامی را ایجاد کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که علوم انسانی شکل بگیرد. جامعه ای که با تمام قوا به دنبال مدرنیته می دود، نمی توان انتظار داشت که در آن علوم انسانی اسلامی رشد پیدا کند.مخالفان علوم انسانی اسلامی نباید سعی کنند آقای داوری را به نفع خود مصادره کنند. عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم درباره ماهیت علم و دینی کردن آن گفت: این مساله بستگی به این دارد که چگونه علم را معنا کنیم. اگر منظور این باشد که دین خود را در ساحت علم که مقرون به تجربه و حس است، مخلوط کند همان طور که اعتبار علم را از تجربه می گیریم اعتبار دین را هم از تجربه بگیریم و یا بالعکس طبیعتا من هم تایید نمی کنم که علم قابل دینی شدن و دین قابل علمی شدن است. آن چه که در علوم انسانی اسلامی تعقیب می شود این مساله نیست بلکه صحبت بر سر ابتناء علوم انسانی بر معارف دینی است. وی بیان کرد: وقتی ابتناء صورت گیرد تأثیرگذاری آن در قالب مبانی و غایت‌ها و تا حدودی در روش شناسی علم صورت می گیرد و به این ترتیب علم قابل دینی شدن و اسلامی شدن است اما به این معنا که علم مبتنی بر معارف دینی رخ دهد و ابتناء به این معنی که تاثیرگذاری فرهنگ و مذهب در گردآوری نظریه پردازی و داوری نسبت به نظریه اتفاق بیوفتد. پیروزمند اظهار کرد: اگر بنا باشد در دانش فقه که به فهم کتاب و سنت می پردازد، روش تجربی را برای فهم درستی یا نادرستی فهم از کتاب و سنت مبنا قرار دهیم و نگاه بیرونی را ملاک قرار دهیم، امکان پذیر نیست در حالی که عکس این اتفاق هم صحیح نیست یعنی روش علم اصول را مبنا قرار دهیم برای این که آیا اقتصاد اسلامی، اسلامی است یا خیر؟ وی ادامه داد: ما از این سخن دفاع نمی کنیم اما بحث بر سر ابتناء است. به عنوان مثال ما در اقتصاد حکم فقهی به نام حرمت ربا داریم. اگر نظام مالی در سیستم اقتصاد غرب پیشنهاد بر سود پول در زمان به نام ربا داد ولو اینکه غرب با تجربه به این نتیجه رسیده است که چنین نظامی دارای کارآمدی است آن را تایید می کند اما اگر کسی بخواهد مبتنی بر فرهنگ اسلامی عمل کند، ربای محرز شده را توجیه نمی کند و اطمینان دارد این تجربه ناکام است. پیروزمند درباره این نظر دکتر داوری اردکانی که دین می تواند به علوم انسانی و اجتماعی نظر انتقادی داشته باشد اما این چون و چرا در نقد علم است و نه درباره تولید علم جدید، گفت: اگر ما علم را در مسند نقد علم می پذیریم باید در مسند علم ورزی هم بپذیریم به این معنا که وقتی دین مطلوبیتهایی را نسبت به انسان و روابط انسانی و جامعه بیان می کند، به ما در مسائل علم و آن چه که علم انسانی به آن پاسخ می دهد، راهنمایی می کند و هم نسبت به نوع توصیفی که ما نسبت به واقعیت ها می کنیم، تاثیرگذار است و راهنمایی می کند. ضمن این که نسبت به معیار اعتباربخشی و علمیت نظریه ها تأثیرگذار خواهد بود. عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم تصریح کرد: وقتی ما می گوییم علم همان گونه که اگر نظر مخالفت قطعی با معیار اسلامی داشته باشد کنار گذاشته می شود از آن سو هم از علم ورزی که مبتنی بر ارزش های دینی و انسان شناسی و معرفت شناسی دینی باشد، استقبال می شود. پیروزمند درباره این نظر که تحول در علوم انسانی طی ۳۰ سال به نتیجه ای نرسیده و احتمالا در آینده هم به نتیجه ای نرسد، گفت: این نظر هم قابل مناقشه است زیرا اولا میزان به نتیجه رسیدن را با مقدوراتی که در طیف قائلین به علوم انسانی اسلامی در اختیار داشته اند باید مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. ثانیا به طور طبیعی چنین مسائلی زمان تاریخی را به خود اختصاص می دهد و باید زیرساخت هایی در نگرش ها و مبانی و روش ها رخ بدهد تا بعد از آن انتظار داشته باشیم در سرشاخه های علم تاثیرات آن ظاهر شود. وی تصریح کرد: ثالثا با همه این تفاسیر اتفاقات مبارکی در این عرصه در تولید زیربناها و زیرساخت ها یعنی معرفت شناسی و روش شناسی علم و هم در رشته های مختلف علمی در حوزه مبانی و فلسفه مضاف مانند علوم سیاسی و اقتصاد و حقوق و روان شناسی و هم در بدنه علم در نظریه پردازی های مساله محور در انواع مقالات و کتاب هایی که ارائه شده رخ داده و این مساله گویای این است که در این میدان انسان های قابلی، پرورش پیدا کرده اند و نشریات تخصصی که با استانداردهای علمی دانشگاه ها منتشر می شود، وجود دارد و هم کتابهای متعددی در این زمینه به نگارش درآمده است. پیروزمند گفت: این مولفه ها همه دستاورد و پیشرفت محسوب می شود و نسبت به سی سال قبل تاکنون تفاوت های جدی داشته ایم که باید با عدد و رقم بیان گردد و کسانی هم که نظر مخالف دارند باید با عدد و رقم عنوان کنند. طبیعی