اعضاء

31 خرداد 1396 ساعت 15:13


اعضاء گروه
یک ـ شورای علمی
 حجج اسلام: سیدمحمدمهدی‌میرباقری، اسماعیل پرور ، علیرضا پیروزمند، جعفر حسینیان و مصطفی جمالی
دوـ مدیر گروه
حجت الاسلام سید پیمان غنایی
سه ـ دانش پژوهان
حجج اسلام: مهدیزاده، نخعی، اسحاقی، نجابت، غنائی، میثمی، مهدی عبداللهی، طباطبائی، رضوانی، سالاروندیان
چهارـ پژوهشگران
حجج الاسلام: یحیی عبداللهی و محمدی


کد مطلب: 922

آدرس مطلب: http://isaq.ir/vdcgrx9y4ak9x.pra.html

فرهنگستان علوم اسلامی قم  http://isaq.ir