رياست

18 اسفند 1395 ساعت 10:00


آیت الله سید محمد مهدی میرباقری از سال 1380 تا کنون ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم را بر عهده دارند.

اهم وظایف ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم به شرح ذیل می باشد:
1- مسئول راهبری و تایید سیاست ها ، برنامه ها و سازمان دهی
2- مسئول تعیین اعضاء هیئت مدیره، اعضای شورای سیاست گذاری، مسئول حوزه ریاست، دبیر هیئت علمی، معاون هماهنگی و تایید مسئول علمی گروه ها

رزومه


کد مطلب: 806

آدرس مطلب: http://isaq.ir/vdcht-n6d23nv.ft2.html

فرهنگستان علوم اسلامی قم  http://isaq.ir