است که وقتی بدنه عمومی دانشگاه ها و ساختار آموزشی و پژوهشی به گونه ای چیده شده که اساتید و دانشجویان اگر بخواهند در مسیر خلاف روند دانش غربی شنا کنند، مسیر و زمینه برای شان فراهم نیست و مجبورند با مسیر سابق همراهی کنند زیرا عرصه برای علوم انسانی اسلامی آماده نبوده است. وی در پایان سخنانش گفت: با توجه به میزانی که عرصه آماده بوده و شرایط اقتضاء کرده، دستاوردهای مهمی به دست آمده هر چند که در آغاز راه هستیم و آثاری که ارائه شده همه در یک اندازه نیستند. ]]> گزارش ، خبر Wed, 07 Mar 2018 05:47:50 GMT http://isaq.ir/vdcd.90f2yt0zka26y.html برگزاری مراسم سالگرد علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی http://isaq.ir/vdcc.eqsa2bqx0la82.html به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، به مناسبت سالگرد رحلت استاد علامه سید منیرالدین حسینی(رحمه الله علیه) مراسمی در فرهنگستان علوم اسلامی با حضور ریاست، هیات علمی، پژوهشگران و کارکنان فرهنگستان برگزار گردید؛ علاقه مندان جهت آشنایی بیشتر با ایشان می توانند به پرونده ویژه ای که به همین مناسبت با عنوان یادواره مجازی علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی ایجاد شده است مراجعه فرمایند، هم چنین برای مطالعه برخی از آثار ایشان می توانند به بخش کلام منیر در سایت فرهنگستان علوم اسلامی قم مراجعه فرمایند. ***در هفدهمین مراسم سالگرد، حجت الاسلام و المسملین پیروزمند، دبیر هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی، در تبیین شخصیت استاد حسینی به ایراد سخن پرداخت. وَ مَن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَه مَخرَجاً * وَ یَرزُقهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِب وَ مَنْ یَتَوَکِّلْ عَلَی الله فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللهَ بالغُ اَمْرِهِ استاد پیروزمند با اشاره به آیه فوق متذکر شد:« این آیه نوید بخش نعمات الهی به همه مومنین است. البته رزق به تعبیر خاص آن که در قرآن ذکر شده، مد نظر است. کسب رزق الهی قطعاً وابسته به رفتار جامعه مومنین است. اهمیت این قضیه از این جهت است که گاهی نعماتی بر جامعه نازل می شود که صرفا در تناسبات الهی قابل تفسیر است. همانطور که در جریان انقلاب بارها مشاهده شده است، به طور مثال در سالهای اخیر، حضور شهدای غواص یا شهادت شهید حججی چنان موجی را در کشور ایجاد می کند که با هیچ ابزار مادی قابل دسترسی نیست.»  حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند پس از توضیح آیه فوق، به تببین شخصیت استاد حسینی پرداخته و در نکته اول اشاره کرد: « استاد حسینی می دانست که کار علمی سنگینی را شروع کرده است که در عمر خودشان به ثمر نهایی نمی رسد و این را کار بزرگ و تاریخی می دانستند، لذا تعجیل اطرافیان، اثری روی حرکت ایشان نداشت.» شاگرد شاخص استاد حسینی در ادامه با یادآوری جلسه دیدار مقام معظم رهبری با خانواده و شاگردان آیت الله سید منیرالدین حسینی بیان داشت: « بعد از رحلت استاد حسینی، خانواده و شاگردان ایشان مورد تفقد مقام رهبری قرار گرفته و ایشان نکاتی را بیان نمودند که دو نکته آن، الان مورد تاکید بنده است، اولا ایشان به عنوان ولی امر مسلمین، با این عبارت بنیانٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‌، تقوای استاد حسینی را تصدیق فرمودند. این بیان رهبری در جواب سوال از ادامه کار بود که ضمن این تصدیق، تایید ادامه کار نیز بود؛ البته در جای دیگری نیز تصریح به ادامه این حرکت داشتند. نکته دیگری که در بیانات رهبر معظم انقلاب بود، اشاره به این خصلت استاد حسینی بود که «با تمام وجود برای انقلاب اسلامی خدمت می کرد، ولی هیچ انتظاری از نظام نداشت.» دکتر علیرضا پیروزمند در ادامه سخنان خود با اشاره به توصیفی که امیرالمومنین - علیه السلام- در وفات یکی از یاران خود به اسم صعصعه بن صوحان داشتند که حضرت وی را «کثیر المعونه و قلیل المونه» توصیف کرده بودند، بیان داشت:« کثیرالمعونه و قلیل المونه یعنی کسی که فایده زیاد و هزینه کمی دارد؛ برخی از افراد انقلابی شاید فایده های داشته اند ولی هزینه های زیادی هم برای انقلاب ایجاد کرده اند. لکن توصیف صعصعه در بیان حضرت امیر(علیه السلام) و توصیف استاد حسینی در بیان رهبری از مصادیق مومن واقعی و مصداق عبارت فوق است.» حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند در ادامه به برخی مصادیق از ایثار استاد حسینی با وجود فضای بد اقتصادی در کمک به نظام اسلامی پرداخته و به اعضاء فرهنگستان متذکر شدند که مشکلات اقتصادی سازمان، اتفاقی است که در سالهای متمادی وجود داشته و لازم است دوستان