شورای سياست گذاری

18 اسفند 1395 ساعت 9:00


 آقایان سید محمدمهدی میرباقری، محسنی، ساجدی، علیرضا پیروزمند، سیدمعزالدین حسینی، سید مرتضی حسینی، مرعشی، عباس معلمی، عبدالعلی رضایی و نجابت، کسانی هستند که در شورای سیاستگذاری فرهنگستان علوم اسلامی قم حضور دارند.

وظايف و اختيارات شورای سياستگذاری عبارت است از:

۱. بررسی و تصويب بيانيه مأموريت دفتر

۲. بررسی و تصويب سند چشم انداز دفتر و اصلاح آن در صورت نياز

۳. تعيين و تصويب سياست های كلان محقق كننده مأموريت و چشم‏ انداز فرهنگستان

۴. بررسی و تصويب نقشه راه فرهنگستان

۵. بررسی و تصويب ساختار كلان فرهنگستان

۶. بررسی و تصويب سياست های پژوهشی، آموزشی، تبليغی و ارتباطی فرهنگستان

۷. بررسی و اعلام نظر در مورد رفع مشكلات و تنگناهای اساسی فرهنگستان

۸. نظارت بر حسن اجرای چشم‏ انداز، بيانيه مأموريت و سياست‏ های ابلاغی


کد مطلب: 807

آدرس مطلب: http://isaq.ir/vdcicyav2t1au.bct.html

فرهنگستان علوم اسلامی قم  http://isaq.ir