خبر

چهارمین هفته علمی تمدن اسلامی

27 بهمن 1397 ساعت 11:20

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی برگزار می شود.


 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی برگزار می شود.

در این برنامه علمی که به  همت دانشگاه شاهد برگزار می گردد. تعدادی از مقالات دانش پژوهان فرهنگستان علوم اسلامی نیز ارائه خواهد شد. برنامه زمانی همایش و نشست ها در عکس زیر قابل مشاهده می باشد:


کد مطلب: 1154

آدرس مطلب: http://isaq.ir/vdcc.pqsa2bqs0la82.html

فرهنگستان علوم اسلامی قم  http://isaq.ir