با همیاری همدیگر و با یاری گرفتن از منش استاد حسینی به پیشرفت کار کمک کنند. یادآوری از تهجد و توسل آیت الله سید منیرالدین حسینی -رحمه الله علیه- که کم نظیر بوده است، از دیگر موضوعاتی بود که در مورد آن مصادیقی توسط استاد پیرومند ذکر شد. وی با تذکر این نکته که بهتر است در سالگرد بینانگذار فرهنگستان علوم اسلامی، برنامه های علمی بهتری گرفته شود و موضوعاتی که ایشان سالها در این قضیه زحمت کشیده اند را مورد دقت قرار داد. از پژوهشگران مجموعه خواست تا با تامل در فضای ارتباطی و علمی، به بهینه رفتار سازمانی و ارتباطی فرهنگستان بپردازند:« دوستان لازم است که وحدت را در این فضا بیشتر حفظ کنند و تصور نشود در این اوضاع می شود بدون هماهنگی، کارها را جلو برد. قطعا اگر وحدت کم شود، برکت کار نیز کمتر خواهد شد.» استاد پیروزمند در پایان جلسه با اشاره به غنیمت بودن حضور استاد میرباقری در ریاست فرهنگستان، ایشان را از سرمایه های کشور دانستند که وجودشان برای فرهنگستان عامل برکت های گوناگون بوده است. در پایان مراسم نیز ذکر توسلی انجام گرفت. ]]> گزارش ، خبر Tue, 06 Mar 2018 09:23:41 GMT http://isaq.ir/vdcc.eqsa2bqx0la82.html استمرار مبارزه http://isaq.ir/vdcb.0b8urhbgfiupr.html به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، آیت الله سید محمدمهدی میرباقری، رییس فرهنگستان علوم اسلامی قم، در سخنرانی که در تاریخ 9 دی ماه 1396 در مسجد حجت ابن الحسن (عج) استان البرز به مناسبت حماسه بزرگ نهم دی برگزار شد کمک به مستضعفان عالم را شرط اصلی استمرار مبارزه در طراز انقلاب اسلامی دانستند.متن زیر، گزارشی از سخنرانی ایشان می باشد.***اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الضحی و اللیل اذی سجی ما ودعک ربک و ما قلی و لا الاخره خیر لک من الاولی و لسوف یعطیک ربک فترضی... خدای متعال این دو قسم را یاد می کند، یکی قسم به ضحی و یکی قسم به لیل، آن موقعی که روز کاملا روشن می شود و شب کاملا تاریک می شود . می فرماید: «ما ودعک ربک و ما قلی»، پیغمبر! پروردگار تو را رها نکرده، اینطوری نیست که تو را در میدان یک کار بزرگ رها کرده «و ما قلی»، و نه نسبت به تو خشم و غضب گرفته، بعد دو وعده به حضرت می دهد «و لا الاخره خیر لک من الاولی»، یک عالم آخرتی برای شما در نظر گرفتیم که از این اولی خیلی بهتر است. کلید فهم این آیات یک مسئله است. مگر توهم می شده که خدای متعال نسبت به پیغمبرش غضب کرده؟! یا پیامبرش را فرستاده وسط میدان و ایشان رها کرده است؟! یا این توهم می شده که خدای متعال نسبت به این پیامبر غضب کرده، خدای متعال اینطوری است؟! - سختی های مادی، مسیر تاریخی جامعه مومنین شاید تلقی این بوده که پیامبر تشریف می آورند و همه در دنیا با خوشی زندگی می کنند. حالا حضرت آمدند با آمدن ایشان اولِ درگیری هاست. تا در مکه بودند آن سختی ها و سه سال شعب ابی طالب که غذایی برای خوردن نداشتند در محاصره قرار گرفته بودند، در شعب، قریش حضرت را محاصره کرده بودند، غذای خوردن نداشتند. بعد هم که آمدند مدینه آن جنگ های پیاپی؛ گاهی در یک روز، دانه خرمایی غذای دو نفر از مجاهدانی بود که در حال جنگ بودند. در آن محاصره سخت طبیعتا یک عده ای به ذهنشان آمد که آقا نکند خدای متعال این پیامبر را رها کرده، به خصوص سختی هایی که در دوران جنگ ها پیش می آمد در جنگ احد، خب مسلمان ها به حسب ظاهر شکست سختی خوردند، حضرت حمزه به شهادت رسید؛ خب خیلی ها تلقی شان این بود که شاید ما به حق نیستیم که این همه راهمان سخت است. قرآن نقل می کند از آنها حرفشان این بود. «لو کان لنا من امر شیء لقتلناها هنا»، اگر ما بر حق بودیم که نباید اینطور کشته بشویم. این سختی ها علامت این است که ما بر حق نیستیم. به خصوص شیاطین و اهل نفاق این شبهات را پراکنده می کردند که آقا اگر پیغمبر حق بود راه شما حق بود، چرا قریش پیروز شدند. چرا شما گرسنه اید و به اندازه اداره زندگی خودتان امکانات ندارید ولی قریش و کفار دستشان پر از سرمایه هاست پس شاید آنها حق اند. این توهم می شده همه از انبیاء دیگر هم گاهی نقل میکند از امتشان که انبیاء می آمدند کار سخت می شد آنها به همین شبهه مواجه می شدند که شاید ما اصلا مسیر را اشتباه داریم می رویم والا کفار این همه در رفاه و خوشی، سختی هایش برای ماست. این مسیر تاریخی جامعه مومنین بوده است. - دوران ظهور، ثمره دنیایی مجاهدت تاریخی مومنین قرآن به پیامبر می فرماید، نگران نباشید، این شب می گذرد، به روز ختم می شود. دورانی می رسد که دوران ظهور دعوت شماست، همه عالم روشن می شود، جریان هدایتی که شما پرچمداری می کنید یک جریان فاتح است، لیظهره علی الدین کله، قطعا غلبه می کند، ولو