فرهنگستان علوم اسلامی قم - آخرين عناوين http://isaq.ir/ Tue, 24 Apr 2018 05:40:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isaq.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی قم http://isaq.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام فرهنگستان علوم اسلامی قم آزاد است. Tue, 24 Apr 2018 05:40:48 GMT 60 احیای جنگ سرد برای تضعیف جمهوری اسلامی http://isaq.ir/vdcb.wb8urhbg8iupr.html از میزان سرمایه گذاری و تلاش غرب برای مقابله با قدرت اسلام، می توان میزان تاثیر و نفوذ اسلام در جهان را متوجه شد. وقتی موازنه این دو قدرت را مقایسه می کنیم، درمی یابیم هرچه زمان پیش می‌رود، توازن قدرت به نفع اسلام و جمهوری اسلامی ایران پیش میرود. ]]> گزارش ، خبر Sat, 21 Apr 2018 16:07:26 GMT http://isaq.ir/vdcb.wb8urhbg8iupr.html ریاست کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی http://isaq.ir/vdca.an6k49nww5k14.html ]]> گزارش ، خبر Wed, 18 Apr 2018 09:36:56 GMT http://isaq.ir/vdca.an6k49nww5k14.html جایگاه فقهی حفظ حقوق شهروندان در پیام رسان ها http://isaq.ir/vdci.yazct1au3bc2t.html بحث فضای مجازی به علت ضریب نفوذ فوق العاده ای که دارد، طبیعتاً موضوع بسیار مهمی برای همه کشورها و بخصوص نظام جمهوری اسلامی است. اهمیت این مقؤله در ایران اسلامی به این دلیل است که نقطه ثقل این پیام رسان ها، متأسفانه در خارج از مرزهای ما قرار دارند و این موضوع تهدیدات متنوع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای را متوجه نظام اسلامی کرده است. ]]> گفتگو ، گفتار Tue, 17 Apr 2018 12:45:10 GMT http://isaq.ir/vdci.yazct1au3bc2t.html ضرورت بازتعریف طب اسلامی با رویکرد تمدنی http://isaq.ir/vdch.qnzt23nv6ftd2.html نگاه هالیودی به غرب را کنار بگذارید. عمده مشکل کشور ما الان تحقیر شدگی در مقابل غرب است.تعلق به اسلام در برخی مسئولین اجرایی، تعلق تمدنی نیست. صرفا یک تعلق فرهنگی است.از این تلقی طب اسلامی به دست نمی آید. ]]> گزارش ، خبر Tue, 17 Apr 2018 01:32:37 GMT http://isaq.ir/vdch.qnzt23nv6ftd2.html حکمرانی در عصر فضای مجازی http://isaq.ir/vdcd.50f2yt0zoa26y.html ]]> گزارش ، خبر Mon, 16 Apr 2018 03:21:20 GMT http://isaq.ir/vdcd.50f2yt0zoa26y.html ضرورت و آثار تمدن اسلامی http://isaq.ir/vdce.f8zbjh87n9bij.html اگر ما پذیرفته باشیم که دین متکفل ارائه سبکی از زندگی است که در آن پرستش خداوند اقامه می شود،سوال از امکان آن به تبع خط خواهد خورد. ]]> گفتگو ، گفتار Mon, 16 Apr 2018 03:21:20 GMT http://isaq.ir/vdce.f8zbjh87n9bij.html توصیفی از فضای تقابل قائلین و مخالفین امکان تحقق تمدن اسلامی http://isaq.ir/vdcf.edyiw6dxvgiaw.html ]]> مقاله ، يادداشت Wed, 11 Apr 2018 11:24:20 GMT http://isaq.ir/vdcf.edyiw6dxvgiaw.html طب اسلامی به کدام روایت؟ http://isaq.ir/vdcg.u9qrak9zupr4a.html ]]> مقاله ، يادداشت Wed, 11 Apr 2018 04:28:27 GMT http://isaq.ir/vdcg.u9qrak9zupr4a.html نگاهی به ارکان و ماهیت هندسه تمدن نوین اسلامی http://isaq.ir/vdcc.mqsa2bqx1la82.html دستیابی به تمدن نوین اسلامی آرمان انقلاب اسلامی است و اولین گام در تحقق این آرمان عظیم، شناخت دقیق ماهیت، تناسبات و ارکان آن است. ]]> مقاله ، يادداشت Thu, 05 Apr 2018 10:56:41 GMT http://isaq.ir/vdcc.mqsa2bqx1la82.html شبکه اسلامی تحقیقات3 http://isaq.ir/vdcf.vdyiw6dxegiaw.html شبکه تحقیقات، به دنبال شبکه کردن تمامی تحقیقات - نه بخشی از تحقیقات - موجود در جامعه است. در این شبکه ـ چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس جهانی ـ برای این که به تحقیقات جامعه پوشش و چینش منطقی داده شود، اولاً باید از تحقیقات غیر ضرور جلوگیری گردد، ثانیاً از موازی کاری در تحقیق پرهیز شود، ثالثاً اولویت بندی در میان تحقیقات انجام گیرد و رابعاً تمام تحقیقات در یک نظام جامع تحقیق دیده شود. مجموعه این فعالیتها و فعالیتهای دیگری که در شبکه تحقیق باید انجام گیرد، بدون مدیریت تحقیق امکان پذیر نیست. ]]> گفتگو ، گفتار Tue, 13 Mar 2018 11:47:23 GMT http://isaq.ir/vdcf.vdyiw6dxegiaw.html