فرهنگستان علوم اسلامی قم 28 خرداد 1396 ساعت 14:13 http://isaq.ir/vdcd2s0j6yt0n.a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : بانک و فناوری اطلاعات -------------------------------------------------- متن : وظائف و مسئوليت ها محور اول: بايگانی طبقه‌بندی شده اسناد و اطلاعات با استفاده از فناوری اطلاعات و در موارد مورد نياز بايگانی فيزيکي اسناد. محور دوم: مديريت امور کتابخانه اعم از تجهيز و به روزرسانی مستمر منابع عمومی و تخصصی و توسعه امکانات دسترسی، اطلاع رسانی و مطالعاتی برای محققان و دانش‌پژوهان. محور سوم: طراحی ضوابط گردش اطلاعات و مديريت اجرائی آن در جهت افزايش سرعت، دقت، سهولت و انضباط در دسترسی به اطلاعات علمی وسازمانی. محور چهارم: ارائه خدمات زيرساختی شبکه داخلي اعم از تعمير، نگهداری و ارتقاء مستمر آن و تجهيزات و برنامه‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات. محور پنجم: ارائه خدمات عمومی نرم افزاري و سخت افزاری نسبت به کليه رايانه‌های سازمان