کره المشرکون، شما نگران نباشید این حرفهایی که ما زدیم حق است پیغمبر ما، به دنبال این دوران سختی ضحایی است. نبی اکرم نگران امتشان هم بودند خود حضرت که مومن بالله است این سختی ها که حضرت را از پا در نمی آورد مرد این سختی هاست. از این سختی ها استقبال می کند. قول تحمل این سختی ها را به خدای متعال داده است، حضرت نگران امت شان اند. بنا نبود حضرت همه سختی های راه را اول بگویند والا هیچ کس همراه نمی شود. نگران بودند که سختی ها آنها را از پا بیاندازد، خدای متعال می فرمودند نگران نباشید انقدر به شما اجازه می دهیم از این ها دستگیری کنید که راضی بشوید در قبال این سختی ها یک پاداش های عظیمی در عالم هست. - بازگویی نعمت ها، عامل امید بخشی به مومنین در وسط سوره هم خدای متعال از گذشته حضرت می گوید، ببینید چطور از شما در گذشته دستگیری کردیم، چه کسی باور می کرد یتیمی که پدر و طبق نظر مشهور، مادر خودش را در طفولیت از دست داده جد خودش را و نیز در هفت، هشت سالگی حامیش را، از دست داده است، چگونه خدای متعال این گونه بلندش کند که همه عالم در زیر چتر او زندگی کنند. آن خدایی که این کار را کرد بقیه راه را هم همان خدا جلو می برد. - کمک به مستضعفان، شرط استمرار مبارزه «اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر»، این امت شما یک عده ای شان واقعا سائل و یتیم اند. با آنها برخورد مناسب داشته باشید و اما بنعمه ربک فحدث، از نعمت هایی هم که خدای متعال به شما و امت تان داده برای مومنین بگویید تا بتوانند در راه خدا صبر کنند. و الا اگر از نعمت هایی که خدا به جبهه مومنین عطا کرده غافل شدید خب تحمل مان تمام می شود دیگر، ولی اگر در کنار سختی های راه آن نعمت های بزرگی فتوحات بزرگی که خدای متعال کرده ببینیم. درست است مردم کنار حضرت، گرسنگی می کشیدند ولی یک مشت آدم بت پرست یک مشت آدمی که سر مسائل قبیله ای جنگ های سخت با هم می کردند، تبدیل شدند به انسان هایی موحد و خدا پرست. اگر شما این نعمت ها را برایشان بگویید مردمی که دولت ایران و روم آنجا را به حدی تحقیر کرده بودند که اصلا به حساب نمی آوردنشان، در طول تقریبا دو سه دهه هم ایران فتح شد هم روم. کارهای بزرگ زمان خودش را می برد، ولی ثمراتش هم ثمرات بزرگی است، می ارزد. شما یک بوته خربزه که می کارید چند ماه بعد ثمر می دهد، ولی چند ماه هم بیشتر عمرش نیست، ولی گاهی یک درخت تنومند گردو، یک قرن بیش از دو قرن محصول می دهد، می آیند ازش استفاده می کنند، البته زمان به ثمر رسیدنش هم متفاوت است. زحمتش هم متفاوت است. کارهای بزرگ اینطوری است. - انقلاب اسلامی تنها ندای حق طلبی در دنیا مروری سریع داشته باشیم به وضعیتی که ما الان در انقلاب اسلامی در آن هستیم. ببینید مکرر عرض کردم انقلاب اسلامی، نقطه مقابل جریان روشنگری غرب است، رنسانسی که در غرب اتفاق افتاده و سرآغاز شکل گیری این امپراطوری مادی بزرگ در جهان بود ، آخرین مرحله اش غلبه لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه داری بر کل رقبای خودش و حاکمیت این نظام بر جهان هست؛ در دوران غلبه این حاکمیت، انقلاب اسلامی، تنها ندای خودآگاهی و معنویت خواهی و دعوت به حق و انبیاست. مقیاس درگیری هم درگیری با این تمدن بزرگ مادی است، درست است این انقلاب ما دنبال نجات ملی بود، دنبال این بودیم که کشور را از استبداد نجات بدهیم، از استعمار نجات بدهیم، همه اینها درست، ولی حقیقت این است که این حرکت عظیم یک حرکت بزرگ، یک پاسخ بزرگی از جبهه حق و ادیان الهی به این تمدن مادی و تمدنی که مدعی همه عالم و مدعی نفی دین است. حالا مقداری لحن خودشان را تعدیل کرده اند، این هم از برکات انقلاب اسلامی است. در دوران قبل از انقلاب اسلامی با صدای بلند می گفتند دوران دین تمام شده است. هم مارکسیست ها می گفتند هم غرب سرمایه داری هر دو می گفتند هر کدام با یک ادبیات، این می گفت افیون ملت هاست، آنها دیگری، بعضی تعبیرهایشان خجالت می کشم بگویم، فیلسوفان اجتماعی شان گفته اند که در غرب خدا مرده است. علت این که ما پیشرفت کرده ایم، البته پیشرفت هم می کنند ، این ترقی و پیشرفت به خاطر این است که ما دین را رها کرده ایم، مفاهیم قدسی را رها کرده ایم، با اهواء خودمان جهان را ساختیم. در چنین دورانی، در مقابل چنین مکتب بزرگی که مدعی جهان است، یک انقلاب معنوی اتفاق افتاده برای مقاومت، بنابراین کار خیلی سخت است. آن کسانی که از اول افق کار را می بینند می فهمند این کار یک روز دو روز به نتیجه نمی رسد. قرن ها مبارزه است. می فهمند که این حرکت در خلاء نیست که امروز مثلاً ما کشور دستمان است فردا همه چیز روی روال باشد، اینطوری نیست. شما کار بزرگ می کنید، دشمن های بزرگ جهانی