یحیی عبداللهی

فلسفه اصول و فقه حکومتی

 

حسین مهدی زاده

سطح4حوزه

فلسفه اصول و فقه حکومتی

ho.mahdizade@gmail.com

 

حسن نوروزی

منطق و روش شناسی

norouzi313@iran.ir

 

علی محمدی

فلسفه شدن اسلامی

 

محمد متقیان

سطح 4 حوزه

فلسفه شدن اسلامی، اصول فقه اح

mmsale313@gmail.com

 

حسن شیخ العراقین زاده

کارشناسی فیزیک/سطح2 حوزه

منطق و روش شناسی

09126007749

hasan.karbala@chmail.ir

 

سیدپیمان غنایی

فلسفه اصول و فقه حکومتی

p.gh.mohsen@gmail.com

 

محسن دنیوی

دکتری فلسفه علم و فن آوری

فلسقه و روش شناسی اسلامی علوم

donyavi1979@gmail.com

 

غلامسخی رضوانی

سطح 4 حوزه

فلسفه اصول و فقه حکومتی