دارید، ظاهر هم شد، جنگ هایی که با ما کردند، در داخل، در منطقه، در بین الملل، این را همه می دانید از کارهایی که در داخل بر علیه ما شد که همه جهان هم دست به دست داده بودند، جنگ های قومی، کودتا و بقیه اش، جنگ هشت ساله و محاصره اقتصادی چهل ساله، فشاری که الان بر ما می آورند در جهان بی سابقه است. بنابراین از اول پیداست این مسیر مسیر پر فراز و نشیبی است خدا رحمت کند، آقای عسگراولادی نقل می کند که ما در آغاز راه مبارزه، برای حضرت امام پیام بردیم و اینها مضطرب بودم، وقتی رفتم، ایشان نگرانی را در چهره من دیدند، گفتند اگر مرد راه نیستید، از همین جا مسیر خودتان را سوا کنید. ما می خواهیم در کشور یک حکومت دینی بر پا کنیم، در دنیای اسلام تحول ایجاد کنیم، جهان را آماده کنیم برای ظهور و من نقل به معنا می کنم کار خودمان را انجام بدهیم، کار بزرگی است. این کار بزرگ هزینه خودش را هم دارد. به فضل الهی، خدا این منت را بر این ملت بزرگوار گذاشته این ملت تاریخی که بیش از هزار سال پای عاشورا ایستادند و چندین قرنش که واضح است. خدای متعال به وسیله ما می خواهد کار بزرگی در عالم انجام بدهد. یک اتفاق عظیم می خواهد بیافتد در عالم، می خواهد آن پرچم مادی را زمین گیر کند، مقدمات ظهور است. ما از غرب سوسیالیستی و کمونیستی عبور کردیم دیگر مارکسیست ها شکست خوردند، اینها مجموعه مقتدری بودند، نیمی از قدرت نظامی جهان در اختیار ائتلاف ورشو بود. شوروی و هم پیمانانش و قدرت اقتصادی شان ده ها میلیون کشته داده بودند تمام شد. این از برکات انقلاب اسلامی و مقاومت و شهادت و اینهاست. غرب سرمایه داری هم رو به پایان است. این هم به خاطر چالش با انقلاب اسلامی است. درست هم نقطه ای که آنها احساس می کردند به غلبه مطلق رسیدند و دیگر پیروز جهان اند، متفکرین شان متوجه این نکته شدند که اصلا اینطوری نیست. دوران برخورد تمدن هاست و رقیب شما تمدن اسلامی است. همه قوای خودشان را متمرکز کردند، جنگ منطقه ای را علیه ما شروع کردند و زمان هم معین کردند که 2005 شما همه خاطرتان هست بوش وقتی حمله کرد، تاریخ معین کرد و ما هم تا آن موقع انقلاب خودمان را از نظر فرهنگی از مرزهایمان بیرون برده بودیم، ولی حضور مستقیم تقریبا نداشتیم بعد از آن ما هم ناچار شدیم در مقابل آنها حضور مستقیم پیدا کردیم و جبهه مقاومت در منطقه شکل گرفت و به فضل الهی هر روز ما پیروز تر شدیم و رقیب ما ضعیف تر، اینها نعمت های خداست. کشورهایی که به تعبیر امام رضوان الله علیه کشتی حرکت می دادند دولت ساقط می کردند، الان در وضعیتی هستند که در مسائل منطقه ای زمین گیر شده اند، همه قوای خودشان را می آورند، نمی توانند کاری کنند. نسبت به جریان های داخلی و دنیای اسلام هم ما از دو جریان تقریبا عبور کردیم. یکی غرب گراها، یکی جریان سلفی ها و عربستان، عبور کردیم. اینها نعمت های خداست. هر کدام از این پیروزی ها واقعا نیاز به سرمایه گذاری های فراوانی داشت. ما خیلی کم سرمایه گذاری کردیم، ولی فتوحات به دست آمد. من معتقدم ملت بزرگوار ما این فتوحات را می فهمند هم دوست دارند. - لزوم وارد نشدن در جنگ روانی دشمن در آسیب شناسی انقلاب سه نکته را من اشاره می کنم. نکته اول این است که ما نباید در زمین دشمن بازی کنیم. آنها جنگ روانی راه می اندازند می خواهند ما را منفعل کنند. بگوییم آقا خیلی بد شد، اشتباه کردیم. ای کاش همان نظام شاهنشاهی بود، توبه کنیم؛ این جنگ روانی است. اکثریت و قاطبه مردم بزرگوار ایران با انقلاب هستند. اینها استقلالشان را می خواهند، عزتشان را می خواهند، آزادی شان را می خواهند، نمی خواهند اسیر قدرت ها و کشورها بشوند و دیگران برایشان تصمیم بگیرند. دینشان را می خواهند اسلام را می خواهند، شک نکنید. منتها در کنار آن، مطالبات حقی هم دارند، مطالباتشان هم باید مورد توجه قرار بگیرد. من یادم هست اصلاحات وقتی شکست خورد در انتخابات بعضی از متفکرینشان میگفتند نشریات آن روزشان هم نوشت که آقا ما اشتباه کردیم مردم نان می خواستند خیال می کردیم مردم آزادی می خواهند. ما سرمایه گذاری کردیم روی آزادی، مردم نان می خواستند، یعنی مردم را تحقیر می کردند. اینطوری نیست، مردم نان می خواهند، آزادی هم می خواهند، عدالت هم می خواهند؛ همه هم زیر سایه اسلام است. بنابراین من معتقدم نعمت هایی که خدا در طول این چهل سال به ما داده با نعمت هایی که خیلی از امت ها در طول قرن ها در تاریخ داده قابل مقایسه نیست. منتها چون در همین دوران ما زندگی می کنیم نمی توانیم افتخاراتی که در این دوران خدای متعال به دست این ملت به دست جوانان رشیدش خلق کرده ببینیم. نمی توانیم آن قله های معنوی ای که اینها فتح کرده اند که سابقه تاریخی نداشته این را ببینیم. از دور نگاه می کنیم تاریخ صدر اسلام را می بینیم چه دوران افتخار آمیزی بوده، واقعا جزء افتخارآمیزترین دورانی تاریخ است، خیلی فوق العاده است. - ضربه های مهلک انقلاب اسلامی به دولت های مستکبر ضعف داریم ، هم مسئولین ما ضعف دارند، هم مردم ما گاهی ضعف دارند؛ ولی مجموعاً این امت یک امتی فوق العاده است، حالا بعدا نگاه ماهواره ای از بالای تاریخ بیاندازد معلوم می شود چه اتفاقات عظیمی در حال وقوع است. این نعمت های خداست. از این نباید غافل شویم. نباید بگذاریم جنگ روانی دشمن در ما اثر کند. می گویند، مردم از روحانیت برگشته اند، من این را قبول ندارم. بله یک عده ای هیچ وقت همراه دین نبوده اند، هیچ وقت همراه روحانیت نبوده اند، یک عده ای هم گلایه هایی دارند، در این شکی نیست گلایه دارند به تعبیر مقام معظم رهبر، حقشان است که از این گلایه ها داشته باشند. البته دشمن ضربه زده، در جنگ اگر بنا باشد دست یک طرف را ببندند به این طرف بگویند بجنگ که چیزی اتفاق نمی افتد. دست و بال طرف هم باز است، دست و بال شما هم باز است ، شما ببینید آنها چقدر لطمه دیدند. به قول خودشان یکی از متفکرین شان گفته بود گفته بود بوش افغانستان و عراق را تقدیم ایران کرد دولت بعدی هم که سوریه و یمن را تقدیم کرد، حالا شما هم می خواهید عربستان را تقدیم ایران کنید. به ترامپ گفته بود. آنها تمام تلاششان را کردند ناموفق بود. باید آسیب شناسی کنیم، داریم به 40 سالگی انقلاب می رسیم، نقطه قوت و ضعف هایمان را بشناسیم اشکالاتمان را بفهمیم. ولی اول شرط این است که ما دچار جنگ روانی دشمن نشویم. ما فتوحات بزرگی داشتیم. چطور مردم از دین برگشتند؟! این همه تلاش می کنید برای گسترش توریسم، سالی بیست میلیون می روند مشهد زیارت امام رضا، سالی 5 میلیون می روند زیارت امام حسین، چطور مردم، این چه بی دینی ای است ؟! این همه تلاش می کنید برای گسترش سفرهای مادی ما اقلا 15 میلیون سفر به جمکران داریم. معیار دین داری چیست. قبول دارم در برخی حوزه های اخلاق پیشرفت نکردیم، ضعف داریم، اینها همه سرجای خودش؛ مردم را به بی دینی متهم نکنید. فشار دشمن زیاد است برای بی دین کردن جوان ها، ولی جوان های ما خیلی خوب مقاومت می کنند. - لزوم تعیین سهم تاثیر عوامل بروز مشکلات داخلی در آسیب شناسی انقلاب اما نکته آن این است که واقعا اشکالات کارمان را هم بفهمیم. دچار خودشیفتگی و تعریف از خود نشویم آسیب هایمان را هم بفهمیم اما در این آسیب شناسی سهم ها را معین کنیم. یک سهم هایی مال ساختارهاست. سهم هایی مال نهادهاست. یک سهم هایی هم مال احزاب است . سهم هایی هم مال اشخاص است. همه جرم را روی دوش اشخاص نگذاریم. - نظام ربوی بانکداری، مصداق بارز یکی از نقطه ضعف های بعد از انقلاب فرضا ببینید نظام ربوی در عالم هست که اصل چرخشش براساس سود بر سرمایه در طول زمان است، معادله آن نظام هم جهانی است، اختصاص به ما هم ندارد. ارکانش هم با هم درست کردند از بانک مرکزیش تا بانک های پیرامونی بانک مرکزی، که بانک مرکزی گردش اعتبارات را مدیریت می کند، بعد تا بیایید شبکه شرکت ها و یک مجموعه ای درست کردند متناسب بازار بورس یک مجموعه ای است این مجموعه اقتدار و اقتضائاتی دارد. شما اگر ربا را در نظام بانک داری به رسمیت شناختید، لوازمی دارد، بحران اقتصادی پیدا می شود شک نکنید. این مربوط به آن مدیر شعبه بانک نیست، البته سهم تاثیرش صفر نیست ، چرا او هم می تواند یک جاهایی سوء استفاده کند می تواند سوء استفاده نکند در جای خودش، ولی اصل فسادی که مال بانک ربوی است ربطی به آدم ها ندارد. در کارخانه ای که در یک فرآیند انگور را تخمیر کرده و تبدیل به شراب می کند ، بهترین آدم ها را بالای سر این کارخانه بگذارید این انگور، سرکه نمی شود. این اشکال ما نیست، اشکال ساختار است. - سهم تاثیر ساختارها بالاتر از افراد یک سری اشکال هایی که ما داریم اشکال های ساختارهاست. اشکال مال نهادهاست. مال برنامه هاست مال آدم ها نیست. الگوی توسعه غربی یک تناسباتی دارد یکیش این است می گوید آقا، برنامه ریزی توسعه درش نرخ جمعیت باید متناسب باشد. همین اصل را می گیرند می آیند می گویند آقا کنترل کنید نرخ جمعیت را بعد رویش برنامه ریزی می کنند. در طول دو سه دهه تقریبا از سال 70 شروع شده است، اولین پیشنهاد موثر این است که خانم ها مشغول به تحصیلات عالیه بشوند. من با تحصیل مخالف نیستم ولی با الگوی غربی تحصیلات خانم ها مخالفیم ، بعد هم بروند دنبال کار، عملا سن ازدواج بالا می رود، نتیجه اش می شود بعد از دو سه دهه با یک تعریف های خاص دیگر و کارهای دیگر نتیجه اش می شود اینکه می گویند با دوست یابی حلش کنید. می شود همینی که شده، یک مجموعه برنامه ریزی است. سن ازدواج خانم ها می رسد به سی، سن ازدواج آقایان می رسد به 35 یعنی دورانی که اصلا دوران فرزندآوری رو به اتمام است. خب این جرم چه کسی است؟ جرم تصمیم گیران است یا تصمیم سازان؟ هردو، قسمت عمده اش جرم تصمیم سازان است. توصیه کردند به سمت اقتصاد متمرکز سرمایه داری بروید اقتصاد متمرکز سرمایه داری خاصیتش این است که اختلاف طبقاتی، ضریب جینی افزایش پیدا می کند. وقتی بنا شد سرمایه های متمرکز بیاید و کارخانه متمرکز درست بشود کارخانه های کوچک تعطیل می شوند. کسانی که خویش فرما بودند برای خودشان کارگاه داشتند مغازه داشتند باید بروند کارگر آنها بشوند. مثال ساده اش را بزنم. در قم، مغازه هایی که مستقل لبنیات تولید می کردند، تعطیل کردند، مجبور شدند بروند سهام فلان کارخانه را بخرند یا کارگر یک کارخانه بشوند. شبکه تولید متمرکز و توزیع متمرکز، فروشگاه های کوچک مجبورند منحل در فروشگاه های زنجیره ای و الان مال ها بشوند، مال ها، شبکه توزیع را دنبال می کنند. خب این نظام سرمایه داری خاصیتش این است اختلاف طبقاتی زیاد می شود. فقیر و غنی درست می شوند. و بعد هم می خواهیم این فاصله را با خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی پر کنیم، پر شدنی نیست. بدترین نوع تحقیر است. اسمش را می گذاریم کرامت ولی بدترین نوع تحقیر است. چرا دولت مرتب آمار می دهد می گوید وضعیت اقتصادی خوب است، رشد هشت درصدی رشد شش درصدی بگوییم آنها دروغ می گویند! نخیر معلوم نیست. ممکن است یک جاهایی هم آمارسازی بشود ولی چرا در سبد زندگی مردم خودش را نشان نمی دهد، علتش این است، رشده در نظام سرمایه داری واقع می شود دارد؛ یعنی سرمایه های متمرکز رشد می کنند، عده ای پولدار، پولدارتر می شوند ولی طبقه پایین، ضعیف تر می شوند. اخیرا یکی از تصمیم سازان اقتصادی کشور که من اسمش را نمی برم در رده های بالای تصمیم سازی ، این آقا گفته بود لازمه عبور از رکود و رسیدن به توسعه، یک اختلاف طبقاتی پایدار است. باید اختلاف طبقاتی رشد کند، پایدار هم باشد، ببینید این در دوره سازندگی بوده، همین بحرانی که الان شما دارید می بینید عده ای ناراحتند دائم از جیبشان کم می شود ، چرا جیبشان دارد خالی می شود چون نظام سرمایه داری به طور طبیعی وقتی اختلاف طبقاتی ایجاد می کند جیب یک عده ای را به نفع یک عده دیگری خالی می کند. اسمش را هم می گذارد عدالت اقتصادی! بعد برای این که مثلاً در کشورهای اروپایی در آمریکا که اینطوری نیست در کشورهای اروپایی برای این که این اختلاف کم بشود می آیند از طریق مالیات و تأمین اجتماعی درستش می کنند. ولی به طور طبیعی یک عده ای فقیر می شوند به نفع یک عده ای که غنی تر می شوند. همه اش را سیاسی معنا نکنید. البته پیداست اهل نفاق و دشمن و جریان های فاسد هم سوار بر موج ها می شوند موج سواری می کنند. یک بیانی رهبر عزیز و بزرگوار داشتند به اینها که کار دستشان بوده، می گفتند شما دیگر اپوزیسیون نشوید؛ یک موقع تصمیم گیران اپوزیسیون می شوند، وزیر می آید اپوزسیون می شود، یک موقع کارشناس هایی که سی سال انها تصمیم سازی کرده اند آنها در سازمان برنامه بوده اند، آنها در پشت بانک مرکزی بوده اند، اینها اپوزیسیون می شوند، یعنی اسلام را می خواهند محاکمه کنند. مدل های خودشان جواب نداده، اسلام را محاکمه کنند!! چرا اسلام را محاکمه می کنید. چرا سهم جرم خودتان را قبول نمی کنید. چرا حاضر نیستید بپذیرید که الگوهای شما جواب نمی دهد. من عرضم این است ملت بزرگوار ما باید به یک نقطه ای برسند که آسیب شناسی شان عمیق شود. لذا برای رسیدن به عدالت که حقشان است برای عبور از آسیب ها که حقشان هست. نباید پشت یک شخصیت های سیاسی ای که هیچ مدل جدیدی برای اداره ندارن فقط می خواهند با مسائل سیاسی حلش کنند، قرار بگیرند. این انرژی متراکم عدالت خواهی در حزب اللهی، این انرژی متراکم حق طلبی در بسیاری از قشرهای آسیب پذیر، که حق هم هست. این نباید پشت سرش سیاسیون قرار بگیرد. آنها راه حلی ندارند با سیاسی بازی می خواهند حلش کنند. چه مدلی دارید برای عبور از بحران، من انکار نمی کنم که یک جاهایی مدیران ما رده های پایین تر بالاتر بدنه ما به سمت بی اخلاقی حرکت کردند. آن سرجای خودش و نمی گویم سهم تهذیب اخلاقی در اصلاح آسیب های اجتماعی کم است، نه، هم بدنه مردم هم مسئولین اگر اهل اخلاق باشند آسیب ها به شدت کم می شود. ولی کافی نیست. نظام سرمایه داری، طبقات ایجاد می کند. بخشی از اشکالاتی که ما روی دوش دولت ها می گذاریم از ساختارهاست، بواسطه ی نهادهاست بخشی مربوط به مفاهیم است. مقام معظم رهبری، با درایت، یک دوره ای گفتند دوره جنگ فرهنگی است؛ این را جدی بگیرید حالا چه اتفاقی افتاد؟ این همان جایی است که می خواهم بگویم ما تقصیر خودمان را بپذیریم. یک جایی گفتند دوران جنگ اقتصادی است؛ پیشنهاد اقتصاد مقاومتی دادند. ببینید چه بر سر اقتصاد مقاومتی آوردیم. یکی از تصمیم سازان و تصمیم گیران فعلی اقتصاد ما که تحصیلکرده غرب هم هستند من برایشان احترام قائلم ایشان رسما در روزنامه نوشته می گوید اقتصاد مقاومتی یعنی شما اقتصاد تان متصل به جامعه جهانی بشود هماهنگ بشوید که نتوانند به شما ضربه بزنند اگر بخواهند به شما ضربه بزنند به خودشان ضربه بخورد. اصلا صد در صد تحریف است، اقتصاد مقاومتی یعنی الگوی سرمایه داری؟! الگوی توسعه غربی؟! اقتصاد مقاومتی را تبدیل می کند به اقتصاد هماهنگ با اقتصاد جهان، لازمه اش این است که مقاومت تعریفش عوض شود. بنابراین دست از مقاومت بردارید. می شود همان چیزی که خدا رحمت کند مرحوم هاشمی رفسنجانی را در کلیپی که از ایشان منتشر شد دیدید، که در دور بعد اگر رأی بیاوریم، مثل ژاپن و مثل آلمان هزینه های جنگ را خرج اقتصاد می کنیم، اقتصاد علمی درست می کنیم. یعنی اقتصاد می شود اقتصاد جهانی، مناسبات تان هم می شود جهانی، مقاومت را هم کنار بگذارید. ما باید عمیق بشویم بفهمیم گیر کار کجاست؛ البته می گویم نقطه سوم هم این است که نباید جریان های انقلابی فرافکنی کنند و خود شیفتگی داشته باشند. اشکالات خودشان را قبول نکنند. این هم آسیب بزرگی است. ما کجاها کم کاری کردیم. آن نقطه های کم کاری خودمان را باید پیدا کنیم. من به نظرم ان نقطه های کم کاری ما همین جاهاست. به ما گفتند آقا هجوم فرهنگی است، شبیخون فرهنگی است، همه مان گرفتیم خوابیدیم. حوزه ها یک جور کم کاری می کنند، دانشگاه ها یک جور کم کاری می کنند، پژوهشگاه ها یک جور، همین می شود دیگر، الان هم سالهاست به ما می گویند دشمن تمرکز کرده روی جنگ اقتصادی، گردنه عبور انقلاب اسلامی الان اقتصادش است. همه اقتصاد مقاومتی را رها کردیم، یک عده که می گوییم یعنی چی!؟ اقتصاد باید علمی بشود دست از مقاومت برداریم؛ از سیاست به اقتصاد سوبسید بدهیم. یک عده ای هم می گوییم خب اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد جهانی است از این حرفها، یک عده هم بحث می کنیم که مقاومت از ماده قاومه است و... همیشه همین است. بنابراین تلقی حقیر این است که اصل این مسیر، مسیر طولانی پر فراز و نشیب ولی با پیروزی قطعی است، ان شاء الله. الان هم فتوحات ما فتوحات فراوان است، البته دشمن هم با تمام وجود کار می کند و وضعیت عمومی مردم ما هم هنوز وضعیت خوبی است، با این که در بعضی از موارد خطا بودن الگوها و مدل ها و اشخاص و احزاب آسیب هایی به اعتماد عمومی زدند که به راحتی قابل برگشت نیست. فسادها و اختلافاتی شذه کهی دشمن اینها را بزرگ کرده، این را عرض بکنم ها، این چیزهایی که در کشورما می گویند بزرگترش در کشورهای غربی هست. منتها ما مطلع نیستیم، جنگ روانی است. آنها خیلی وضعشان بدتر از اینهاست اگر از دریچه هالیوود و سینما و امپراطوری رسانه ای به غرب نگاه نکنیم، اگر از منظر توریسم به غرب نگاه نکنیم، غرب اینطوری هایی که می گویند نیست. هیچ کدام کشورهایشان اینطور که می گویند نیست. حالا این در جای خودش، بعضی از دوستان ما هم در جاهای مختلف کارهای خوبی دارند انجام می دهند ، این در جای خودش، ما هم باید تلاش کنیم حتما عرض کردم در این جنگ روانی نیفتیم. هیچ کدام از کشورهای اروپایی این باغ بهشتی که می گویند نیست. بله یک مسافری با جیب پر پول می رود دو ما تفریح می کند می آید خیال می کند، اروپا یعنی همین، مطالعات عمیق اجتماعی نیست. آمارهای رسمی این حرفها را تأیید نمی کند، کشور ما هم من معتقدم اگر خوب دقت کنید وضعیت ما در مجموع وضعیت خوبی است، آسیب هم داریم مردم هم بیش از اینهایی که ما خیال می کنند مومن اند، استوار اند، البته گله مندی هم حقشان هست. - تکلیف متفکران انقلابی در آسیب شناسی انقلاب در کنار شهادت طلبی و مبارزه با استکبار. اساتید ما، دانشگاهی های ما، حوزویان ما، مکلفیم آسیب شناسی کنیم، بحران را بشناسیم، راه حل برای بحران پیدا بکنیم. و آن سهمی هم که روی دوش ماست، همین است این هم منکر نیستم طبیعی است، در عالم امتحان، فساد اخلاقی هم اتفاق می افتد. عده ای هم سوء استفاده می کنند، چپ و راست و بالا و پایین هم ندارد. من به نظرم می آید ما آرایش جمعیتی مان هم باید تغییر بدهیم دیگر، چپ و راست و اصول گرا و اصلاح طلب، اینها دیگر خیلی جواب نمی دهد. باید برویم سراغ انقلابی و غیر انقلابی، در دایره انقلابی گری هم انقلابی گری را هم خیلی تنگ معنا نکنیم. اکثریت مردم ما در جبهه انقلاب اند. یک جبهه متحد درست کنیم. ان شاء الله کار به نتیجه می رسد. ]]> گفتگو ، گفتار Mon, 05 Mar 2018 10:02:49 GMT http://isaq.ir/vdcb.0b8urhbgfiupr.html